Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 18.05.2016

PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România Anexa Expunere de motive Lege PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive LEGE NF-LEGE PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă” NF HG-PC-suplimentare plafon-2016 HG-PC-suplimentare plafon 2016 PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 11.05.2016

PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între România şi Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti, la 22 iulie 2015 Ex de motiv SELEC Lg ratificare selec PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul unic de rezoluţie, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014 Acord-final Expunere-motive-pLege pLege PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea art.2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate N

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 04.05.2016

PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului suplimentar la Protocolul de la Paris între Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles, la 2 decembrie 2015 Acord Suplimentar Expunere de motive Acord Suplimentar Lege Acord Suplimentar PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război, semnat la Bucureşti, la 9 iulie 2015 Acord Italia  Expunere motive Acord Italia Proiect lege Acord ITALIA PROIECT

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 27.04.2016

– PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune, a Ordonanţei de Urgenţă nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile interguvernamentale la care România este parte LG EM – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Consolidare şi protecţie versanţi DN 7A km 63+200 – km 86+601”, judeţul Vâlcea

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 20.04.2016

– PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului naţional mobil LG EM – PROIECT DE LEGE  pentru ratificarea Protocolului suplimentar, semnat la Doha la 3 mai 2015, la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la Bucureşti la 26 iulie 1993 EM LG – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 13.04.2016

– PROIECT DE LEGE pentru aderarea României la cel de al treilea Protocol la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg, la 6 martie 1959 PL EM Anexa-protocol – PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 05 iunie 2015 şi la Chişinău, la 21 iulie 2015 EM PL Acord MOLDOVA- ROMANIA – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1050/2013 pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 06.04.2016

– PROIECT DE LEGE  pentru aprobarea plăţii contribuţiei care îi revine României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la New York, la 2 aprilie 2013, semnat de România la New York, la 3 iunie 2013 şi ratificat de România prin Legea 32/2014 Proiect_lege EXPUNERE_DE_MOTIVE – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 HG NF Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa

PROIECTELE DE ACTE NORMATIVE CARE AR PUTEA FI INCLUSE ÎN ŞEDINŢA GUVERNULUI ROMÂNIEI DIN 30.03.2016

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2016 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajată, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public Anexa HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2015 şi la Londra la 26 octombrie 2015 între Guvernul României şi Banca

PROIECTELE DE ACTE NORMATIVE CARE AR PUTEA FI INCLUSE ÎN ŞEDINŢA GUVERNULUI ROMÂNIEI DIN 23.03.2016

– PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate EM PLG – PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului privind cooperarea economică între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei, semnat la Bucureşti, la 20 martie 2013 Acord EM – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă ANEXA HG PHG PROIECT HG – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea condiţiilor de punere pe piaţă şi controlul explozivilor de

PROIECTELE DE ACTE NORMATIVE CARE AR PUTEA FI INCLUSE ÎN ŞEDINŢA GUVERNULUI ROMÂNIEI DIN 16.03.2016

– PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de garanţie între Statele membre UE şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din Statele din Africa, Caraibe şi Pacific, şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului privind administrarea arieratelor între Statele Membre UE şi Banca Europeană de Investiţii privind procedurile de plată şi rambursare în cadrul Acordului de Garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca