Informare de presă

privind numirea domnului Mihai Busuioc în funcţia de secretar general al Guvernului Prin Decizia prim-ministrului nr. 16/ 4 ianuarie 2017, domnul Mihai Busuioc a fost numit în funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru. Totodată încetează aplicabilitatea prevederilor art.2 din Decizia prim-ministrului nr. 300/2016 privind unele măsuri pentru exercitarea funcției de secretar general al Guvernului. Decizia prim – ministrului nr. 16/2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 04.01.2017.

Informarea către operatorii principali de credite privind proiectul Consolidarea implementării standardelor de control intern managerial la nivel central și local, cod SIPOCA 34

În atenția : Ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului                        asigurărilor sociale de stat sau ai bugetului oricărui fond special    Referitor :  Demarare proiect „Consolidarea implementării standardelor de control intern managerial la  nivel central și local”, cod SIPOCA 34     Vă informăm că Secretariatul General al Guvernului/Cancelaria Prim-Ministrului a demarat proiectul „Consolidarea implementării standardelor de control intern managerial la nivel central și local” (SIPOCA 34). Proiectul este implementat în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și

ANUNȚ – Deschiderea apelului de candidaturi pentru Ciclul de Înalte Studii Europene (CHEE)

Ambasada Republicii Franceze în România a informat Secretariatul General al Guvernului României cu privire la deschiderea apelului de candidaturi pentru Ciclul de Înalte Studii Europene (CHEE), o formare de excelență organizată de Școala Națională de Administrație (ENA) din Franța. CHEE 2017 se va desfășura din ianuarie până în noiembrie și va cuprinde 10 seminarii de formare de 3 până la 5 zile pe lună. Ambasada Franței dorește să susțină acest demers oferind o bursă de studiu unui candidat român care va

Consolidarea implementării standardelor de control intern managerial la nivel central și local, cod SIPOCA 34

Consolidarea implementării standardelor de control intern managerial la nivel central și local, cod SIPOCA 34 Secretariatul General al Guvernului/Cancelaria Prim-Ministrului anunță demararea proiectului „Consolidarea implementării standardelor de control intern managerial la nivel  central și local” (SIPOCA 34). Proiectul este implementat în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară 2: Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității

Informare de presă Privind unele măsuri pentru exercitarea funcției de secretar general al Guvernului

Prin Decizia Primului – ministru nr. 300/14.09.2016, domnul Sorin Sergiu Chelmu a fost eliberat din funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, iar domnul Florin Marius Tacu, secretar de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului – Cancelaria Prim-Ministrului exercită atribuțiile secretarului general al Guvernului, cu rang de ministru, până la numirea conducătorului Secretariatului General al Guvernului. Decizia Primului – ministru a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 14.09.2016.

Demararea proiectului Creșterea calității și a numărului de seturi de date deschise publicate de instituțiile publice

Începând cu data de 28 iulie 2016, a intrat în implementare proiectul Creșterea calității și a numărului de seturi de date deschise publicate de instituțiile publice, ce are drept scop promovarea și creșterea transparenţei în administrație şi a gradului de comunicare cu cetăţenii prin îmbunătățirea modalităților și mijloacelor de publicare a datelor deschise gestionate de autoritățile și instituțiile publice.   Comunicat de presa SIPOCA 36.docx Comunicat de presa SIPOCA 36.pdf

“Am demarat o serie de măsuri de îndepărtare a piedicilor administrative directe”

Secretarul general al Guvernului a acordat un interviu agenției de presă Mediafax. Sorin Sergiu Chelmu explică modul de reorganizare al ”centrului” Guvernului, elementul de noutate al activității guvernamentale cu impact direct asupra calității actului de guvernare. “După o perioadă de intensă analiză și evaluare a disfuncționalităților persistente la nivelul administrației centrale, am demarat o serie de măsuri de îndepărtare a piedicilor administrative directe. E vorba de eliminarea unor constrângeri legislative și procedurale care îngreunau decizia și procesul de coordonare interinstituțional și

Lansarea studiului Carta Albă a IMM-urilor din România 2016

Astăzi, a avut loc  lansarea versiunii în limba română a „Cartei Albe a IMM-urilor din România 2016„, ediţia a XIV-a, editată de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România. La eveniment a participat și Secretarul general al Guvernului, Sorin Sergiu Chelmu, alături de reprezentanți ai Executivului și mediului de afaceri. „Carta Albă a IMM-urilor din România 2016” prezintă ultimele evoluţii economico-sociale, aşa cum sunt percepute de către întreprinzătorii din România în anul 2016. Printre altele, studiul punctează principalele

Declarații ale Secretarului general al Guvernului despre unele măsuri aprobate în Ședința Guvernului

Vineri, 08 iulie a.c., Secretarul general al Guvernului, Sorin Sergiu Chelmu, a acordat un scurt interviu postului Radio România Iași, în cadrul emisiunii “Bună dimineața”. Interviul a avut ca teme principale de discuție câteva din măsurile aprobate în ședința Guvernului de miercuri 6 iulie. Una dintre cele mai importante precizări făcute de Sorin Chelmu a fost cea referitoare la aprobarea fondurilor necesare pentru refacerea infrastructurii locale în regiunile afectate de precipitații în perioada mai-iunie 2016. “Circa 85 de milioane de lei

Guvernul a adoptat astazi o Hotărâre privind organizarea, funcţionarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului (SGG)

Scopul actului normativ îl constituie asigurarea cadrului legislativ necesar organizării şi funcţionării Secretariatului General al Guvernului, inclusiv prin stabilirea unor măsuri corespunzătoare de abrogare a unor acte normative. Din necesitatea creării unui cadru legislativ unitar, prin acest act normativ sunt stabilite funcțiile și atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, entitățile aflate în coordonarea acestuia, precum și structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Astfel, Secretariatul General al Guvernului