Cautare generalaÎn temeiul art.7, din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în conformitate cu prevederile art. 15 alin (2) din HG nr. 561/2009, autorităţile publice iniţiatoare transmit către Secretariatul General al Guvernului, în format electronic/PDF, proiectele de documente de politici publice şi de acte normative supuse concomitent consultării preliminare interinstituționale cât și consultării publice.
Secretariatul General al Guvernului, în vederea respectării procedurii de consultare preliminară interinstituţională și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, postează pe site-ul propriu forma electronică a proiectelor de acte normative și de documente de politici publice, primite de la autorităţile publice iniţiatoare.
Potrivit dispozițiilor legale în materie, au dreptul sa inițieze proiecte de documente de politici publice și proiecte de acte normative, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern, conform atribuțiilor și domeniului lor de activitate, următoarele autorități publice:
a) ministerele și celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum și autoritățile administrative autonome;
b) organele de specialitate ale administrației publice centrale aflate în subordinea sau în coordonarea ministerelor, prin ministerele în a căror subordine sau coordonare se află;
c) prefecții, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, potrivit legii, prin Ministerul Administrației și Internelor;
Desfășurarea întregului proces de consultare, atât cu cetățenii și cu asociațiile legal constituite, cât și consultarea preliminară interinstituțională, cade în sarcina exclusivă a inițiatorului.
ARHIVA
2009-2012

Arhiva corespunzătoare proiecte de acte normative /documente de politici publice, postate pe site-ul SGG, în vederea consultării preliminare interinstituționale și consultării publice, în perioada 2009-2012

Ultimele Acte Normative

INITIATOR ACT NORMATIV TIP DOCUMENT
MINISTERUL CULTURII SI IDENTITATII NATIONALE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale HG
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI ANTREPRENORIAT HOTĂRÂRE pentru aprobarea participării României la Expoziția Internațională pentru Import din China, Shanghai 2019, Republica Populară Chineză HG
Ministerul Transporturilor HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 24 limita de județ Galați/Vaslui până la Crasna (km 51+000 - km 105+070) și DN 24B Crasna- Albița (DN 24B km 0+000 - km 47+881)" HG
Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor construcții și darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu HG
Ministerul Apărării Naţionale HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activităţile organizate în cadrul Conferinţei şefilor statelor majore generale⁄ale apărării din ţările din Balcani pe probleme de cooperare militară, acţiune de protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării Naţionale, în perioada 3-5 septembrie 2019 HG
Ministerul Apărării Naţionale HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 423, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, și pentru modificarea anexelor nr. 4 și nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului HG
Ministerul Apărării Naţionale HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 567, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al municipiului Brăila, judeţul Brăila şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului HG
Agentia nationala pentru achizitii publice HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii HG
Ministerul Afacerilor Interne HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” al județului Prahova, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului HG
Curtea de conturi HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat a unui bun imobil aparținând domeniului public al statului, aflat în administrarea Curții de Conturi, prevăzut în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului HG
Ministerul Administraţiei şi Internelor HOTĂRÂRE pentru modificarea poziţiei nr. 20 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne HG
MINISTERUL MEDIULUI HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 616/2015 privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a acțiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informațiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu şi Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecției mediului" desfășurat în perioada 2015 – 2021 HG
Ministerul Transporturilor HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernuluinr. 620/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivelor de investiţii "Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I", "Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1", "Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14", "Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15" şi "Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15", precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire Bacău" HG
Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, județul Maramureș HG


Pentru a consulta un document propunere de proiect de act normativ/document de politică publică urmează să accesați din lista de mai jos link-ul corespunzător ministerului inițiator sau autorității publice inițiatoare și folosiți opțiunea ”search” pentru a indentifica documentul dorit

Initiatori


©2003-2019 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate.