Declarație de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2012 – 2015

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI, luând act de adoptarea prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2012 a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2012 – 2015 (SNA), formulează Declarația de Aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA.

Prin această Declarație, Secretarul General al Guvernului își asumă întreprinderea unor măsuri în sensul susținerii prevenirii și combaterii corupției la nivelul instituției, promovării integrității, a liberului acces al cetățenilor la informațiile de interes public și a transparenței procesului decizional.
Astfel, ca o expresie a valorilor fundamentale expuse, reprezentanții instituției vor asigura:
• Implementarea cadrului legislativ anticorupție;
• Îndeplinirea măsurilor specifice din cadrul SNA ce țin de competența Secretariatului General al Guvernului;
• Respectarea prevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa procesului decizional;
• Consolidarea autonomiei operaţionale a structurilor de control intern şi audit şi
intensificarea activităţilor de implementare a sistemelor de control intern/managerial.

În același timp, Secretariatul General al Guvernului sprijină îndeplinirea condiționalităților stabilite prin mecanismul de cooperare și monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Platformei de cooperare a administrației publice centrale.

Planul de acţiune pentru implementarea măsurilor conform Strategiei Naţionale Anticorupţie la nivelul Secretariatului General al Guvernului