Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 29.11.2016

  – PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016 lg em – PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenţiei între România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 23.11.2016

  – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr.392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilirea a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C-S.A în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executarea a hotărârilor judecătoreşti hg nf – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne hg nf anexa  1 anexa 2 – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 16.11.2016

  – PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana, la 21 decembrie 2015 lg em – PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la 21 aprilie 2016 la Bucureşti lg em – PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea Protocolului între

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 09.11.2016

  – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative hg nf – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 58/2016 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02 a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 02.11.2016

  – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 iunie 2016 şi la Paris la 16 iunie 2016 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007 hg

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 26.10.2016

– PROIECTUL LEGII asistenţei medicale comunitare lg em – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi ”Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” hg+anexa nf – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 19.10.2016

– PROIECT DE LEGE pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia Europeană privind Extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010 lege em – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale hg nf – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Platformei naţionale pentru reducerea riscurilor la dezastre hg nf – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna a unor imobile trecute în proprietatea

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 12.10.2016

– PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF lg em – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa NATO cu Partenerii Militari Strategici, acţiune de protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Comandamentul Aliat pentru Transformare, la Bucureşti, în perioada 19-21 octombrie 2016 hg nf anexa – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Legea nr.55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 05.10.2016

– PROIECT DE LEGE privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină lg em – PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională oug nf – PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 28.09.2016

– PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de la Paris la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la New York la 22 aprilie 2016 lg em – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1872/2005 hg nf – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură, a ajutoarelor excepţionale