Consolidarea implementării standardelor de control intern managerial la nivel central și local, cod SIPOCA 34

Consolidarea implementării standardelor de control intern managerial la nivel central și local, cod SIPOCA 34

Secretariatul General al Guvernului/Cancelaria Prim-Ministrului anunță demararea proiectului „Consolidarea implementării standardelor de control intern managerial la nivel  central și local” (SIPOCA 34).

Proiectul este implementat în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară 2: Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.
Scopul acestuia este de a creşte capacitatea administrativă la nivelul autorităţilor publice centrale şi locale prin dinamizarea, dezvoltarea și implementarea sistemului de control intern managerial (SCIM), inclusiv îmbunătăţirea competenţelor personalului în desfăşurarea activităţilor specifice SCIM.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• identificarea problemelor specifice activităţilor de control intern managerial impuse de legislatia în vigoare,
• elaborarea, dezvoltarea şi implementarea unor instrumente de lucru aferente unui management organizaţional eficient,
• dezvoltarea/creșterea competenţelor de management organizaţional ale personalului SGG, ministerelor şi autorităţilor publice locale selectate în proiect, cu atribuţii în domeniile standardelor de management, prin formarea a 300 de persoane pe tematica SCIM,
• creşterea gradului de utilizare a standardelor de management care compun SCIM în administrația publică.