Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 22.03.2017

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 3 noiembrie 2016 şi la Bucureşti la 17 noiembrie 2016, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 16.03.2017

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Legii nr.121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român OUG NF – PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, a Capitolului VIII din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerera mediului de afaceri şi respectarea acordului-cadru

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 08.03.2017

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2016 şi la Paris la 14 noiembrie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei”, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris pentru finanţarea Proiectului „Reforma educaţiei timpurii în România” HG+NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Comitetului Interministerial pentru

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 02.03.2017

– PROIECT DE LEGE privind aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS-Erodarea bazei de impozitare şi transferul profiturilor-iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică-OCDE, precum şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale  interguvernamentale la care România este parte LG EM – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2017, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice HG NF – PROIECT DE

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 23.02.2017

– PROIECT DE LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 20 decembrie 2016 LG EM – PROIECT DE DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul de plată 2016 HG NF – PROIECT DE DE HOTĂRÂRE pentru scăderea din inventarul

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 16.02.2017

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază OUG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de scrisori între România, prin Ministerul Finanţelor Publice şi Republica Moldova, prin Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor, semnate la Chişinău la 18 şi 20 ianuarie 2017 şi la Bucureşti la 26 ianuarie 2017, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 09.02.2017

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative OUG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1053/2014 HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 27.01.2017

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii OUG NF – PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind organizarea şi funcţionarea Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb OUG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene HG NF – PROIECT DE