Anunţuri

In temeiul art.7, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Secretariatul General al Guvernului aduce la cunostinta publicului textul urmatoarelor proiecte:

Anunț referitor la proiectul de LEGE privind înființarea Centrului de excelență pentru administrația publică în domeniul dezvoltării durabile. (.pdf) (.docx)

 Termenul de consultare este de 10 zile (21.07.2024).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

 Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la proiectul de LEGE privind înființarea Centrului de excelență pentru administrația publică în domeniul dezvoltării durabile”.    

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris. 

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 10.07.2024, aflat în dezbatere până la data de 21.07.2024.

 

Anunț referitor la Ordonanța de Urgență a Guvernului pentru modificarea art. 1 alin. (5) și (6) din Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Termenul de consultare este de 10 zile (08.07.2024).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la Ordonanța de Urgență a Guvernului pentru modificarea art. 1 alin. (5) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 26.06.2024, aflat în dezbatere până la data de 08.07.2024.

 

Anunț referitor la Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. (.pdf) (.docx)

 Termenul de consultare este de 10 zile (02.07.2024).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 20.06.2024, aflat în dezbatere până la data de 02.07.2024.

 

Anunț referitor la Ordonanța de Urgență a Guvernului pentru completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României. (.pdf) (.docx)

Termenul de consultare este de 10 zile (25.06.2024).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la Ordonanța de Urgență a Guvernului pentru completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 13.06.2024, aflat în dezbatere până la data de 25.06.2024.

 

Anunț referitor la proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (21) din Legea-cadru nr. 153/2017 (.pdf) (.docx)

Termenul de consultare este de 10 zile (26.04.2024).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (21) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/ .

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 15.04.2024, aflat în dezbatere până la data de 26.04.2024.

 

Anunț referitor la proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. (.pdf) (.docx)

Termenul de consultare este de 10 zile (08.04.2024).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 28.03.2024, aflat în dezbatere până la data de 08.04.2024.

 

Anunț referitor la proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1313/2021 privind înființarea Centrului Național de Coordonare și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. (.pdf) (.docx)

 Termenul de consultare este de 10 zile (08.04.2024).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1313/2021 privind înființarea Centrului Național de Coordonare și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 28.03.2024, aflat în dezbatere până la data de 08.04.2024.

 

Anunț referitor referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1117/2023 privind aprobarea Metodologiei pentru raportarea durabilităţii – Codul român al sustenabilităţii. (.pdf) (.docx) 

 • Notă de Fundamentare (.pdf) (.docx)
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului (.pdf) (.docx)

Termenul de consultare este de 10 zile (26.03.2024).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail : consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1117/2023 privind aprobarea Metodologiei pentru raportarea durabilităţii – Codul român al sustenabilităţii”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 15.03.2024, aflat în dezbatere până la data de 26.03.2024.

 

Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de proiectul de Metodologie privind atribuirea finanțării programelor proiectelor și acțiunilor menționate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 143/2024 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02A la Legea bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023, inițiate de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și de către Serviciul Dezvoltare Comunitară din cadrul Direcției Dezvoltare Comunitară, Bună Guvernare, Monitorizare Întreprinderi și Instituții Publice, a unor activități socio-culturale și cu caracter științific, educaționale, spirituale, de informare publică, de promovare a imaginii și intereselor românești peste hotare, din bugetul alocat în anul 2024 Secretariatului General al Guvernului. (.pdf) (.docx)

• Proiect de Metodologie (.pdf) (.docx)

Termenul de consultare este de 10 zile (18.03.2024).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la proiectul de Metodologiei privind atribuirea finanțării programelor, proiectelor și acțiunilor menționate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 143/2024 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02A la Legea bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 08.03.2024, aflat în dezbatere până la data de 18.03.2024.

Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite. (.pdf) (.doc)

 

Anunț referitor la proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 603/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Corpului de control al prim-ministrului. (.pdf) (.docx)

 Termenul de consultare este de 10 zile (18.03.2024).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 603/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Corpului de control al prim-ministrului”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 07.03.2024, aflat în dezbatere până la data de 18.03.2024.

 

Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2024 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior. (.pdf) (.docx)

Termenul de consultare este de 10 zile (09.03.2024).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la proiectul de proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2024 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior”.    

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 27.02.2024, aflat în dezbatere până la data de 09.03.2024.

Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite. (.pdf) (.doc)

 

Anunț referitor la proiectul de Ordin al președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice. (.pdf) (.docx) 

Termenul de consultare este de 10 zile (19.01.2024).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la proiectul de Ordin al președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor public”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 08.01.2024, aflat în dezbatere până la data de 19.01.2024.

 

Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.617/2023 privind organizarea şi funcționarea Agenției pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice. (.pdf) (.docx) 

 • Notă de Fundamentare (.pdf) (.docx)
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului (.pdf) (.docx)
 • Structură organizatorică (.pdf)

Termenul de consultare este de 10 zile (01.01.2024).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri referitoare la proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.617/2023 privind organizarea şi funcționarea Agenției pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice

 Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 21.12.2023, aflat în dezbatere până la data de 01.01.2024.

 

Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor privind reţeaua electrică de transport al energiei electrice. (.pdf) (.docx) 

 • Notă de Fundamentare (.pdf) (.docx)
 • Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului (.pdf) (.docx)

Termenul de consultare este de 10 zile (31.12.2023).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri referitoare la proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor privind reţeaua electrică de transport al energiei electrice. 

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 20.12.2023, aflat în dezbatere până la data de 31.12.2023.

 

14.12.2023 Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului. (.pdf) (.docx)

 • nota de fundamentare(.pdf) (.docx)
 • proiect de HG(.pdf) (.docx)
 • structura organizatorica (.pdf)

Termenul de consultare este de 10 zile (26.12.2023).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail : consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri referitoare la proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 14.12.2023, aflat în dezbatere până la data de 26.12.2023.

Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite. (.pdf) (.doc)

 

Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la politica publică privind turismul identitar elaborată în cadrul proiectului ”Analiza, eficientizarea și actualizarea cadrului legal în domeniul turismului”, cod SIPOCA 392. (.pdf) (.docx)

 • Propunere de politică publică (.pdf) (.docx)

Termenul de consultare este de 10 zile (21.12.2023).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri referitoare la politica publică privind turismul identitar elaborată în cadrul proiectului ”Analiza, eficientizarea și actualizarea cadrului legal în domeniul turismului”, cod SIPOCA 392.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 11.12.2023, aflat în dezbatere până la data de 21.12.2023.

 

Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 179/2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public. (.pdf) (.docx

Termenul de consultare este de 30 zile (05.01.2024).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail : consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri referitoare la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 179/2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public.

 Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 06.12.2023, aflat în dezbatere până la data de 05.01.2024.

 

Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă. (.pdf) (.docx) 

 • Notă de Fundamentare (.pdf) (.docx)
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului (.pdf) (.docx)

Termenul de consultare este de 10 zile (17.12.2023).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail : consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri referitoare la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.

 Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 06.12.2023, aflat în dezbatere până la data de 17.12.2023.

 

Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale „Conductă de transport gaze naturale DN 600 Mihai-Bravu – Siliștea și transformarea în conductă godevilabilă (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică)”. (.pdf) (.docx) 

 • Notă de Fundamentare (.pdf) (.docx)
 • Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului (.pdf) (.docx)

 Termenul de consultare este de 10 zile (16.12.2023).

 Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail : consultare.publica@sgg.ro.

 Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri referitoare la proiectul de HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale „Conductă de transport gaze naturale DN 600 Mihai-Bravu – Siliștea și transformarea în conductă godevilabilă (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică)”.

 Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

 Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

 Publicat la data de 05.12.2023, aflat în dezbatere până la data de 16.12.2023.

 

Anunț referitor privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. (.pdf) (.docx)

 • Notă de Fundamentare (.pdf) (.docx)
 • Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului (.pdf) (.docx)

Termenul de consultare este de 10 zile (21.11.2023).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice”.

 Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 10.11.2023, aflat în dezbatere până la data de 21.11.2023.

Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite. (.pdf) (.doc)

 

Anunt referitor la proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (.pdf) (.docx) 

Termenul de consultare este de 10 zile (28.10.2023).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro .

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 17.10.2023, aflat în dezbatere până la data de 28.10.2023.

 

Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei pentru raportarea durabilității – Codul Român al Sustenabilității. (.pdf) (.docx) 

 • Nota de Fundamentare (.docx)
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului (.pdf) (.docx)
 • Anexă (.pdf) (.docx)

Termenul de consultare este de 10 zile (18.09.2023).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la proiectul de Hotărâre a Guvernului proiectului de Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei pentru raportarea durabilității – Codul Român al Sustenabilității”.

 Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 07.09.2023, aflat în dezbatere până la data de 18.09.2023.

Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite. (.pdf) (.doc)

 

Anunț referitor la Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1172/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind economia circulară’’(.pdf) (.docx)

 • Nota de Fundamentare (.pdf) (.docx)
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului (.pdf) (.docx)
 • Plan de acțiune (.pdf)

Termenul de consultare este de 10 zile (12.09.2023).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail :consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1172/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind economia circulară’’.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul:  https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 01.09.2023, aflat în dezbatere până la data de 12.09.2023.

Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite. (.pdf) (.doc)

 

Anunț referitor la Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale ’’Conductă de transport gaze naturale Ghercești-Jitaru (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică)’’.(pdf) (.docx)

 • Nota de Fundamentare (.pdf) (.docx)
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului (.pdf) (.docx)
 • Listă (.pdf)

Termenul de consultare este de 10 zile (04.09.2023).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale ’’Conductă de transport gaze naturale Ghercești-Jitaru (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică)’’.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul:  https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 24.08.2023, aflat în dezbatere până la data de 04.09.2023.

 

Anunț referitor la Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale „Conductă de transport gaze naturale Lugașu-Huedin, inclusiv alimentarea cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică” (.pdf) (.docx) 

 • Nota de Fundamentare (.pdf) (.docx)
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului (.pdf) (.docx)

 Termenul de consultare este de 10 zile (04.09.2023).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail: consultare.publica@sgg.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale „Conductă de transport gaze naturale Lugașu-Huedin, inclusiv alimentarea cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul:  https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 24.08.2023, aflat în dezbatere până la data de 04.09.2023.

 

Anunț referitor la Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale ”Conducta de transport gaze naturale Timișoara – Deta – Denta – Moravița”. (.pdf) (.docx) 

 • Nota de Fundamentare (.pdf) (.docx)
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului (.pdf) (.docx)
 • Tabel (.pdf)

 Termenul de consultare este de 10 zile (04.09.2023).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail: consultare.publica@sgg.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale ”Conducta de transport gaze naturale Timișoara – Deta – Denta – Moravița”..

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul:  https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 24.08.2023, aflat în dezbatere până la data de 04.09.2023.

 

Anunț referitor la Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale „Conductă de transport gaze naturale pe direcția Prunișor – Orșova – Băile Herculane – Jupa” (.pdf) (.docx)

 • Nota de Fundamentare (.pdf) (.docx)
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului (.pdf) (.docx)
 • Anexă (.pdf)

Termenul de consultare este de 10 zile (04.09.2023).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail: consultare.publica@sgg.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale „Conductă de transport gaze naturale pe direcția Prunișor – Orșova – Băile Herculane – Jupa””.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul:  https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 24.08.2023, aflat în dezbatere până la data de 04.09.2023.

 

Anunț referitor la propunerea de politică publică privind mecanismul interinstituțional de coordonare privind managementul investițiilor publice (MIP) (.pdf) (.docx)

Termenul de consultare este de 10 zile (05.08.2023).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail : consultare.publica@sgg.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la politică publică privind mecanismul interinstituțional de coordonare privind managementul investițiilor publice (MIP)”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul:  https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 25.07.2023, aflat în dezbatere până la data de 05.08.2023.

 

Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite (.pdf) (.doc)

 

Anunț referitor la Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 (.pdf) (.doc)

 • Proiect de Hotărăre a Guvernului (include Anexe)  (.pdf) (.doc)
 • Nota de fundamentare (.pdf) (.doc)

Termenul de consultare este de 10 zile (16.07.2023).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail :consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul:  https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 05.07.2023, aflat în dezbatere până la data de 16.07.2023.

 

Anunț referitor la Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (.pdf) (.doc)

Termenul de consultare este de 10 zile (14.07.2023).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail :consultare.publica@sgg.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul:  https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 03.07.2023, aflat în dezbatere până la data de 14.07.2023.

Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor (.pdf) (.docx)

 

18.04.2023 Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 1621/2003 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București (.pdf) (.doc)

Termenul de consultare este de 10 zile (29.04.2023).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 1621/2003 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 18.04.2023, aflat în dezbatere până la data de 29.04.2023.

Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite. (.pdf) (.doc)

 

05.04.2023 Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 (.pdf) (.doc)

Termenul de consultare este de 10 zile (16.04.2023).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 05.04.2023, aflat în dezbatere până la data de 16.04.2023.

 

22.03.2023 Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.(.pdf)(.doc)

Termenul de consultare este de 10 zile (02.04.2023).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 22.03.2023, aflat în dezbatere până la data de 02.04.2023.

Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite. (.pdf) (.doc)

 

17.03.2023 Anunț referitor la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea prealabilă a Asociaţiei „Cerc pentru ajutor natural pentru viață” din Republica Federală Germană, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească.(.pdf)(.doc)

Termenul de consultare este de 10 zile (28.03.2023).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de Hotărâre privind aprobarea prealabilă a Asociaţiei „Cerc pentru ajutor natural pentru viață” din Republica Federală Germană, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 17.03.2023, aflat în dezbatere până la data de 28.03.2023.

 

01.03.2023 Anunț referitor la Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei financiare voluntare a României  la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în vederea finanţării procesului de înființare a Consiliului Național pentru Productivitate (.pdf) (.doc)

 • Proiect de HG (.pdf)
 • Nota de fundamentare (.pdf)
 • Forma finală a actului normativ (.pdf) (.doc)

Termenul de consultare este de 10 zile (12.03.2023).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail :consultare.publica@sgg.ro .

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei financiare voluntare a României  la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în vederea finanţării procesului de înființare a Consiliului Național pentru Productivitate”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul:  https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 01.03.2023, aflat în dezbatere până la data de 12.03.2023.

 

14.02.2023 Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022. (.pdf) (.doc)

 • Proiect de HG (.pdf) (.doc)
 • Nota de fundamentare (.pdf) (.doc)
 • Metodologie (.pdf) (.doc)
 • Ordin Metodologie (.pdf)
 • Anexe Metodologie (.pdf) (.doc)
 • Forma finală a actului normativ (.pdf) (.doc)

Termenul de consultare este de 10 zile (24.02.2023).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 14.02.2023, aflat în dezbatere până la data de 24.02.2023.

Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite (.pdf) (.doc)

29.12.2022 Anunț referitor la proiectul privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale (.pdf) (.doc)

 • Proiect de OUG privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale (.pdf) (.doc)
 • Nota de fundamentare (.pdf) (.doc)

Termenul de consultare este de 10 zile (09.01.2023).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 29.12.2022, aflat în dezbatere până la data de 09.01.2023

 

22.12.2022  Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre de Guvern privind schimbarea denumirii Departamentului pentru evaluare integrată  şi monitorizarea programelor finanțate din fonduri publice şi europene și pentru modificarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr. 205/2022 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Departamentului pentru evaluare integrată  şi monitorizarea programelor finanțate din fonduri publice şi europene şi pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea,  funcționarea şi atribuțiile Secretariatului General al Guvernului. (.pdf / .docx)

 • Proiect de HG (.pdf) (.doc)
 • Nota de fundamentare (.pdf) (.doc)

Termenul de consultare este de 10 zile (02.01.2023).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la proiectul de HOTĂRÂRE pentru schimbarea denumirii Departamentului pentru evaluare integrată  şi monitorizarea programelor finanțate din fonduri publice şi europene și pentru modificarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr. 205/2022 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Departamentului pentru evaluare integrată  şi monitorizarea programelor finanțate din fonduri publice şi europene şi pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea,  funcționarea şi atribuțiile Secretariatului General al Guvernului”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 22.12.2022, aflat în dezbatere până la data de 02.01.2023.

 

14.12.2022 Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (.pdf) (.doc) 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.”

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 14.12.2022.

 

13.12.2022 Anunț referitor la proiectul de privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1313/2021 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Coordonare şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului (.pdf) (.doc)

 • Proiect de HG (.pdf) (.doc)
 • Nota de fundamentare (.pdf) (.doc)

Termenul de consultare este de 10 zile (13.12.2022).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail: consultare.publica@sgg.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la Proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1313/2021 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Coordonare şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. ‘’

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul: https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 13.12.2022, aflat în dezbatere până la data de 23.12.2022.

 

07.12.2022 Anunț referitor la proiectul de privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (.pdf) (.doc)

 • Proiect de HG (.pdf) (.doc)
 • Nota de fundamentare (.pdf) (.doc)
 • Anexa nr. 1 – Structura organizatorică (.pdf) (.doc)
 • Anexa nr. 2 -Situaţia sediului (.pdf) (.doc)
 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor (.pdf / .docx)

Termenul de consultare este de 10 zile (18.12.2022).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail: consultare.publica@sgg.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la Proiectul de Hotărâre privind organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul: https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 07.12.2022, aflat în dezbatere până la data de 17.12.2022.

 

07.12.2022 Anunț referitor la proiectul de privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.900/2022 privind actualizarea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru actualizarea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuințelor în condițiile pieţei imobiliare (.pdf) (.doc)

 • Proiect de HG (.pdf) (.doc)
 • Nota de fundamentare (.pdf) (.doc)

Termenul de consultare este de 10 zile (18.12.2022).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail: consultare.publica@sgg.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la Proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.900/2022 privind actualizarea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru actualizarea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuințelor în condițiile pieţei imobiliare.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul: https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 07.12.2022, aflat în dezbatere până la data de 18.12.2022.

 

03.11.2022 Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 173/2020 privind reglementarea condițiilor pentru atribuirea și închirierea unor imobile, proprietate publică și privată a statutului, aflate în administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”. (.pdf) (.doc)

 • proiect OUG (.pdf) (.doc)
 • notă de fundamentare (.pdf) (.doc)

Termenul de consultare este de 10 zile (14.11.2022).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 173/2020 privind reglementarea condițiilor pentru atribuirea și închirierea unor imobile, proprietate publică și privată a statutului, aflate în administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 03.11.2022, aflat în dezbatere până la data de 14.11.2022.

 

26.10.2022 Anunț referitor la Organizarea dezbaterii publice cu privire la proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului (.pdf) )(.doc)

 

25.10.2022 Anunt referitor la proiectul de ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (.pdf) (.doc)

 • proiect OUG (.pdf) (.doc)
 • notă de fundamentare (.pdf) (.doc)

Termenul de consultare este de 10 zile (05.11.2022).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de proiectul de ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 25.10.2022, aflat în dezbatere până la data de 05.11.2022.

 

18.10.2022 Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (.pdf) (.doc)

 • Proiect de Lege (.pdf) (.doc)
 • Expunere de motive (.pdf) (.doc)

Termenul de consultare este de 10 zile (29.10.2022).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.”

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 18.10.2022, aflat în dezbatere până la data de 29.10.2022.

 

07.10.2022 Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de H.G. pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului (.pdf) (.doc)

 • Proiect de HG  (.pdf) (.doc)
 • Nota de fundamentare (.pdf) (.doc)
 • Structura organizatorica (.pdf)
 • 08.11.2022 Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite (doc.) (.pdf)
 • 08.11.2022 Minuta dezbaterii publice  (doc.) (.pdf)
 • 08.11.2022 Forma consolidată a actului normativ:
 • 23.11.2022 ANUNȚ (.pdf) (.doc)

 

26.10.2022 Anunț referitor la Organizarea dezbaterii publice cu privire la proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului (.pdf) )(.doc)

Termenul de consultare este de 10 zile (18.10.2022).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de H.G. pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului  ”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 07.10.2022, aflat în dezbatere până la data de 18.10.2022.

 

5.09.2022 Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înființarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” (.pdf/ .doc)

 • Proiect Hotărare Guvern (.pdf / .doc)
 • Nota de fundamentare ( .doc/ .pdf)
 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor (.doc) (.pdf)

Termenul de consultare este de 10 zile (26.09.2022).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind. proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înființarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 15.09.2022, aflat în dezbatere până la data de 26.09.2022.

 

06.09.2022 Anunțul referitor la deschiderea consultării publice cu privire la Proiectul de LEGE pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. (.pdf) (.doc)

 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite (pdf)(doc)
 • Expunere de motive (.pdf) (.doc)
 • Proiect de Lege (.pdf) (.doc)

Termenul de consultare este de 10 zile (16.09.2022).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la de LEGE pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 06.09.2022, aflat în dezbatere până la data de 16.09.2022

 

22.08.2022 Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei Naționale privind Economia Circulară (.pdf) (.doc)

 • Proiect de HG (.doc)(.pdf)
 • Proiect Strategia Națională privind Economia Circulară ( .pdf ) (.doc)
 • Nota de Fundamentare (.pdf) (.doc)
 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite (.doc) (.pdf)

Termenul de consultare este de 10 zile (30.08.2022).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la proiectul de HOTÂRÂRE pentru apobarea Strategiei Naționale privind Economia Circulară”.


Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 19.08.2022, aflat în dezbatere până la data de 30.08.2022.

 

18.07.2022 ANUNȚ privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de LEGE pentru completarea art. 2 alin.(1) din Legea nr. 73/1993 pentru înființarea, organizarea şi funcționarea Consiliului Legislativ, precum și a Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (.docx) (.pdf)

Termenul de consultare este de 10 zile (29.07.2022).

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la proiectul de LEGE pentru completarea art. 2 alin.(1) din Legea nr. 73/1993 pentru înființarea, organizarea şi funcționarea Consiliului Legislativ, precum și a Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative”.


Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 18.07.2022, aflat în dezbatere până la data de 29.07.2022.

 

12.07.2022 Anunț privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de ORDIN privind utilizarea și punerea în aplicare a Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI).(docx) (pdf)

Termenul de consultare este de 10 zile (23.07.2022).

 • Proiect ORDIN privind utilizarea și punerea în aplicare a Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)(docx) (.pdf)
 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite atasat prezentului mail, conform art. 7 alin. 5 și 12 alin. 3 din legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. (.pdf) (.doc)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri referitoare la proiectul de ORDIN privind utilizarea și punerea în aplicare a Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 12.07.2022, aflat în dezbatere până la data de 23.07.2022.

06.04.2022 Anunț privind deschiderea consultării publice cu privire la propunerea de politică publică privind uniformizarea și eficientizarea mecanismului de finanțare în baza  Legii nr. 350/2005. (.doc) (.pdf)

 • Propunere de politică publică (.pdf) (.doc)
 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite (.doc) ( .pdf)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 06.04.2022, aflat în dezbatere până la data de 17.04.2022.


25.03.2022 Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (.doc) (.pdf)

 • Proiect de HG (.pdf) (.doc)
 • Expunere de motive  (.pdf) (.doc)
 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite (.pdf) (.doc)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 25.03.2022, aflat în dezbatere până la data de 05.04.2022.


24.03.2022 Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de H.G. privind aprobarea repartizării la bugetul de stat, pentru exercițiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50%, din profitul contabil al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. rămas după deducerea impozitului pe profit (doc) (pdf)

 • Proiect de HG (doc) (pdf)
 • Nota de Fundamentare (doc) (pdf)
 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite (.doc)/(.pdf)

Termenul de consultare este de 10 zile (04.04.2022).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de H.G. privind aprobarea repartizării la bugetul de stat, pentru exercițiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50%, din profitul contabil al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. rămas după deducerea impozitului pe profit”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 24.03.2022, aflat în dezbatere până la data de 04.04.2022.

 


 

23.03.2022  ANUNȚ PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ (pdf) (doc)

Secretariatul General al Guvernului invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Evenimentul are loc la data de 29.03.2022, ora 12,30, la adresa Piața Victoriei, nr. 1 – Palatul Victoria; accesul participanților se va realiza prin intrarea B (strada Paris).

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze prin transmiterea unui e-mail la: consultare.publică@sgg.ro, până la data de 28.03.2022, ora 10,00.

 • Minuta dezbaterii publice din 29.03.2022 (.pdf /.docx)
 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite(.pdf /.docx)

 


23.03.2022 ANUNȚ PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ (.pdf ) (.doc)

Secretariatul General al Guvernului invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002.

Evenimentul are loc la data de 29.03.2022, ora 10,00, la adresa Piața Victoriei, nr. 1 – Palatul Victoria; accesul participanților se va realiza prin intrarea B (strada Paris).

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze prin transmiterea unui e-mail la: consultare.publică@sgg.ro, până la data de 28.03.2022, ora 10,00.

 • Minuta dezbaterii publice din 29.03.2022 (docx /pdf)
 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite (pdf / docx)

22.03.2022 Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Planului Național de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (.doc) (.pdf)

 • Proiect de HG (doc) (pdf )
 • Anexa  (pdf) (doc)
 • Nota de Fundamentare  (doc )(pdf)
 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite (.doc)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Planului Național de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 22.03.2022, aflat în dezbatere până la data de 02.04.2022.


21.03.2022 ANUNȚ PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ (.pdf) (.doc)

Secretariatul General al Guvernului invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: proiectul de hotărâre de Guvern privind aprobarea conținutului instrumentului de prezentare și motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucțiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum și pentru înființarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative.

Evenimentul are loc la data de 23.03.2022, ora 13,30, la adresa Piața Victoriei, nr. 1 – Palatul Victoria; accesul participanților se va realiza prin intrarea B (strada Paris).
La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze prin transmiterea unui e-mail la: consultare.publică@sgg.ro, până miercuri, 23.03.2022, ora 10,00.

Termenul de consultare este de 10 zile (19.03.2022).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea conținutului instrumentului de prezentare și motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucțiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum și pentru înființarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 08.03.2022, aflat în dezbatere până la data de 19.03.2022.


18.03.2022 Anunț referitor referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (.doc /.pdf)

 • Proiect de HG (pdf) (doc)
 • Anexa (pdf) (doc)
 • Nota de Fundamentare  (pdf)  (doc)
 • Anunt dezbatere publică (pdf) (doc)
 • Minuta dezbaterii publice din 29.03.2022 (.pdf /.docx)
 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite(.pdf /.docx)

Termenul de consultare este de 10 zile (29.03.2022).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 18.03.2022, aflat în dezbatere până la data de 29.03.2022.

 


 

18.03.2022 Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 (.doc) (.pdf)

 • Proiect de HG (pdf) (doc)
 • Anexa nr. 1 (pdf) (doc)
 • Anexa nr. 2 (pdf) (doc)
 • Nota de Fundamentare  (pdf) (doc)
 • Anunt dezbatere publică (pdf ) (doc)
 • Minuta dezbaterii publice din 29.03.2022 (docx /pdf)
 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite (pdf / docx)

Termenul de consultare este de 10 zile (29.03.2022).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 18.03.2022, aflat în dezbatere până la data de 29.03.2022.

 


 

08.03.2022 Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea conținutului instrumentului de prezentare și motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucțiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum și pentru înființarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative (.doc) (.pdf)

 • Minuta dezbaterii publice organizate în data de 23.03.2022 (.pdf) (.doc)
 • 21.03.2022 ANUNȚ PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ (.pdf) (.doc)

Secretariatul General al Guvernului invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: proiectul de hotărâre de Guvern privind aprobarea conținutului instrumentului de prezentare și motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucțiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum și pentru înființarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative.

Evenimentul are loc la data de 23.03.2022, ora 13,30, la adresa Piața Victoriei, nr. 1 – Palatul Victoria; accesul participanților se va realiza prin intrarea B (strada Paris).
La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze prin transmiterea unui e-mail la: consultare.publică@sgg.ro, până miercuri, 23.03.2022, ora 10,00.

Anexa nr. 1 (pdf) (doc)
Anexa nr. 2 (pdf) (doc)
Anexa nr. 3 (pdf) (doc)
Anexa nr. 4 (pdf) (doc)
Anexa nr. 5 (pdf) (doc)
Anexa nr. 6 (pdf) (doc)
Anexa nr. 7 (pdf) (doc)

Termenul de consultare este de 10 zile (19.03.2022).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea conținutului instrumentului de prezentare și motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucțiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum și pentru înființarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 08.03.2022, aflat în dezbatere până la data de 19.03.2022.


08.03.2022 Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea metodologiei de elaborare, monitorizare, raportare și revizuire a Planurilor Strategice Instituționale  (.doc) (.pdf)

 • Proiect de HG (pdf) (doc)
 • Nota de Fundamentare  (pdf) (doc)
 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandări (pdf) (doc)
 • Forma finala a HG (docx) (pdf)

Termenul de consultare este de 10 zile (19.03.2022).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea metodologiei de elaborare, monitorizare, raportare și revizuire a Planurilor Strategice Instituționale normative.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 08.03.2022, aflat în dezbatere până la data de 19.03.2022.


