Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 29.11.2016

 

– PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016

– PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenţiei între România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996

– PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

– PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale

– PROIECT DE LEGE pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naţionale pentru sănătatea mintală a copilului şi adolescentului 2016-2020

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.445/2002

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0524 Drobeta Turnu Severin

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea denumirii unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor
Interne – Inspectoratul General pentru Imigrări şi structurile sale teritoriale

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii
de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne -U.M. 0406 Constanţa

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj (UM 0654 Craiova), a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestora în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2017, 2018 şi 2019 pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Teatrului
Naţional ”Mihai Eminescu” din Timişoara, instituţie publică aflată în subordinea Ministerul Culturii

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 435/2013 privind participarea Serviciului Român de Informaţii şi a Ministerului Apărării
Naţionale la proiectul „Multinational Cyber Defence Capability Development 2 – MN CD2”