Cautare generalaÎn temeiul art.7, din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în conformitate cu prevederile art. 15 alin (2) din HG nr. 561/2009, autorităţile publice iniţiatoare transmit către Secretariatul General al Guvernului, în format electronic/PDF, proiectele de documente de politici publice şi de acte normative supuse concomitent consultării preliminare interinstituționale cât și consultării publice.
Secretariatul General al Guvernului, în vederea respectării procedurii de consultare preliminară interinstituţională și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, postează pe site-ul propriu forma electronică a proiectelor de acte normative și de documente de politici publice, primite de la autorităţile publice iniţiatoare.
Potrivit dispozițiilor legale în materie, au dreptul sa inițieze proiecte de documente de politici publice și proiecte de acte normative, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern, conform atribuțiilor și domeniului lor de activitate, următoarele autorități publice:
a) ministerele și celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum și autoritățile administrative autonome;
b) organele de specialitate ale administrației publice centrale aflate în subordinea sau în coordonarea ministerelor, prin ministerele în a căror subordine sau coordonare se află;
c) prefecții, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, potrivit legii, prin Ministerul Administrației și Internelor;
Desfășurarea întregului proces de consultare, atât cu cetățenii și cu asociațiile legal constituite, cât și consultarea preliminară interinstituțională, cade în sarcina exclusivă a inițiatorului.
ARHIVA
2009-2012

Arhiva corespunzătoare proiecte de acte normative /documente de politici publice, postate pe site-ul SGG, în vederea consultării preliminare interinstituționale și consultării publice, în perioada 2009-2012

Ultimele Acte Normative

INITIATOR ACT NORMATIV TIP DOCUMENT
Ministerul Apărării Naţionale HOTĂRÂRE pentru aprobarea protocolului de amendare, semnat la București la 4 noiembrie 2015 și la Sofia la 14 decembrie 2015, a Protocolului între Ministerul Apărării Națioanle din România și Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind pregătirea personalului militar și civil pe bază de reciprocitate, semnat la Sofia, la 29 martie 2000 HG
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman HG
Agenţia Naţională Anti-Doping HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea anti-doping HG
Ministerul Transporturilor HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii „Lucrări de punere în siguranţă pod pe DN 72, km 20+422, peste râul Dâmboviţa, la Viişoara", judeţul Dâmboviţa HG
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal precum și pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plată 2016 HG
Ministerul Educatiei Nationale HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (UMF Timișoara) HG
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale HOTĂRÂREprivind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile situate în localitatea Șcheia din judeţul Suceava şi aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a unei erori de înregistrare HG
Ministerul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare OUG
Ministerul Afacerilor Interne LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidenţa persoanelor și actele de identitate ale cetăţenilor români PL
Ministerul Apărării Naţionale HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar a imobilului 958 aflat în domeniul public al statului și pentru transmiterea acesteia din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratul General al Poliției Române HG
MINISTERUL APELOR SI PADURILOR HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor şi Pădurilor HG
Ministerul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 10 a Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în domeniul public al judeţului Ialomiţa HG
MINISTERUL CULTURII SI IDENTITATII NATIONALE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în administrarea Muzeului Național Bran HG
Autoritatea Electorala Permanenta HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 3-a Adunare Generală şi Conferinţă Internaţională a Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB) HG


Pentru a consulta un document propunere de proiect de act normativ/document de politică publică urmează să accesați din lista de mai jos link-ul corespunzător ministerului inițiator sau autorității publice inițiatoare și folosiți opțiunea ”search” pentru a indentifica documentul dorit

Initiatori


©2003-2017 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate.