Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 15.12.2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acțiunilor multianuale necesare programului „Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului” desfăşurat în perioada 2015-2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.535/2014 privind înfiinţarea Grupului Interministerial Strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Companiei Naţionale ”Administraţia Porturilor Dunării Maritime”-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Autostrada Sebeş-Turda”- Lot 1 Secţiunea A, Km 0+300-km 14+000

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Amenajare intersecţie cu sens giratoriu pe DN CB km 6+000 la Tunari cu DJ 200B”

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul muncii şi afacerilor sociale între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii al Autorităţii Naţionale Palestiniene, semnat la Bucureşti, la 22 iunie 2010

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Justiţiei în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 280/2016 privind aprobarea valorii cotizaţiilor şi a plafonului în limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum şi a procedurii de acordare, verificare şi control pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al municipiului Ploieşti, judeţul Prahova

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unor parcele de teren, fără construcţii, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în proprietatea publică a municipiului Bucureşti

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/424 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind instalaţiile pe cablu şi de abrogare a Directivei 2000/9/CE

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului-Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, şi darea în folosinţă cu titlu gratuit Federaţiei Române de Canotaj

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5000 locuri”, municipiul Oradea, judeţul Bihor, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru stabilirea titularului dreptului de administrare a unor imobile

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.3 ”Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Băileşti”, la Hotărârea Guvernului nr.965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Băiuţ, judeţul Maramureș

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Işalniţa, judeţul Dolj