08.07.2020 ANUNȚ Demarare sesiune de pre-consultare cu privire la oportunitatea modificării O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Având în vedere rolul bine definit al democrației participative, în contextul obiectivelor privind eficientizarea, digitalizarea, modernizarea și debirocratizarea serviciilor publice asumate de Guvernul României, Secretariatul General al Guvernului lansează o sesiune de pre-consultare cu privire la oportunitatea modificării O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Venind în întâmpinarea solicitărilor de partea mediului asociativ, grație competenței și activismului ONG-urilor, SGG vă solicită exprimarea, până cel târziu 24 iulie 2020, a unui punct de vedere cu privire la următoarele tematici:

 1. simplificarea procedurii de înregistrare;
 2. reformarea Registrului național al asociațiilor și fundațiilor și transferul acestuia către o altă entitate;
 3. clasificarea domeniilor de activitate a organizațiilor;
 4. document unic de constituire;
 5. reducerea cuantumului patrimoniului inițial al fundațiilor;
 6. stabilirea unui cenzor pe baza unor plafoane;
 7. posibilitatea depunerii online a cererii de înființare;
 8. acordarea posibilității tinerilor care au împlinit 14 ani să adere la organizațiile neguvernamentale;
 9. funcționalitatea bazei de date existente a organizațiilor pentru aprecierea corectă a dinamicii acestui sector și a evidenței cât mai complete a acestora.
 10. introducerea unei proceduri administrative de înființare, modificare, transformare și dizolvare a organizațiilor fără scop lucrativ în locul celei judiciare, prin extinderea sferei de competență a ONRC.
 11. orice alte modificări/completări considerate a fi necesare.

În vederea creării unui cadru legal care să răspundă cerințelor societății, așteptăm propunerile dumneavoastră de modificare și  completare , prin intermediul următorului formular:

 

 

Sari la conținut