Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 26.10.2016

– PROIECTUL LEGII asistenţei medicale comunitare lg em – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi ”Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” hg+anexa nf – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 19.10.2016

– PROIECT DE LEGE pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia Europeană privind Extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010 lege em – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale hg nf – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Platformei naţionale pentru reducerea riscurilor la dezastre hg nf – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna a unor imobile trecute în proprietatea

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 12.10.2016

– PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF lg em – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa NATO cu Partenerii Militari Strategici, acţiune de protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Comandamentul Aliat pentru Transformare, la Bucureşti, în perioada 19-21 octombrie 2016 hg nf anexa – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Legea nr.55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 05.10.2016

– PROIECT DE LEGE privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină lg em – PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională oug nf – PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 28.09.2016

– PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de la Paris la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la New York la 22 aprilie 2016 lg em – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1872/2005 hg nf – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură, a ajutoarelor excepţionale

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 19.09.2016

– PROIECT DE LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare adiţională pe Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington, la 14 aprilie 2016 LG EM – PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice OUG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii „Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 14.09.2016

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice OUG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 hg nf anexa-nr-1 anexa-nr-2 – PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Muncii, Familiei,

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 08.09.2016

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind plata contribuției României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa ( MSM OSCE ) în Ucraina HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică HG NF ANEXA – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ROMAERO S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 31.08.2016

– PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării LEGE NF – PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii OG NF ANEXA – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru declararea zilei de 2 septembrie 2016 zi de doliu național pe teritoriul României HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 24.08.2016

– PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(4¹) al art.30 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor HG NF – PROIECT DE ORDONANŢĂ privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor OG NF – PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la Fundaţia ”Stichting Europeana”-Olanda OG+NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.4 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2015, la 3 mai 2016 şi la Luxemburg la 15 aprilie 2016, între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii şi