29.09.2022 – Secretariatul General al Guvernului consolidează cadrul de utilizare a platformei Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)

În data de 28.09.2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948/28.09.2022, Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 1056/28.09.2022 privind regulile minime de transparență în privința cadrului de colaborare recomandat dintre decidenții de la nivelul autorităților administrației publice centrale și locale și persoanele interesate din societatea civilă, în vederea promovării inițiativelor de politică publică (Ordin 1056 din 28.09.2022 ref RUTI).

Ordinul a fost elaborat în contextul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, prin responsabilitatea Secretariatului General al Guvernului de a îndeplini Jalonul 410 – Intrarea în vigoare a orientărilor pentru utilizarea și asigurarea respectării corespunzătoare a Registrului Unic al Transparenței a Intereselor – RUTI.

Rolul ordinului este acela de a crea un cadru unitar de utilizare a platformei RUTI și pentru mai buna utilizare a acesteia de către decidenți și grupurile specializate din societatea civilă. Totodată, ordinul contribuie la consolidarea importanței utilizării RUTI de către părțile vizate deoarece, până în prezent, utilizarea RUTI era prevăzută doar în Memorandumul de instituire din anul 2016.

Ordinul SGG nr. 1056/28.09.2022 stabilește instituirea unor proceduri unitare și predictibile în legătură cu modalitatea de creare a conturilor de decidenți și pentru înregistrarea grupurilor specializate în platformă, astfel încât toate persoanele interesate să aibă la cunoștință dinainte toate aspectele necesare utilizării platformei RUTI. Aceste proceduri au fost elaborate pe baza experienței practice a SGG din anii precedenți de funcționare a registrului și ținând cont de feedback-ul primit din partea utilizatorilor în interacțiunile cu aceștia. Asigurarea îndeplinirii tuturor elementelor procedurale, cât și obținerea informațiilor cu caracter tehnic referitoare la utilizarea RUTI, este realizată de către un Secretariat tehnic de la nivelul SGG (ST RUTI), la adresa de e-mail ruti@gov.ro.

De asemenea, Ordinul extinde sfera demnitarilor care își pot crea cont de decident în platforma RUTI până la nivelul administrației publice locale. În plus față de Memorandumul de instituire a RUTI din anul 2016, prezentul Ordin urmărește și îndeplinirea obiectivului de extindere a RUTI la nivelul administrației publice locale, asumat de către Secretariatul General al Guvernului în contextul adoptării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025. Astfel, decidenții de la nivel local care sunt interesați să-și creeze cont în RUTI pentru a publica întâlnirile pe care le au cu grupurile specializate, pot solicita Secretariatului tehnic crearea unui cont în platforma RUTI.

 

Sari la conținut