SGG > Legislativ > Documente> Ministerul Administraţiei şi Internelor

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inapoi 1 2 3 4 5 ··· Inapoi
Titlu Tip document Consultare interinstitutionala Procedura de avizare Avizatori Termen avize MFP, MJ, MFE Termen reavizare
Documente
HOTĂRÂRE pentru modificarea poziţiei nr. 20 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

HG

0000-00-00
2019-08-09
MJLC
MFP
2019-08-23
2019-08-16
HOTĂRÂRE prvind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în adminsitrarea Administrației Naționale „Apele Române ”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea

HG

2019-07-22
2019-07-22
MJLC
MFP
2019-08-05
2019-07-29
HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 549/2019 privind condiţiile, rocedura şi termenele de restituire a sumelor rezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

HG

0000-00-00
2019-08-13
MDRAP
MMACA
MAE
MEc
2019-08-20
2019-08-20
2019-08-20
2019-08-20
MJLC
MFP
2019-09-03
2019-08-27
HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Naționale pentru modernizarea infrastructurii educaționale 2019-2023

HG

0000-00-00
2019-07-10
MDRAP
MFdEu
MADR
2019-07-15
2019-07-15
2019-07-15
MFP
2019-07-22
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

HG

0000-00-00
2019-06-21
ANFP
MAE
MMJS
Min dleg Af Eu
2019-06-26
2019-06-26
2019-06-26
2019-06-26
MJLC
MFP
2019-07-10
2019-07-03
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui sector de drum național, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al Municipiului Brașov, precum și declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional și încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes local

HG

2019-06-20
N/A
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

HG

2019-06-05
N/A
MMJSORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

OUG

2019-05-31
N/A
MAINT
HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activitatea de protocol cu caracter deosebit ”Observarea exercițiului militar Saber Guardian 2019, de pe teritoriul României, conform prevederilor Documentului de la Viena 2011 privind măsurile de creștere a încrederii și securității în spațiul OSCE”, organizată de Ministerul Afacerilor Interne prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale în perioada 18 – 21 iunie 2019

HG

2019-05-22
N/A
MAE
ANRSPS
HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul public al statului – Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, a unui imobil aflat în administrarea Spitalului General Căi Ferate Galați, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor

HG

2019-05-14
2019-06-03
MJLC
MFP
2019-06-18
2019-06-10

©2003-2019 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate.