Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 27.01.2017

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind organizarea şi funcţionarea Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.595/2009 pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum şi modalităţile de verificare şi control

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii