SGG > Legislativ > Documente> MINISTERUL MEDIULUI

MINISTERUL MEDIULUI

Inapoi 1 2 3 4 5 ··· Inapoi
Titlu Tip document Consultare interinstitutionala Procedura de avizare Avizatori Termen avize MFP, MJ, MFE Termen reavizare
Documente
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 616/2015 privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a acțiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informațiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu şi Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecției mediului" desfășurat în perioada 2015 – 2021

HG

2019-08-09
N/A
MAE
Min dleg Af Eu
HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1074/2013 pentru aprobarea Planului de management și al Regulamentului Parcului Național Munții Măcinului

HG

2019-07-29
2019-08-08
MDRAP
MMACA
MFdEu
MEn
MCIN
MADR
MT
MAINT
MAP
MEc
MAE
Min dleg Af Eu
2019-08-13
2019-08-13
2019-08-13
2019-08-13
2019-08-13
2019-08-13
2019-08-13
2019-08-13
2019-08-13
2019-08-13
2019-08-13
2019-08-13
MJLC
2019-08-20
HOTĂRÂRE privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a "Fauna & Flora International" persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, din Marea Britanie

HG

2019-07-29
2019-08-08
MMJS
2019-08-13
MJLC
MFP
2019-08-27
2019-08-20
HOTĂRÂRE privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri (arii naturale protejate) aflate în domeniul public al statului în administrarea Ministerului Mediului, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotârarea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a acțiunilor de clarificare a situației juridice a terenurilor ariilor naturale protejate

HG

2019-07-24
N/A
HOTĂRÂRE privind aprobarea suportului tehnico-științific pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reținerilor prin sechestrarea tuturor gazelor cu efect de seră din cadrul subdomeniului Exploatarea Terenurilor, Schimbarea Destinației Terenurilor și Silvicultură (LULUCF)

HG

2019-06-27
N/A
MAP
MADR
MAE
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice

HG

2019-06-20
N/AHOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea de Guvern nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015 – 2020

HG

2019-06-19
2019-06-19
MJLC
MFP
2019-07-03
2019-06-26
HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Mediului

HG

2019-06-07
2019-06-20
MJLC
MFP
2019-07-04
2019-06-27
HOTARARE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

HG

2019-06-06
2019-06-25
MAINT
MDRAP
MADR
MT
2019-06-28
2019-06-28
2019-06-28
2019-06-28
MJLC
MFP
2019-07-12
2019-07-05
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 87/2018 pentru aprobarea Strategiei privind Cadrul naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce priveşte combustibilii alternativi în sectorul transporturilor şi pentru instalarea infrastructurii relevante în România şi înfiinţarea Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieţei pentru combustibili alternative

HG

2019-06-04
N/A
MEc
MEn
MAINT
MAE
SGG
MDRAP
Min dleg Af Eu

©2003-2019 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate.