Lansarea studiului Carta Albă a IMM-urilor din România 2016

Astăzi, a avut loc  lansarea versiunii în limba română a „Cartei Albe a IMM-urilor din România 2016„, ediţia a XIV-a, editată de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România.

La eveniment a participat și Secretarul general al Guvernului, Sorin Sergiu Chelmu, alături de reprezentanți ai Executivului și mediului de afaceri.

Carta Albă a IMM-urilor din România 2016” prezintă ultimele evoluţii economico-sociale, aşa cum sunt percepute de către întreprinzătorii din România în anul 2016. Printre altele, studiul punctează principalele probleme cu care se confruntă IMM-urile, realizează o caracterizare esenţializată a întreprinzătorilor din România și oferă elemente esenţiale necesare cunoaşterii şi valorificării marelui potenţial economic şi social al IMM-urilor în vederea accelerării depăşirii dificultăţilor actuale.

Secretarul general al Guvernului a precizat în discursul susținut în cadrul evenimentului că “o societate mai bună nu se poate consolida decât cu ajutorul unei economii prospere și sustenabile, orientată pe om și societate. Noua paradigmă economică maximizează valoarea adăugată a produselor și serviciilor și valorifică inteligent capitalul uman. Decidenții publici și privați trebuie să creeze condițiile necesare pentru dezvoltarea sectorului IMM în scopul de a-și atinge potențialul de dezvoltare, de a deschide noi perspective și piețe și de a genera prosperitate în mod sustenabil”.

1 chelmu        2 chelmu