SGG > Legislativ > Documente> Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice

Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice

Inapoi 1 2 3 4 5 ··· Inapoi
Titlu Tip document Consultare interinstitutionala Procedura de avizare Avizatori Termen avize MFP, MJ, MFE Termen reavizare
Documente
HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor construcții și darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu

HG

2019-08-13
N/A
MJLC
MFP
2019-08-27
2019-08-20
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, județul Maramureș

HG

2019-08-08
2019-08-08
MFP
2019-08-15
ORDONANȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

OG

2019-08-06
2019-08-06
MMACA
MAINT
MEdN
MMJS
2019-08-09
2019-08-09
2019-08-09
2019-08-09
MJLC
MFP
2019-08-23
2019-08-16
ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

OG

2019-08-06
2019-08-06
MJLC
MFP
2019-08-20
2019-08-13
ORDONANŢĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Nationale de Investiții "C.N.I." - S.A.

OG

2019-08-06
2019-08-06
MJLC
MFP
2019-08-20
2019-08-13
ORDONANȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii

OG

2019-08-06
N/A
MAE
Min dleg Af Eu
2019-08-09
2019-08-09
MJLC
2019-08-16
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și stabilirea unor măsuri financiare

OG

2019-08-01
N/AHOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală

HG

2019-08-01
2019-08-01
MMJS
MS
2019-08-06
2019-08-06
MJLC
MFP
2019-08-20
2019-08-13
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire Sală Polivalentă municipiul Tulcea”

HG

2019-07-31
2019-07-31
MFP
2019-08-07
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020

OG

2019-07-24
N/A
MFdEu

©2003-2019 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate.