SGG > Legislativ > Documente> Ministerul Transporturilor

Ministerul Transporturilor

Inapoi 1 2 3 4 5 ··· Inapoi
Titlu Tip document Consultare interinstitutionala Procedura de avizare Avizatori Termen avize MFP, MJ, MFE Termen reavizare
Documente
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 24 limita de județ Galați/Vaslui până la Crasna (km 51+000 - km 105+070) și DN 24B Crasna- Albița (DN 24B km 0+000 - km 47+881)"

HG

2019-08-13
N/A
HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernuluinr. 620/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivelor de investiţii "Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I", "Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1", "Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14", "Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15" şi "Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15", precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire Bacău"

HG

2019-08-09
N/A
ORDONANȚĂ privind siguranţa feroviară

OG

2019-08-08
N/A
MAE
MdelegFE
MMJSHOTĂRÂRE privind interoperabilitatea sistemului feroviar

HG

2019-08-08
N/A
MAE
Min dleg Af Eu
MEcORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la emiterea autorizației de construire și în domeniul achizițiilor publice

OG

2019-08-08
N/A
MDRAP
MFdEuHOTĂRÂRE privind modificarea datelor tehnice și actualizarea valorii de inventar a unui imobil reprezentând teren în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și retransmiterea unui sector de drum național, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al județului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Județean Vâlcea, precum și declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes județean

HG

2019-08-07
N/AHOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice Companiei Naționale Aeroporturi București

HG

2019-08-07
2019-08-13
MJLC
MFP
2019-08-28
2019-08-20
HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 martie 2019 privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri și de persoane cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune

HG

2019-08-05
N/A
MAE
Min dleg Af EuHOTĂRÂRE pentru restituirea unor părți de imobile expropriate prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeş – Turda”, precum și modificarea poziţiilor număr curent 4153, 4154, 4155 şi 4161 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014

HG

2019-08-01
2019-08-07
MJLC
MFP
2019-08-21
2019-08-14
ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora

OG

2019-08-01
2019-08-08
MAINT
MApN
MAE
Min dleg Af Eu
2019-08-13
2019-08-13
2019-08-13
2019-08-13
MJLC
2019-08-20

©2003-2019 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate.