Politici şi programe

Instituție publică în subordinea primului-ministru, Secretariatul General al Guvernului are rolul de a asigura derularea operatiunilor tehnice aferente actului de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice și tehnice ale activității Guvernului și a primului-ministru, reprezentarea Guvernului și a prim-ministrului în fața instanțelor judecatorești. 
Prin Direcția Coordonare Politici si Programe din subordinea Cancelariei Primului-ministru se asigură coordonarea politicilor publice la nivelul administrației centrale, cu patru direcții de interes:

- îmbunătățirea procedurii de luare a deciziei în ședinta Guvernului, prin reducerea disfuncționalităților din circuitul documentelor;
- dezvoltarea unui mecanism integrat de coordonare a procesului de planificare și elaborare a politicilor publice și întărirea capacității instituționale a Guvernului de formulare a politicilor, planificare strategică, comunicare și coordonare interministerială; 
- creșterea eficienței activității Secretariatul General al Guvernului și a Cancelariei Primului-ministru; 
- eficientizarea comunicării interne și externe. 

În prezent, activitatea Direcției Coordonare Politici și Programe se subscrie Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020, precum și Strategiei pentru o Reglementare mai Bună 2014-2020. 
Strategia pentru consolidarea administratiei publice 2014-2020
Strategia privind mai buna reglementare (2014-2020) 

Secretariatul General al Guvernului, prin Cancelaria Primului-ministru, este coordonator al procesului de planificare strategică ce elaborează Planul Anual de Lucru al Guvernului (PALG), proiectul de buget pe anul 2016 si estimările pe anii 2017-2019 fiind în concordanță cu Programul de guvernare și cu angajamentele internaționale asumate de România.
Prin Cancelaria Primului-ministru, Secretariatul General al Guvernului are ca priorități pe termen mediu, conform planificării strategice următoarele: 

- operaționalizarea, la nivelul Centrului Guvernului, a unei Unități de coordonare a strategiilor (Strategy Unit); 
- elaborarea procedurilor de monitorizare și evaluare ex-post a impactului documentelor strategice; 
- elaborarea si adoptarea instrucțiunilor detaliate legate de estimarea ex-ante a costurilor administrative și a aplicării Testului IMM pentru noile reglementări; 
- definirea și punerea în aplicare a unui mecanism de control al calității reglementărilor; 
- crearea și asumarea unei metodologii și a unui ghid de implementare, precum și dezvoltarea aplicației IT în vederea imbunătățirii procesului de elaborare, implementare și monitorizare a PALG.

Secretariatul General al Guvernului sprijină îndeplinirea condiționalităților stabilite prin mecanismul de cooperare și monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Platformei de cooperare a administrației publice centrale.