Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 25.01.2017

– PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plata a creanţelor fiscale scadente la 25 ianuarie 2017 OUG NF – PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative OUG NF – PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării firmelor româneşti, cu finanţare de

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 29.12.2016

  – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la 31 august 2016 şi la 2 noiembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a administraţiei fiscale, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013 HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 21.12.2016

  – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 24 octombrie 2016 şi 27 octombrie 2016, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011 HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 octombrie 2016 şi

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 15.12.2016

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant HG NF – PROIECT

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 08.12.2016

  – PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (Facilitatea de cofinanţare UE pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg, la 16 iunie 2016 lg em – PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (Facilitatea de cofinanţare UE pentru creştere 2014-2020), semnat la Bucureşti, la 15 iulie 2016 lg em – PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 29.11.2016

  – PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016 lg em – PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenţiei între România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 23.11.2016

  – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr.392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilirea a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C-S.A în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executarea a hotărârilor judecătoreşti hg nf – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne hg nf anexa  1 anexa 2 – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 16.11.2016

  – PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana, la 21 decembrie 2015 lg em – PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la 21 aprilie 2016 la Bucureşti lg em – PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea Protocolului între

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 09.11.2016

  – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative hg nf – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 58/2016 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02 a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 02.11.2016

  – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 iunie 2016 şi la Paris la 16 iunie 2016 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007 hg