Comunicat de presă privind reuniunea Comitetului Național pentru Aderarea României la OCDE

REUNIUNEA COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE – 24 iulie 2023 –

Astăzi, 24 iulie 2023, la Palatul Victoria, Secretariatul General al Guvernului a organizat Reuniunea Comitetului Național Pentru Aderarea României la OCDE, prezidată de Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu.

Comitetul național pentru aderarea României la OCDE reunește reprezentanții ministerelor și principalelor instituții publice centrale implicate în proces, prin coordonarea realizată de Secretariatului General al Guvernului și Ministerul Afacerilor Externe. La reuniune a mai participat, în calitate de invitat special, președintele Senatului, domnul Nicolae Ciucă, care asigură Președinția Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la OCDE.

Reuniunea Comitetului național a avut ca obiective evaluarea stadiului procesului de aderare a României la OCDE și trecerea în revistă a priorităților pentru perioada următoare.

Secretarul General al Guvernului, Mircea Abrudean, a subliniat rolul Secretariatului General al Guvernului în asigurarea coordonării activităților tehnice aferente procesului de aderare, activitate pe care o desfășoară în strânsă colaborare cu echipa de coordonare din cadrul Ministerul Afacerilor Externe. Totodată, acesta a prezentat și stadiul avasat al activităților în relaționarea cu comitetele sectoriale pentru care Secretariatul General al Guvernului asigură punctul national focal în relația cu OCDE: Comitetul pentru Guvernanță Publică, Comitetul pentru Guvernanță Corporativă și Comitetul pentru politica de reglementare.

Membrii Comitetului Național au făcut o trecere în revistă a domeniilor de acțiune în perspectiva aderării la Organizație, care includ, printre altele, guvernanța publică, guvernanța corporativă, piețele financiare, statistica, mediul, sănătatea, educația, dezvoltarea regională, digitalizarea.

Pentru îndeplinirea priorităților avute în vedere pentru perioada următoare, prim-ministrul Marcel Ciolacu a solicitat realizarea unei coordonări strânse între toate instituțiile implicate în proces, punctând că acesta reprezintă și un test pentru România din punct de vedere al coordonării pe verticală, dar și pe orizontală.

Totodată, în cadrul reuniunii, șeful Guvernului a anunțat că astăzi, la sediul OCDE din Paris, România a fost depus instrumentul de ratificare a Convenției OCDE privind combaterea mituirii funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale (Convenția Anti-mită). Convenția anti-mită este unul dintre principalele instrumente recunoscute la nivel internațional în domeniu și sprijină eforturile de dezvoltare internă, reducere a sărăciei și îmbunătățire a încrederii în piețele de capital. România transmite astfel un mesaj ferm față de angajamentul de a menține standarde ridicate privind conduita etică, promovarea transparenței și încurajarea unui mediu caracterizat prin corectitudine și justiție.

Informații suplimentare:

România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de Parcurs în iunie 2022. Acest document stabilește termenii, condițiile și procesul de desfășurare a aderării la Organizație. România a depus în decembrie 2022 Memorandum-ul Inițial, care face o autoevaluare a legislației, politicilor și practicilor interne, raportat la instrumentele legislative OCDE.

În prezent, România se află în etapa tehnică a procesului, care constă din transmiterea de informații suplimentare, organizarea de misiuni tematice și susținerea de prezentări în cele 26 de Comitetele sectoriale OCDE.

Comitetul național pentru aderarea României la OCDE este constituit din ministerele, autoritățile și instituțiile publice cu atribuții în cadrul procesului de aderare și este condus de prim-ministru. Comitetul național stabilește liniile de acțiune în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute în Foaia de Parcurs a României la OCDE, agreează deciziile pentru alinierea legislației, politicilor și practicilor României la cele ale Organizației și formulează propuneri pentru soluționarea blocajelor care ar putea să întârzie procesul de aderare.

Sari la conținut