Cautare generalaÎn temeiul art.7, din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în conformitate cu prevederile art. 15 alin (2) din HG nr. 561/2009, autorităţile publice iniţiatoare transmit către Secretariatul General al Guvernului, în format electronic/PDF, proiectele de documente de politici publice şi de acte normative supuse concomitent consultării preliminare interinstituționale cât și consultării publice.
Secretariatul General al Guvernului, în vederea respectării procedurii de consultare preliminară interinstituţională și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, postează pe site-ul propriu forma electronică a proiectelor de acte normative și de documente de politici publice, primite de la autorităţile publice iniţiatoare.
Potrivit dispozițiilor legale în materie, au dreptul sa inițieze proiecte de documente de politici publice și proiecte de acte normative, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern, conform atribuțiilor și domeniului lor de activitate, următoarele autorități publice:
a) ministerele și celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum și autoritățile administrative autonome;
b) organele de specialitate ale administrației publice centrale aflate în subordinea sau în coordonarea ministerelor, prin ministerele în a căror subordine sau coordonare se află;
c) prefecții, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, potrivit legii, prin Ministerul Administrației și Internelor;
Desfășurarea întregului proces de consultare, atât cu cetățenii și cu asociațiile legal constituite, cât și consultarea preliminară interinstituțională, cade în sarcina exclusivă a inițiatorului.
ARHIVA
2009-2012

Arhiva corespunzătoare proiecte de acte normative /documente de politici publice, postate pe site-ul SGG, în vederea consultării preliminare interinstituționale și consultării publice, în perioada 2009-2012

Ultimele Acte Normative

INITIATOR ACT NORMATIV TIP DOCUMENT
Ministerul Sănătăţii LEGE privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern şi promovarea alăptării PL
Ministerul Apărării Naţionale HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de modernizare infrastructură în cazarma 462 Târgu Mureș” HG
Ministerul Apărării Naţionale HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare și modernizare pavilioane din cazarma 429 București” HG
Ministerul Apărării Naţionale HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie imobiliară „Lucrări de intervenţie la pavilionul A din cazarma 901 Timişoara” HG
Ministerul Apărării Naţionale HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie imobiliară „Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu” HG
Ministerul Apărării Naţionale HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie imobiliară „Realizare pavilioane noi – centru instruire, magazii, şoproane în cazarma 525 Focşani” HG
Ministerul Apărării Naţionale HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie imobiliară „Infrastructură bază aeriană-zona operaţională în cazarma 727 Feteşti” HG
Ministerul Apărării Naţionale HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Timiș, Sibiu, Constanța, Bihor, Giurgiu, Ilfov, Mureș, Dâmbovița, Sălaj, Alba, Cluj și municipiul București HG
MINISTERUL APELOR SI PADURILOR HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole HG
MINISTERUL APELOR SI PADURILOR HOTĂRÂRE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 9,4014 ha, în vederea realizării obiectivului de interes național și de utilitate publică „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an” HG
Ministerul Transporturilor HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții “Corp învățământ – cazare și bazin de antrenamente” HG
Ministerul Apărării Naţionale HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri destinate organizării, desfăşurării şi finanţării, în anul 2019, a paradei militare naţionale prilejuite de data de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României HG
Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcții și darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad HG
Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Săcălăşeni, judeţul Maramureş HG


Pentru a consulta un document propunere de proiect de act normativ/document de politică publică urmează să accesați din lista de mai jos link-ul corespunzător ministerului inițiator sau autorității publice inițiatoare și folosiți opțiunea ”search” pentru a indentifica documentul dorit

Initiatori


©2003-2019 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate.