Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 19.09.2016

– PROIECT DE LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare adiţională pe Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington, la 14 aprilie 2016 LG EM – PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice OUG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii „Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 14.09.2016

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice OUG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 hg nf anexa-nr-1 anexa-nr-2 – PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Muncii, Familiei,

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 08.09.2016

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind plata contribuției României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa ( MSM OSCE ) în Ucraina HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică HG NF ANEXA – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ROMAERO S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 31.08.2016

– PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării LEGE NF – PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii OG NF ANEXA – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru declararea zilei de 2 septembrie 2016 zi de doliu național pe teritoriul României HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 24.08.2016

– PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(4¹) al art.30 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor HG NF – PROIECT DE ORDONANŢĂ privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor OG NF – PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la Fundaţia ”Stichting Europeana”-Olanda OG+NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.4 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2015, la 3 mai 2016 şi la Luxemburg la 15 aprilie 2016, între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii şi

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 10.08.2016

– PROIECT DE LEGE  privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă LG EM – PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital LG EM – PROIECT DE LEGE pentru aprobarea încetării valabilităţii acordurilor privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii Europene EM+LG+Anexa

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 03.08.2016

  – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor proaspete şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe proaspete, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2016-2017 HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 27.07.2016

– PROIECT DE LEGE pentru denunţarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave terţilor pe pământ, adoptată la Roma la 29 mai 1933, semnată de România la Roma la 29 mai 1933 LG EM – PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 19 mai 2016 LG EM – PROIECT DE LEGE privind extinderea aplicării de către România a regimului de privilegii şi imunităţi prevăzute de Convenţia cu privire la privilegiile şi imunităţile instituţiilor specializate

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 20.07.2016

– PROIECT DE LEGE pentru completarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru PL EM – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă NF+HG ANEXA – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 06.07.2016

– PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2015 HG NF  ANEXA NF – PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 HG NF  ANEXA NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea