Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 08.11.2017

– PROIECT DE LEGE pentru realizarea ”Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol” aferentă programului de înzestrare esenţial ”Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”

– PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile şi imunităţile OIAC, semnat la Haga, la 6 septembrie 2017

– PROIECT DE LEGE privind desfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale

– PROIECT DE  HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor afectate de evenimentul care a avut loc în data de 30 octombrie 2017 la Sucursala Mina Uricani, judeţul Hunedoara

– PROIECT DE  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea de la obligativitatea deţinerii vizei a titularilor de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la Bucureşti, la 29 august 2017

– PROIECT DE  HOTĂRÂRE pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal

– PROIECT DE  HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.479/2003

– PROIECT DE  HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 23-24 noiembrie 2017, a celei de-a doua ediţii a Forumului România-Republica Moldova în domeniul justiţiei

– PROIECT DE  HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

– PROIECT DE  HOTĂRÂRE  pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 594/1999 privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea consiliilor judeţene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/1997

– PROIECT DE  HOTĂRÂRE  pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.67/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional ”Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, precum şi suplimentarea sumei prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.67/2016

– PROIECT DE  HOTĂRÂRE  pentru aprobarea planului amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Linia Electrică Aeriană 400 kV dublu circuit Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei”

– PROIECT DE  HOTĂRÂRE privind sistarea definitivă a unor lucrări aferente obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torenţiale şi reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din România

– PROIECT DE  HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil, situat în municipiul Slatina, judeţul Olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 539 aflat în domeniul public al statului

– PROIECT DE  HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

– PROIECT DE  HOTĂRÂRE  pentru modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

– PROIECT DE  HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

– PROIECT DE  HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi transmiterea acestuia în folosinţă cu titlu gratuit Comitetului Olimpic şi Sportiv Român

– PROIECT DE  HOTĂRÂRE privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru atribuirea destinaţiei acestuia ca reşedinţă pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român

– PROIECT DE  HOTĂRÂRE  privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării Conferinţei Directorilor Generali ai Institutelor Naţionale de Statistică (DGINS) şi a Reuniunii Comitetului Sistemului Statistic European (CSSE), organizate la Bucureşti, în perioada 26-28 septembrie 2018

– PROIECT DE  HOTĂRÂRE  privind recunoaşterea Asociaţiei Europene pentru Siguranţă şi Antidrog ca fiind de utilitate publică

– PROIECT DE  HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support