Anunt

  Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional din cadrul Secretariatului  General al Guvernului Afişat astăzi, 07 martie 2017, ora 16.00 la sediul Secretariatului General al Guvernului Având în vedere prevederile H.G. nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,  comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului 1 PETRIȚĂ ALEXANDRA-DIANA   Admis – 2 CUREA

ANUNT

ANUNŢ  PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR  în conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Secretariatul General al Guvernului organizează examen de promovare în grad profesional Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: – să aibă

ANUNT

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea unui post vacant de execuție de consilier contractual din cadrul Secretariatului General al Guvernului – Direcția economică și achiziții publice-Serviciul contabilitate organizat în perioada 29.12.2016 – 04.01.2017   Afişat astăzi, 05 ianuarie 2017, la sediul Secretariatului General al Guvernului Comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale: Functia: Consilier Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu   Punctaj final Rezultatul final 1 LĂZĂRESCU ANA CĂTĂLINA 85 puncte 65 puncte 75 puncte Respins

ANUNT

 Rezultatul probei de interviu la concursul pentru ocuparea unui post vacant de consilier contractual din cadrul Secretariatului General al Guvernului – Direcția economică și achiziții publice – Serviciul contabilitate  din data de 04.01.2017 Afişat astăzi, 04 ianuarie 2017, la sediul Secretariatului General al Guvernului Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei de interviu : Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei de interviu Rezultatul probei de interviu 1 MOINESCU FLORENTINA NATALIA – Absent 2 LĂZĂRESCU ANA CĂTĂLINA 65 puncte

ANUNT

 Rezultatul contestației la proba scrisă la concursul pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul Secretariatului General al Guvernului – Direcția economică și achiziții publice- Serviciul contabilitate Având în vedere prevederile art. 34 alin.(1) din H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar

ANUNT

ANUNŢ PENTRU  EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici si a H.G nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici S. G.G.  organizează examen de promovare in grad profesional. Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice

ANUNT

 Rezultatul final al concursului pentru ocuparea unui post vacant de șef serviciu contractual din cadrul Secretariatului General al Guvernului – Serviciul coordonare instituții organizat în perioada 28.12.2016 – 29.12.2016  Afişat astăzi, 03 ianuarie 2017, la sediul Secretariatului General al Guvernului Comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale: Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu   Punctaj final Rezultatul final 1 DIMITRESCU FLORIN 100 puncte 94 puncte 97 puncte Admis Secretar comisie:           Mădălin-Ciprian PAVEL

ANUNT

 Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea unui post vacant de consilier contractual din cadrul Secretariatului General al Guvernului – Direcția economică și achiziții publice – Serviciul contabilitate  din data de 29.12.2016  Afişat astăzi, 29 decembrie  2016, la sediul Secretariatului General al Guvernului Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise 1 MOINESCU FLORENTINA NATALIA 90 puncte Admis 2 LĂZĂRESCU ANA CĂTĂLINA 85 puncte Admis 3 SOTIR ANDREEA

ANUNT

 Rezultatul probei de interviu la concursul pentru ocuparea unui post vacant de șef serviciu contractual din cadrul Secretariatului General al Guvernului – Serviciul coordonare instituții din data de 28.12.2016-29.12.2016  Afişat astăzi, 29 decembrie 2016, la sediul Secretariatului General al Guvernului Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei de interviu : Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei de interviu Rezultatul probei de interviu 1 DIMITRESCU FLORIN 94 puncte Admis   Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula și depune