Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 29.12.2016

 

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la 31 august 2016 şi la 2 noiembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a administraţiei fiscale, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a ”Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale”, pentru anul 2016

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Energiei în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţi aflate în subordine

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.41 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.10 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la
motorina utilizată în agricultură

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau
al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto şi a Hotărârii Guvernului nr.120/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr.525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr.280/2004/CE

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr.44 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului