Guvernul a adoptat astazi o Hotărâre privind organizarea, funcţionarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului (SGG)

Scopul actului normativ îl constituie asigurarea cadrului legislativ necesar organizării şi funcţionării Secretariatului General al Guvernului, inclusiv prin stabilirea unor măsuri corespunzătoare de abrogare a unor acte normative.

Din necesitatea creării unui cadru legislativ unitar, prin acest act normativ sunt stabilite funcțiile și atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, entitățile aflate în coordonarea acestuia, precum și structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Astfel, Secretariatul General al Guvernului se organizează și funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea prim-ministrului, având rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului şi a prim-ministrului, reprezentarea Guvernului şi a prim-ministrului în faţa instanţelor judecătoreşti.

Potrivit actului normativ adoptat, SGG îndeplineşte următoarele funcţii:

 • funcţia de autoritate – care se exercită în domeniul asigurării respectării procedurilor, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, precum și în domeniul sistemelor de control intern/managerial;
 • funcția de control al funcţionării entităților care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sa;
 • funcţia de reglementare prin care se asigură, în conformitate cu strategia Guvernului, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniile sale de responsabilitate;
 • funcţia de reprezentare prin care se asigură reprezentarea Guvernului, a prim-ministrului și a Cancelariei Prim-Ministrului în fața instanțelor judecătorești;
 • funcţia de administrare prin care se asigură administrarea proprietății publice și private a statului aflată în patrimoniul său, potrivit prevederilor legale.

SGG este condus de secretarul general al Guvernului, cu rang de ministru, ajutat de doi secretari generali adjuncți, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.

Secretarul general al Guvernului este ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului. Prin bugetul Secretariatului General al Guvernului vor fi finanţate structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, precum şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice prevăzute în anexa hotărârii adoptate de guvern, respectiv:

 

 • Secretariatul General al Guvernului, activitatea proprie;
 • Cancelaria Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică, în subordinea directă a prim-ministrului;
 • Corpul de Control al Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului;
 • Departamentul pentru Relaţii Interetnice, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului;
 • Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului;
 • Departamentul pentru Luptă Antifraudă – DLAF, structură cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului;
 • Institutul Naţional de Statistică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului;
 • Agenţia Naţională pentru Romi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului;
 • Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice;
 • Agenţia Naţională Anti-Doping, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului;
 • Agenția Națională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului;
 • Comisia Națională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, și în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului;
 • Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul managementului calității în sănătate, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului;
 • Secretariatul de Stat pentru Culte, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului;
 • Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului României și în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului;
 • Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, instituţie publică cu personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului;
 • Centrul Național de Cultură al Romilor Romano-Kher, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi;
 • Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului;
 • Laboratorul de Control Doping, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului.

 

Șeful SGG asigură coordonarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, iar SGG îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort faţă de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” și Regia Autonomă „Monitorul Oficial”.