Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 16.02.2017

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de scrisori între România, prin Ministerul Finanţelor Publice şi Republica Moldova, prin Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor, semnate la Chişinău la 18 şi 20 ianuarie 2017 şi la Bucureşti la 26 ianuarie 2017, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe şi legume

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul de plată 2016 a cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi, ca staţiuni turistice de interes naţional sau local şi de modificare a Hotărârii Guvernului nr.852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.844/2016 privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Unirea, judeţul Brăila