04.03.2022 Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre de Guvern privind constituirea, organizarea și funcționarea Comitetului Interinstituțional privind Schimbările Climatice.(doc) (pdf)

 • Proiect de HG (pdf) (doc)
 • Nota de Fundamentare  (doc)
 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite (doc) (pdf)

Termenul de consultare este de 10 zile (15.03.2022).Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de Hotărâre de Guvern privind constituirea, organizarea și funcționarea Comitetului Interinstituțional privind Schimbările Climatice”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 04.03.2022, aflat în dezbatere până la data de 15.03.2022.


15.02.2022 – Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre de Guvern privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuință de serviciu și imobilelor cu destinația de locuință, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru anul 2022, precum și pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuințelor în condițiile pieței imobiliare (.doc) (.pdf)

 • Proiect de HG (.doc) (.pdf)
 • Nota de fundamentare (.doc) (.pdf)
 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor (.doc) (.pdf)
 • Forma finală a HG (.pdf) (.doc)

Termenul de consultare este de 10 zile (26.02.2022).
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.
Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de Hotărâre de Guvern privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuință de serviciu și imobilelor cu destinația de locuință, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru anul 2022, precum și pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuințelor în condițiile pieței imobiliare.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 15.02.2022, aflat în dezbatere până la data de 26.02.2022.


11.02.2022 Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de H.G. privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru evaluare integrată și monitorizarea programelor finanțate din fonduri publice și europene.

Termenul de consultare este de 10 zile (22.02.2022).
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.
Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de H.G. privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru evaluare integrată și monitorizarea programelor finanțate din fonduri publice și europene”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 11.02.2022, aflat în dezbatere până la data de 22.02.2022.


03.02.2022 Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre de Guvern privind stabilirea atribuțiilor, organizarea și funcționarea Cancelariei Prim-Ministrului (.docx ) (.pdf)

 • Proiect de HG (.pdf)
 • Nota de fundamentare (.pdf)
 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite (.docx) (.pdf)

Termenul de consultare este de 10 zile (14.02.2022).
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.
Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de Hotărâre de Guvern privind stabilirea atribuțiilor, organizarea și funcționarea Cancelariei Prim-Ministrului”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 03.02.2022, aflat în dezbatere până la data de 14.02.2022.


25.01.2022 Anunț privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre de Guvern privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de importanță și interes național „„LEA 400 kV d.c. (1 c.e.) Constanța Nord – Medgidia Sud” și declararea ca obiectiv de utilitate publică, importanță și interes național. (.pdf), (.docx)

 • Proiect de HG (.pdf)
 • Nota de fundamentare (.pdf)
 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite (.docx ) (.pdf  )

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de Hotărâre de Guvern privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de importanță și interes național „„LEA 400 kV d.c. (1 c.e.) Constanța Nord – Medgidia Sud” și declararea ca obiectiv de utilitate publică, importanță și interes național”

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 25.01.2022, aflat în dezbatere până la data de 05.02.2022.

Termenul de consultare este de 10 zile (05.02.2022).


20.01. 2022 Anunț privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre de Guvern privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru evaluarea și monitorizarea programelor de finanțare (.pdf)/(.docx)

Proiect retras din circuitul de avizare interministerială.

Termenul de consultare este de 10 zile (01.02.2022).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de Hotărâre de Guvern privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru evaluarea și monitorizarea programelor de finanțare”

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 21.01.2022, aflat în dezbatere până la data de 01.02.2022.


04.01.2022 Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru responsabilitate socială comunitară și grupuri vulnerabile, precum și pentru modificarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022. (.docx)

Termenul de consultare este de 10 zile (14.01.2022).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru responsabilitate socială comunitară și grupuri vulnerabile, precum și pentru modificarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022”

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 04.01.2022, aflat în dezbatere până la data de 14.01.2022.

17.12.2021 Anunț referitor la  deschiderea consultării publice cu privire la Hotărârea de Guvern pentru abrogarea alineatelor (3) și (31) ale articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 888/2018 privind aprobarea descrierii distincțiilor naționale, procedurile de înaintare a propunerilor, criteriile de acordare a distincțiilor, precum și cazurile de retragere. (.docx)

 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor (.docx)
 • Proiect de HG (.pdf)
 • Nota de fundamentare (.pdf)
 • Forma finală a HG (.pdf)/(.docx.)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de Hotărâre de Guvern pentru abrogarea alineatelor (3) și (31) ale articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 888/2018 privind aprobarea descrierii distincțiilor naționale, procedurile de înaintare a propunerilor, criteriile de acordare a distincțiilor, precum și cazurile de retragere”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 17.12.2021, aflat în dezbatere până la data de 27.12.2021.

17.12.2021 Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (.docx)

 • Proiect de HG privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (.pdf)
 • Nota de fundamentare (.pdf)
 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor (.docx)/(.pdf)
 • Forma finală a HG (.pdf)/(.docx.)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse”

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 17.12.2021, aflat în dezbatere până la data de 27.12.2021.

10.12.2021 ANUNȚ referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului (.docx)

Termenul de consultare este de 10 zile (20.12.2021).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de Hotărâre a Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.”

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 10.12.2021, aflat în dezbatere până la data de 20.12.2021.

 

23.11.2021 Anunț privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea alineatului (2) al art. 6 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit și a Regulamentului de funcționare a Comisiei naționale pentru acordarea indemnizației de merit (.docx) (.pdf)

 • Forma finală a HG (.pdf)/ (.docx)
 • Proiect de HG (.pdf)
 • Nota de fundamentare (.pdf)
 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite – proiectul H.G. Comisie Academie (.docx)

Termenul de consultare este de 10 zile (03.12.2021).

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea alineatului (2) al art. 6 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit și a Regulamentului de funcționare a Comisiei naționale pentru acordarea indemnizației de merit.”

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 23.11.2021, aflat în dezbatere până la data de 03.12.2021.

 

05.11.2021 Anunț privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Departamentului Responsabilitate Socială Comunitară și Grupuri Vulnerabile, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 861/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 şi a Planului naţional de acţiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale  împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 .docx

 • Forma finală a HG (.pdf)  (.doc)
 • Proiect de HG (.pdf)
 • Nota de fundamentare (.pdf)
 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite atasat prezentului mail, conform art. 7 alin. 5 și 12 alin. 3 din legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (.docx)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Departamentului Responsabilitate Socială Comunitară și Grupuri Vulnerabile, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 861/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 şi a Planului naţional de acţiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale  împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022.”

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 05.11.2021, aflat în dezbatere până la data de 15.11.2021.

 • Proiect de HG .pdf
 • Nota de fundamentare .pdf
 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite atasat prezentului mail, conform art. 7 alin. 5 și 12 alin. 3 din legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.(.docx)
 • Forma finală a HG (.pdf)  (.docx)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru dezvoltare durabilă.”

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 29.09.2021, aflat în dezbatere până la data de 08.10.2021.

13.09.2021 Anunț privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 603/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Corpului de control al prim-ministrului

Documentația aferentă proiectului de act normativ include expunerea de motive a proiectului.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 603/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Corpului de control al prim-ministrului”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 13.09.2021, aflat în dezbatere până la data de 22.09.2021.

28.07.2021 Anunț privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea plății contribuției voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), din bugetul anual aprobat Secretariatului General al Guvernului, în vederea participării la Programul Internațional pentru Acțiune privind Schimbările Climatice/International Programme for Action on Climate (IPAC)

Documentația aferentă proiectului de act normativ include nota de fundamentare a proiectului. 

 1. Hotărâre a Guvernului  (.pdf)
 2. Nota de fundamentare (.pdf)
 3. Forma finală  HG nr. 922 din 1 septembrie 2021  privind aprobarea plății contribuției voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), din bugetul anual aprobat Secretariatului General al Guvernului, în vederea participării la Programul Internațional pentru Acțiune privind Schimbările Climatice/International Programme for Action on Climate (IPAC) (.pdf)
 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite, conform art. 7 alin. 5 și 12 alin. 3 din legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (.docx)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 28.07.2021, aflat în dezbatere până la data de 06.08.2021.

 

19.07.2021 Anunț privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de  HOTĂRÂRE privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale “Conductă de transport gaze naturale pe direcția Sighetu Marmației – Vișeu de Sus – Borșa”

Documentația aferentă proiectului de act normativ include nota de fundamentare a proiectului. 

 • Hotărâre a Guvernului  (.pdf)
 • Nota de fundamentare (.pdf)
 • Forma finala  a  HG nr. 911 din 19 august 2021 pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale „Conductă de transport gaze naturale pe direcția Sighetu Marmației-Vișeu de Sus-Borșa” (.pdf)
 • Anexa (.pdf)
 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite, conform art. 7 alin. 5 și 12 alin. 3 din legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (.docx)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 19.07.2021, aflat în dezbatere până la data de 29.07.2021.

 

08.07.2021 Anunț privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

 • Hotărâre a Guvernului (.pdf)
 • Nota de fundamentare(.pdf)
 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite, conform art. 7 alin. 5 și 12 alin. 3 din legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică (.docx)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 08.07.2021, aflat în dezbatere până la data de 19.07.2021.

 

20.05.2021 Anunț privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. e) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021 

Documentația aferentă proiectului de act normativ include nota de fundamentare a proiectului. 

 • Hotărâre a Guvernului  (.pdf)
 • Nota de fundamentare (.pdf)
 • Registru pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite conform art. 7 alin. 5 și 12 alin. 3 din legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (.docx)/ (.pdf)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 20.05.2021, aflat în dezbatere până la data de 31.05.2021.

 

01.04.2021 Anunț privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Prezentul proiect de lege prevede abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, în perioada cuprinsă între data intrării  în vigoare a legii, dar nu înainte de încheierea celei de a doua sesiuni ordinare a anului 2021, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2021.

Potrivit prevederilor art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Parlamentul României poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice. În practica parlamentară, asemenea legi de abilitare au fost adoptate, de regulă, înainte de încheierea sesiunilor parlamentare ordinare, Guvernul fiind împuternicit să emită ordonanţe pe durata vacanţei parlamentare, în domenii limitativ prevăzute de actul normativ, domenii care nu fac obiectul legilor organice stabilite de art. 73 din Constituţie sau în alte domenii pentru care în Constituţie se prevede adoptarea de legi organice.

Prin proiectul de lege sunt stabilite domeniile în care Guvernul va putea emite ordonanţe în perioada sus menționată, pe baza propunerilor comunicate de ministerele/instituțiile de resort.

În conformitate cu prevederile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în proiectul de lege se prevede că ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2021. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include expunerea de motive a proiectului.

 •  Proiect de lege (pdf)
 •  Expunere de motive (pdf. )
 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite atasat prezentului mail, conform art. 7 alin. 5 și 12 alin. 3 din legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (.docx/ .pdf)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 01.04.2021, aflat în dezbatere până la data de 12.04.2021.

 

02.03.2021 Anunț privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de HOTĂRÂRE pentru reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti și pentru modificarea și completarea unor acte

Termenul de consultare este de 10 zile (15.03.2021).

Documentația aferentă proiectului de act normativ include nota de fundamentare a proiectului. 

 • Hotărâre a Guvernului  (pdf.)
 • Nota de fundamentare (pdf.)
 • Forma finală a HG (doc) (pdf)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 02.03.2021, aflat în dezbatere până la data de 15.03.2021.

 

15.01.2021 Anunț privind modificarea art. 9 lit. a) și k) din Hotărârea Guvernului nr.844/2018 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome ”Monitorul Oficial”.

Termenul de consultare este de 10 zile (25.01.2021).

Documentația aferentă proiectului de act normativ include nota de fundamentare a proiectului. 

 • Hotărâre a Guvernului  (.pdf)
 • Nota de fundamentare (.pdf)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 15.01.2021, aflat în dezbatere până la data de 25.01.2021.

23.12. 2020 – Anunț privind modificarea alineatului (3) al articolului 4 din H.G. nr. 888/2018 privind aprobarea descrierii distincţiilor naţionale, procedurile de înaintare a propunerilor, criteriile de acordare a distincţiilor, precum şi cazurile de retragere


Documentația aferentă proiectului de act normativ include

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind modificarea alineatului (3) al articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 888/2018 privind aprobarea descrierii distincţiilor naţionale, procedurile de înaintare a propunerilor, criteriile de acordare a distincţiilor, precum şi cazurile de retragere”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 23.12.2020, aflat în dezbatere până la data de 04.01.2021.

 

13.10.2020 Anunț privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe(.doc)


Documentația aferentă proiectului de act normativ include: 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 13.10.2020, aflat în dezbatere până la data de 23.10.2020.

 

12.10.2020Anunț privind deschiderea consultării publice cu privire la propunerea de politică publică în domeniul e-guvernării, elaborată în cadrul proiectului ”Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare”, cod SIPOCA 20.(doc.)


Documentația aferentă include:

 • Propunerea de politică publică (.pdf)
 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primate (.docx)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 12.10.2020, aflat în dezbatere până la data de 22.10.2020.

 

01.09.2020

Anunț privind deschiderea consultării publice referitor la proiectul de HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 125/2020 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020


Documentația aferentă proiectului de act normativ include nota de fundamentare a proiectului. 

 • Hotărâre a Guvernului  (.pdf)
 • Nota de fundamentare (.pdf)
 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primate (.docx)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 01.09.2020, aflat în dezbatere până la data de 10.09.2020.

 

27.08.2020

Anunț privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de lege privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua Europeană  a Consiliilor Europene de Mediu și Dezvoltare Durabilă (EEAC) și aprobarea plății cotizaţiei anuale de participare  a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale  la care România este parte


Documentația aferentă proiectului de act normativ include nota de fundamentare a proiectului. 

 • Expunere de motive  (.pdf)
 • Proiect de lege (.pdf)
 • Registru pentru consemnarea și analizarea propunerilor (.docx)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 27.08.2020, aflat în dezbatere până la data de 07.09.2020.

 

24.08.2020

Anunț privind deschiderea consultării publice referitor la proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea metodologiei de elaborare, implementare și monitorizare a strategiilor guvernamentale la nivel național


Documentația aferentă proiectului de act normativ include nota de fundamentare a proiectului. 

 • Hotărâre a Guvernului  (.pdf)
 • Nota de fundamentare (.pdf)
 • Registru pentru consemnarea și analizarea propunerilor(.docx)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 24.08.2020, aflat în dezbatere până la data de 03.09.2020.

 

18.08.2020

Anunț privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei privind transparența decizională în administrația publică (.docx)


Documentația aferentă proiectului de act normativ include nota de fundamentare a proiectului. 

 • Hotărâre a Guvernului  (.pdf)
 • Nota de fundamentare (.pdf)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 30 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 18.08.2020, aflat în dezbatere până la data de 17.09.2020.

INFORMARE:

1. Proiectul de modificare si completare a H.G. nr. 123/2002:

 Ținând cont de semnalele primite, proiectul de act normativ privind modificarea și completarea H.G. nr. 123/2002 este în curs de analiză, procedura de consultare publică urmând a fi reprogramată la o dată ulterioară.

 2. Aprobarea Metodologiei privind transparenta decizionala in administratia publica:

Ținând cont de semnalele primite, proiectul de act normativ privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind transparența decizională în administrație publică este în curs de analiză, procedura de consultare publică urmând a fi reprogramată la o dată ulterioară.

 

12.08.2020

Anunț privind deschiderea consultării publice referitor la proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuției voluntare a României la Organizația pentru cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE),din bugetul anual aprobat al Secretariatului General al Guvernului, în vederea finanțării unei analize comparative a datelor furnizate de România în anumite sectoare de interes, în vederea elaborării documentului statistic Government at a Glance pentru anul 2021, realizat de OCDE în colaborare cu statele membre și unele state ne-membre ale Organizației (.docx)


Documentația aferentă proiectului de act normativ include nota de fundamentare a proiectului. 

 • Hotărâre a Guvernului  (.pdf)
 • Nota de fundamentare (.pdf)
 • Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite, atasat prezentului mail, conform art. 7 alin. 5 și 12 alin. 3 din legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (docx.)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

 

15.07.2020

Anunț privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de HOTĂRÂRE privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Corpului de control al prim-ministrului


Documentația aferentă proiectului de act normativ include nota de fundamentare a proiectului. 

 • Hotărâre a Guvernului  (.pdf)
 • Nota de fundamentare (.pdf )
 • Registru pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primate conform art. 7 alin. 5 și 12 alin. 3 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (.docx)
 • Hotărârea Guvernului nr. 603 din 31 iulie 2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Corpului de control al prim-ministrului (.pdf și .docx) – forma finală

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de Hotărâre a Guvernului privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Corpului de control al prim-ministrului”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 15.07.2020, aflat în dezbatere până la data de 27.07.2020.

 

08.07.2020

Anunț privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice


Documentația aferentă proiectului de act normativ include nota de fundamentare a proiectului. 

 • Hotărârea Guvernului (.pdf)
 • Nota de fundamentare (.pdf)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 08.07.2020, aflat în dezbatere până la data de 20.07.2020.

Registru pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primate conform art. 7 alin. 5 și 12 alin. 3 din legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (.docx)

 

27.04.2020

Anunț privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe


Documentația aferentă proiectului de act normativ include expunerea de motive a proiectului.

 • Proiect de lege (.pdf)
 • Expunere de motive (.pdf.)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de email: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 27.04.2020, aflat în dezbatere până la data de 07.05.2020.

Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor – Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

 

09.04.2020

Anunț privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1621/2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București (docx.)


Documentația aferentă proiectului de act normativ include nota de fundamentare a proiectului.

 • Hotărârea Guvernului (.pdf)
 • Nota de fundamentare (.pdf)
 • Registru pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primate conform art. 7 alin. 5 și art. 12 alin. 3 din legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (.docx)
 • Hotărârea Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1621/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti– act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 28 aprilie 2020. (.pdf ) ( .docx )

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de email: consultare.publica@sgg.ro.

Publicat la data de 27.04.2020, aflat în dezbatere până la data de 07.05.2020.

 

 


 

10.12.2019

Anunț privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității pentru Digitalizarea României (docx.)

Documentația aferentă proiectului de act normativ include nota de fundamentare a proiectului.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității pentru Digitalizarea României”

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

 

10.12.2019

Anunț privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (docx.)

Documentația aferentă proiectului de act normativ include nota de fundamentare a proiectului.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova ”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

 

10.12.2019

Anunț privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (docx.)

Documentația aferentă proiectului de act normativ include nota de fundamentare a proiectului.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind  atribuțiile, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni”.

Forma finală a HG nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. (docx/ pdf)

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

 

28.11.2019

Anunț privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înființarea Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă

Prezentul proiect de act normativ urmărește înființarea Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă, organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică.  Consiliul este organizat și funcționează pe lângă Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.

Rolul Consiliului este de a propune inițierea și elaborarea documentelor programatice și metodologiilor pentru implementarea Strategiei naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, adoptată prin Hotărârea Guvernului nr.877/2018, denumită în continuare Strategie, de a oferi consultanță, suport științific și tehnic Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă și de a susține și încuraja implementarea de bune practici relevante pentru România, cu rezultate pozitive la nivel european și internațional, în cadrul mecanismelor administrațiilor publice implicate în procesul de dezvoltare durabilă.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include nota de fundamentare a proiectului.

 • Hotărâre a Guvernului (pdf.)
 • Nota de fundamentare (pdf.)

11.12 Registru pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite conform art. 7 alin. 5 și 12 alin. 3 din legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică pentru proiectul de Hotărâre a Guvernului privind constituirea Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă

Forma finala a HOTĂRÂRII nr. 114 din 04 februarie 2020 privind constituirea Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă (.pdf /.docx)

 Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de Hotărâre a Guvernului privind înființarea Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: consultare.publica@sgg.ro.

 

21.11.2019

Anunț privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (.docx)

Publicat la data 21.11.2019, aflat în dezbatere până la data de 01.12.2019

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Proiect de lege (pdf in atasament)
Expunere de motive (pdf in atasament)
Forma finală a actului normativ, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1053 din 30 decembrie 2019 (pdf in atasament)

 

21.11.2019

Anunț privind deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă (.docx)
Publicat la data 21.11.2019, aflat în dezbatere până la data de 01.12.2019

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site

Hotărâre a Guvernului (pdf in atasament)

Notă de fundamentare (pdf in atasament)

10.12 Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite conform art.7 alin. 5 și art. 12 alin. 3 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (.docx)

Forma finală a actului normativ, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 20 decembrie 2019.

 

18.11.2019

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Hotărâre a Guvernului privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului

Publicat la data 18.11.2019, aflat în dezbatere până la data de 28.11.2019

Hotărâre a Guvernului (pdf in atasament)

Nota de fundamentare (pdf in atasament)

10.12 Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite atasat prezentului mail, conform art. 7 alin. 5 și 12 alin. 3 din legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. (docx)

Forma finală a HG nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. (docx/ pdf)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Dănuț Nancu danut.nancu@gov.ro

 

30.10.2019

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Hotărâre a Guvernului privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operaţiunilor de urgenţă şi de recuperare întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de dezastre naturale în România

Publicat la data 30.10.2019, aflat în dezbatere până la data de 08.11.2019

Hotărâre a Guvernului ( pdf in atasament )

Nota de fundamentare ( pdf in atasament )

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact:  Dan Raneti   dan.raneti@gov.ro

 

19.08.2019

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii, prin hotărâre judecătorească, a Organizaţiei non-profit Radio Free Europe /Radio Liberty, INC

 Publicat la data 19.08.2019, aflat în dezbatere până la data de 29.09.2019

Hotărâre a Guvernului  (pdf in atasament)

Nota de fundamentare (pdf in atasament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact:  Camelia Corduneanu   camelia.corduneanu@gov.ro

 

24.04.2019

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Acordul de concesiune a 18 perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/2000

 Publicat la data 24.04.2019, aflat în dezbatere până la data de 04.05.2019

Hotărâre a Guvernului  (pdf in atasament)

Nota de fundamentare (pdf in atasament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact:  Florina Sora   florina.sora@namr.ro

 

23.04.2019

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Hotărâre privind constituirea şi funcţionarea Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă

 Publicat la data 23.04.2019, aflat în dezbatere până la data de 03.05.2019

Hotărâre a Guvernului + Anexa (pdf in atasament)

Nota de fundamentare (pdf in atasament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact:  Stelian Matei   stelian.matei@gov.ro

04.04.2019

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 Publicat la data 04.04.2019, aflat în dezbatere până la data de 14.04.2019

Lege (pdf in atasament)

Expunere de motive (pdf in atasament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact:  Haralambie Carmen   carmen.haralambie@gov.ro

23.01.2019

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Hotărâre  privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuință de serviciu și imobilelor cu destinația de locuință, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru anul 2019, precum și pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuințelor în condițiile pieței imobiliare

 Publicat la data 23.01.2019, aflat în dezbatere până la data de 02.02.2018

Hotărâre a Guvernului (pdf in atasament)

Nota de fundamentare (pdf in atasament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact:  Chiripuș Dana   dana.chiripus@gov.ro

 

22.10.2018

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Hotărâre  privind aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030

 Publicat la data 22.10.2018, aflat în dezbatere până la data de 01.11.2018

Hotărâre a Guvernului (pdf in atasament)

Nota de fundamentare (pdf in atasament)

Anexa (pdf in atasament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Tifin Veronica veronica.tifin@gov.ro

 

26.07.2018

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 50/2018 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d)  din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018

 Publicat la data 26.07.2018, aflat în dezbatere până la data de 06.08.2018

Hotărâre a Guvernului (pdf in atasament)

Nota de fundamentare (pdf in atasament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Tifin Veronica veronica.tifin@gov.ro

 

12.06.2018

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Hotărâre pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

Publicat la data 12.06.2018, aflat în dezbatere până la data de 22.06.2018

Hotărâre (pdf în atașament)

Nota de fundamentare (pdf în atașament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Ion Ghizdeanu , Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză  prognoza@cnp.ro  ,  prognoza_cnp@yahoo.com

 

06.06.2018

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Ordonanță de urgență a Guvernului privind implementarea programului  „INVESTEŞTE ÎN TINE”

Publicat la data 06.06.2018, aflat în dezbatere până la data de 13.06.2018

Ordonanță de urgență (pdf în atașament)

Nota de fundamentare (pdf în atașament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Ion Ghizdeanu , Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză  prognoza@cnp.ro  ,  prognoza_cnp@yahoo.com

 

20.04.2018

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Lege  privind privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung „România 2040”

Publicat la data 20.04.2018, aflat în dezbatere până la data de 30.04.2018

Lege (pdf în atașament)

Expunere de motive (pdf în atașament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Ion Ghizdeanu , Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză  prognoza@cnp.ro  ,  prognoza_cnp@yahoo.com

 

20.04.2018

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Ordonanță de urgență a Guvernului privind parteneriatul public-privat 

Publicat la data 20.04.2018, aflat în dezbatere până la data de 30.04.2018

Ordonanță de urgență Guvernului (pdf în atașament)

Nota de fundamentare (pdf în atașament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Ion Ghizdeanu , Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză  prognoza@cnp.ro  ,  prognoza_cnp@yahoo.com

 

19.03.2018

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Hotărâre a Guvernului privind constituirea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro

Publicat la data 19.03.2018, aflat în dezbatere până la data de 29.03.2018

Hotărâre a Guvernului (pdf în atașament)

Nota de fundamentare (pdf în atașament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Tifin Veronica veronica.tifin@gov.ro

 

  

06.12.2017

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Hotărâre privind modificarea descrierii tehnice și transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 Publicat la data 06.12.2017, aflat în dezbatere până la data de 16.12.2017

Hotărâre a Guvernului (pdf in atasament)

Nota de fundamentare (pdf in atasament)

Anexa  (pdf in atasament)

 

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Claudia Panait claudia.panait@gov.ro

 

20.11.2017

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului

Publicat la data 20.11.2017, aflat în dezbatere până la data de 24.11.2017

Hotărâre a Guvernului (pdf in atasament)

Nota de fundamentare (pdf in atasament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 5 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Dănuț Nancu danut.nancu@gov.ro

 

13.11.2017

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Hotărâre pentru aprobarea metodologiei de elaborare a Planurilor Strategice Instituționale la nivelul instituțiilor administrației publice centrale

 Publicat la data 13.11.2017, aflat în dezbatere până la data de 23.11.2017

Hotărâre a Guvernului (pdf in atasament)

Nota de fundamentare (pdf in atasament)

Anexa 1 (pdf in atasament)

Anexa 2 (pdf in atasament)

Anexa 3 (pdf in atasament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Dănuț Nancu danut.nancu@gov.ro

 

09.10.2017

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.179/2017 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit.c) şi d) din anexa nr.3/13/02a

la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017

Hotărâre a Guvernului (pdf in atasament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro

Persoană de contact:George Suciu george.surugiu@gov.ro


20.09.2017

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă

 Publicat la data 20.09.2017, aflat în dezbatere până la data de 30.09.2016

Hotărâre a Guvernului (pdf in atasament)

Nota de fundamentare (pdf in atasament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Tifin Veronica veronica.tifin@gov.ro

 

21.08.2017

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore

 Publicat la data 21.08.2017, aflat în dezbatere până la data de 01.09.2016

Lege (pdf in atasament)

Expunere de motive (pdf in atasament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoane de contact: Consilier de stat Marius Nica: e-mail marius.nica@gov.ro, Consilier de stat Cosmin Ghiță: e-mail cosmin.ghita@gov.ro

 

10.07.2017

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore

 Publicat la data 10.07.2017, aflat în dezbatere până la data de 20.07.2016

Ordonanță a Guvernului (pdf in atasament)

Nota de fundamentare (pdf in atasament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Tifin Veronica veronica.tifin@gov.ro

 

10.07.2017

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Ordonanță a Guvernului privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale

 Publicat la data 10.07.2017, aflat în dezbatere până la data de 20.07.2016

Ordonanță a Guvernului (pdf în atașament)

Nota de fundamentare (pdf în atașament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Tifin Veronica veronica.tifin@gov.ro

 

27.06.2017

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

 Hotărârea Guvernului pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 și constituirea Comitetului Național pentru Coordonarea Implementării Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020, și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1076/2014pentru aprobarea Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020

 

Publicat la data 27.06.2017, aflat în dezbatere până la data de 07.07.2016

Hotărârea Guvernului (pdf in atasament)

Nota de fundamentare (pdf in atasament)

Anexa 2 (pdf in atasament)

Anexa 3 (pdf in atasament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Medana Mihuța medana.mihuta@gov.ro


Sari la conținut