Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 23.02.2017

– PROIECT DE LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 20 decembrie 2016 LG EM – PROIECT DE DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul de plată 2016 HG NF – PROIECT DE DE HOTĂRÂRE pentru scăderea din inventarul

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 16.02.2017

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază OUG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de scrisori între România, prin Ministerul Finanţelor Publice şi Republica Moldova, prin Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor, semnate la Chişinău la 18 şi 20 ianuarie 2017 şi la Bucureşti la 26 ianuarie 2017, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 09.02.2017

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative OUG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1053/2014 HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 27.01.2017

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii OUG NF – PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind organizarea şi funcţionarea Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb OUG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene HG NF – PROIECT DE

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 25.01.2017

– PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plata a creanţelor fiscale scadente la 25 ianuarie 2017 OUG NF – PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative OUG NF – PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării firmelor româneşti, cu finanţare de

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 29.12.2016

  – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la 31 august 2016 şi la 2 noiembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a administraţiei fiscale, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013 HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 21.12.2016

  – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 24 octombrie 2016 şi 27 octombrie 2016, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011 HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 octombrie 2016 şi

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 15.12.2016

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant HG NF – PROIECT

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 08.12.2016

  – PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (Facilitatea de cofinanţare UE pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg, la 16 iunie 2016 lg em – PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (Facilitatea de cofinanţare UE pentru creştere 2014-2020), semnat la Bucureşti, la 15 iulie 2016 lg em – PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele