Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 13.04.2016

– PROIECT DE LEGE pentru aderarea României la cel de al treilea Protocol la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg, la 6 martie 1959 PL EM Anexa-protocol – PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 05 iunie 2015 şi la Chişinău, la 21 iulie 2015 EM PL Acord MOLDOVA- ROMANIA – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1050/2013 pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 06.04.2016

– PROIECT DE LEGE  pentru aprobarea plăţii contribuţiei care îi revine României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la New York, la 2 aprilie 2013, semnat de România la New York, la 3 iunie 2013 şi ratificat de România prin Legea 32/2014 Proiect_lege EXPUNERE_DE_MOTIVE – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 HG NF Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa

PROIECTELE DE ACTE NORMATIVE CARE AR PUTEA FI INCLUSE ÎN ŞEDINŢA GUVERNULUI ROMÂNIEI DIN 30.03.2016

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2016 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajată, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public Anexa HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2015 şi la Londra la 26 octombrie 2015 între Guvernul României şi Banca

PROIECTELE DE ACTE NORMATIVE CARE AR PUTEA FI INCLUSE ÎN ŞEDINŢA GUVERNULUI ROMÂNIEI DIN 23.03.2016

– PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate EM PLG – PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului privind cooperarea economică între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei, semnat la Bucureşti, la 20 martie 2013 Acord EM – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă ANEXA HG PHG PROIECT HG – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea condiţiilor de punere pe piaţă şi controlul explozivilor de

PROIECTELE DE ACTE NORMATIVE CARE AR PUTEA FI INCLUSE ÎN ŞEDINŢA GUVERNULUI ROMÂNIEI DIN 16.03.2016

– PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de garanţie între Statele membre UE şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din Statele din Africa, Caraibe şi Pacific, şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului privind administrarea arieratelor între Statele Membre UE şi Banca Europeană de Investiţii privind procedurile de plată şi rambursare în cadrul Acordului de Garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca

PROIECTELE DE ACTE NORMATIVE CARE AR PUTEA FI INCLUSE ÎN ŞEDINŢA GUVERNULUI ROMÂNIEI DIN 10.03.2016

– PROIECT DE HOTARÂRE: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale HG NF – PROIECT DE HOTARÂRE: PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist,

PROIECTELE DE ACTE NORMATIVE CARE AR PUTEA FI INCLUSE ÎN ŞEDINŢA GUVERNULUI ROMÂNIEI DIN 02.03.2016

– PROIECT DE HOTARÂRE: Hotarare privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2016 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare HG NF – PROIECT DE HOTARÂRE: Hotarare pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.174/2002 şi pentru modificarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 24.02.2016

PROIECT DE HOTARÂRE: Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului doc1 doc2 doc3 PROIECT DE HOTARÂRE: Hotărâre privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2016 doc1 doc2 PROIECT DE HOTARÂRE: Hotărâre

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 18.02.2016

PROIECT DE HOTARÂRE: Hotărâre privind transmiterea unui imobil, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Agenția Națională Antidrog, în domeniul public al comunei Tîrgșoru Vechi, județul Prahova şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului doc1 PROIECT DE HOTARÂRE: Hotărâre pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe și legume doc1 doc2 PROIECT DE HOTARÂRE: