Invitație de înscriere la sesiunile de instruire pentru ”Eficientizarea implementării reglementărilor din domeniul consultărilor publice și liberului acces la informațiile de interes public”

Secretariatul General al Guvernului implementează în calitate de coordonator de reforme/investiții prevăzute în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Ținta nr. 407 ”Procesul de consultare publică și de implicare a părților interesate s-a îmbunătățit prin creșterea cu 20% a numărului de proiecte de acte legislative care fac obiectul consultărilor publice și a implicării părților interesate la nivel central”. Ținta este inclusă în Componenta 14 – Buna guvernanță, Reforma 1.1 „Îmbunătățirea predictibilității și a eficienței proceselor decizionale prin întărirea capacității de coordonare a politicilor și analiză de impact la nivelul Guvernului și al ministerelor coordonatoare, precum și prin consolidarea instrumentelor în vederea creșterii calității consultărilor publice la toate palierele administrației”. Obiectivul țintei este reprezentat de instruirea funcționarilor publici de la autoritățile centrale (ministere) și locale (consilii județene, municipalități) în vederea eficientizării implementării reglementărilor din domeniul consultărilor publice și liberului acces la informațiile de interes public. Instruirea se va realiza în format fizic, în unități hoteliere din județele Prahova, Brașov sau Sibiu, în intervalul 2024-2025, în cadrul a 36 de sesiuni de instruire, ce vor include atât teme teoretice cât și practice, cu o durată de 24 de ore (3 zile, a câte 8 ore/zi). Grupul țintă va fi format din 1.080 de persoane, care vor ...

Anunț privind evenimentele care sunt desfășurate de către instituții/autorități în cadrul Săptămânii Guvernării Deschise, 27-31 mai 2024

Săptămâna Guvernării Deschise (#OpenGovWeek/OGW) este o acțiune anuală ce are loc la nivel global, fiind inițiată și promovată de Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă. Aceasta reprezintă un apel la acțiune pentru transformarea modului în care guvernele interacționează cu cetățenii și le deservesc interesele. În cadrul OGW reprezentanți ai guvernelor, lideri politici și experți din întreaga lume se pot întâlni pentru a face schimb de idei, a găsi soluții și a se angaja la acțiuni de creștere a nivelului de implicare a publicului în procesul de guvernare. Pentru anul 2024, lista evenimentelor ce se vor desfășura în cadrul Săptămânii Guvernării Deschise la nivelul României, în perioada 27-31 mai 2024, sunt următoarele:
  1. Secretariatul General al Guvernului
- Întâlnire publică pe tema ”Prima Strategie Națională privind Datele Deschise” 29 mai 2024, orele 14:00-17:00, format fizic, Palatul Victoria În contextul demarării de către SGG a procesului de elaborare a primei Strategii Naționale privind Datele Deschise, evenimentul își propune să faciliteze o primă rundă de pre-consultare cu actorii interesați (administrația publică, utilizatorii de date, sectorul privat, mediul academic, societatea civilă), în vederea conturării obiectivelor viitoarei Strategiei și a acțiunilor aferente, printr-un proces colaborativ. - Prima reuniune a Comitetului Interinstituțional pentru elaborarea, implementarea și ...

17.05.2024 INVITAȚIE la evenimentul „Prima Strategie Națională privind Datele Deschise”, organizat în format fizic, la Palatul Victoria, în data de 29 mai 2024

INVITAȚIE Secretariatul General al Guvernului are plăcerea de a vă invita la evenimentul Prima Strategie Națională privind Datele Deschise”, organizat în format fizic, la Palatul Victoria, în data de 29 mai 2024, orele 14:00 – 17:00, în marja Săptămânii Guvernării Deschise 2024. În fiecare an, are loc Săptămâna Guvernării Deschise (Open Gov Week), o acțiune desfășurată la nivel global, inițiată și susținută de Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă și statele membre, în cadrul căreia reprezentanți ai guvernelor, lideri politici și experți din întreaga lume se pot întâlni pentru a face schimb de idei, a găsi soluții și a se angaja la acțiuni de creștere a nivelului de implicare a publicului în procesul de guvernare. Evenimentele organizate pot include: seminarii, hackathoane, dezbateri, conferințe, webinarii sau orice alte evenimente publice prin intermediul cărora instituțiile publice își pot promova proiectele/inițiativele care determină creșterea implicării cetățenilor sau modernizarea administrației publice. Anul acesta, Săptămâna Guvernării Deschise are loc în perioada 27-31 mai 2024, lista temelor prioritare promovate cuprinzând: accesul la informații; anti-corupția; spațiul civic; clima și mediul; guvernarea digitală; deschiderea fiscală;  gen și incluziune; justiție; libertatea mass-media; participarea publicului. Evenimentul organizat de Secretariatul General al Guvernului vine în contextul demarării, în luna aprilie 2024, a procesului ...

Oportunitate de implicare a societății civile în cadrul Săptămânii Guvernării Deschise 27-31 mai 2024

Săptămâna Guvernării Deschise (#OpenGovWeek/OGW) este o acțiune anuală ce are loc la nivel global, fiind inițiată și promovată de Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă. Aceasta reprezintă un apel la acțiune pentru transformarea modului în care guvernele interacționează cu cetățenii și le deservesc interesele. În cadrul OGW reprezentanți ai guvernelor, lideri politici și experți din întreaga lume se pot întâlni pentru a face schimb de idei, a găsi soluții și a se angaja la acțiuni de creștere a nivelului de implicare a publicului în procesul de guvernare. Pentru anul 2024, lista temelor prioritare de reformă pentru comunitățile angajate în asumarea de măsuri dedicate guvernării deschise cuprinde: - Accesul la informații; - Anticorupția; - Spațiul Civic; - Clima și Mediul; - Guvernarea digitală; - Deschiderea fiscală; - Gen și incluziune; - Justiţie; - Libertatea mass-media; - Participarea publicului. Secretariatul General al Guvernului adresează societății civile invitația de a se implica în Săptămâna Guvernării Deschise (OpenGovWeek), 27-31 mai 2024, prin organizarea de dezbateri, conferințe, webinarii sau orice alte evenimente publice prin intermediul cărora să fie abordate și promovate teme referitoare la creșterea implicării cetățenilor în procesul de guvernare și modernizarea administrației publice. Puteți consulta exemple de evenimente organizate la nivel internațional la această ediție ...

Încheierea sesiunilor regionale de pre-consultare privind elaborarea Strategiei pentru Guvernare Deschisă

Secretariatul General al Guvernului a organizat în data de 2 aprilie la București, ultima pre-consultare din seria celor 8 desfășurate în toate regiunile de dezvoltare a României, pentru identificarea obiectivelor viitoarei Strategii pentru Guvernare Deschisă. Elaborarea Strategiei este o activitate subsumată demersurilor de implementare a Țintei nr. 407 ”Procesul de consultare publică și de implicare a părților interesate s-a îmbunătățit prin creșterea cu 20% a numărului de proiecte de acte legislative care fac obiectul consultării publice și al implicării părților interesate la nivel central”, prevăzută în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Adoptarea acestui document strategic prin Hotărâre de Guvern va contribui la crearea unui cadru unitar, coerent și integrat pentru implementarea reformelor din domeniul guvernării deschise. Cele 8 pre-consultări au reunit peste 250 de reprezentanți ai administrației publice și societății civile care și-au exprimat propunerile și sugestiile în cadrul unor ateliere de lucru colaborative. Urmărind obiectivul de îmbunătățire a cadrului de colaborare a instituțiilor publice cu cetățenii, SGG va completa cele 8 preconsultări cu alte instrumente de consultare ce vor fi lansate în perioada următoare, astfel încât elaborarea strategiei să fie realizată într-o manieră incluzivă și transparentă, prin utilizarea unor mecanisme de consultare dincolo de cele minimal stabilite ...

Invitație de participare – OGP Club ”Implementarea e-Factura – provocări și oportunități – 02.04.2024

Potrivit art. 4 alin. (2) din H.G. nr. 137/2020, cu modificările și completările ulterioare, Secretariatului General al Guvernului coordonează realizarea și implementarea Parteneriatului pentru o guvernare deschisă – Open Government Partnership (OGP). OGP Club reprezintă un instrument prin care prioritățile Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, precum spațiul civic, digitalizarea și anti-corupția, pot fi abordate printr-un dialog constant și direct, prin întâlniri tematice între reprezentanții instituțiilor publice, ai societății civile, sectorului privat sau alți actori interesați, cu scopul de a dezbate teme prioritate și de a identifica și elabora propuneri de acțiuni într-o manieră colaborativă. Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă în România este coordonat de Comitetul Național de Coordonare din care fac parte reprezentanți ai societății civile și instituțiilor publice. Astfel, având în vedere contextul național legat de crearea și utilizarea aplicației informatice e-Factura, precum și relevanța subiectului în relație cu cetățenii, Comitetul Național de Coordonare OGP și Secretariatul General al Guvernului au identificat oportunitatea organizării unui eveniment de tip OGP Club în cadrul căreia să discute despre implicațiile implementării tehnice a sistemului e-Factura. În cadrul evenimentul vor participa dl. Andrei Nicoară – reprezentant al societății civile în cadrul Comitetului de Coordonare OGP și domnul Dan Peștină – Director General al Centrului Național ...

Preconsultări ”Strategia pentru Guvernare Deschisă”

Secretariatul General al Guvernului a organizat în data de 5 martie la Iași și 7 martie la Craiova, primele 2 preconsultări pentru identificarea obiectivelor viitoarei Strategii pentru Guvernare Deschisă. Pre-consultările publice fac parte din demersurile de implementare a Țintei nr. 407 ”Procesul de consultare publică și de implicare a părților interesate s-a îmbunătățit prin creșterea cu 20% a numărului de proiecte de acte legislative care fac obiectul consultării publice și al implicării părților interesate la nivel central”, prevăzută în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Adoptarea acestui document strategic prin Hotărâre de Guvern va contribui la depășirea impactului limitat anterior al inițiativelor guvernamentale din domeniul guvernării deschise, stabilind clar, la toate nivelurile administrației, cadrul pentru obiective, resurse, modalități de implementare și monitorizare. Fiind un document al cărui obiectiv este îmbunătățirea cadrului de colaborare a instituțiilor publice cu cetățenii, este important ca elaborarea strategiei să fie realizată într-o manieră incluzivă și transparentă, prin utilizarea unor mecanisme de consultare dincolo de cele minimal stabilite de lege (grupuri de lucru, pre-consultări, etc.). Cele două preconsultări au reunit 63 de reprezentanți ai administrației publice și societății civile care și-au exprimat propunerile și sugestiile în cadrul unor ateliere de lucru colaborative. Seria de preconsultări ...

Invitație de participare la pre-consultările publice regionale dedicate elaborării Strategiei pentru Guvernare Deschisă

Secretariatul General al Guvernului adresează tuturor autorităților/instituțiilor administrației publice și organizațiilor neguvernamentale (asociații, fundații, etc.) invitația de participare la pre-consultările publice regionale organizate pentru elaborarea Strategiei pentru Guvernare Deschisă. Pre-consultările publice fac parte din demersurile Secretariatului General al Guvernului de implementare, în calitate de coordonator de reforme/investiții, a Țintei nr. 407 ”Procesul de consultare publică și de implicare a părților interesate s-a îmbunătățit prin creșterea cu 20% a numărului de proiecte de acte legislative care fac obiectul consultării publice și al implicării părților interesate la nivel central”, prevăzută în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Ținta nr. 407 este inclusă în Componenta 14 – Buna guvernanță, Reforma 1.1 „Îmbunătățirea predictibilității și a eficienței proceselor decizionale prin întărirea capacității de coordonare a politicilor și analiză de impact la nivelul Guvernului și al ministerelor coordonatoare, precum și prin consolidarea instrumentelor în vederea creșterii calității consultărilor publice la toate palierele administrației”. Elaborarea primei strategii pentru guvernare deschisă în România va contribui la depășirea impactului redus al inițiativelor guvernamentale în domeniul guvernării deschise, având rolul de a seta obiective, resurse și responsabilități determinate. Mai mult, adoptarea Strategiei pentru Guvernare Deschisă se numără printre principalele recomandări ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) ...

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Secretariatul General al Guvernului a organizat în data de 1 februarie 2024, evenimentul „Abordarea integrată a transparenței, integrității, responsabilității și participării părților interesate: prima strategie națională în domeniul guvernării deschise”, cu scopul de a identifica obiectivele preliminare ale viitoarei Strategii pentru Guvernare Deschisă. Au fost prezenți peste 40 de participanți din cadrul ministerelor, autorităților administrației publice centrale de specialitate, autorităților autonome, mediului universitar și sectorului neguvernamental. Secretariatul General al Guvernului a prezentat oportunitatea oferită de Planul Național de Redresare și Reziliență pentru alocarea resurselor financiare necesare dezvoltării primului cadru strategic dedicat agendei guvernării deschise în România, cât și contextul favorabil în care țara noastră se află, de a demara o astfel de reformă în plin proces de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Mai mult, adoptarea Strategiei pentru guvernare deschisă se numără printre principalele recomandări ale OCDE și reprezintă un factor important în cadrul eforturilor guvernamentale de aliniere la standardele Organizației. Elaborarea primei strategii pentru guvernare deschisă în România va contribui la depășirea impactului redus al inițiativelor guvernamentale în domeniul guvernării deschise, având rolul de a seta obiective, resurse și responsabilități determinate. În cadrul evenimentului, participanții au oferit propuneri de obiective și acțiuni pe care Guvernul să le includă în viitoarea strategie, deliberând pe marginea potențialelor măsuri ce pot ...

OGP Club cu tema „Abordarea integrată a transparenței, integrității, responsabilității și participării părților interesate: prima strategie națională în domeniul guvernării deschise”

Secretariatul General al Guvernului organizează în data de 1 februarie 2024, intervalul orar 13:00 – 15:00, în format fizic, evenimentul OGP Club cu tema „Abordarea integrată a  transparenței, integrității, responsabilității și participării părților interesate: prima strategie națională în domeniul guvernării deschise”. Scopul evenimentului este de a identifica, alături de reprezentanții sectorului guvernamental și societății civile, obiectivele preliminare ale viitoarei Strategii pentru guvernare deschisă. OGP Club reprezintă un cadru de dezbateri adresat celor interesați de tema guvernării deschise și de găsirea unor soluții și acțiuni ce pot fi îndeplinite prin eforturi comune, atât de către reprezentanții autorităților publice, cât și de cei ai societății civile. Guvernarea deschisă reprezintă o caracteristică esențială a unui stat democratic și un factor important în modernizarea activității administrației publice. În acest sens, Secretariatul General al Guvernului va elabora în cadrul Țintei nr. 407 din Planul Național de Redresare și Reziliență, prima strategie națională de promovare a principiilor guvernării deschise și protecției spațiului civic – Strategia pentru guvernare deschisă.  Adoptarea acestui document strategic prin Hotărâre de Guvern va contribui la depășirea impactului limitat anterior al inițiativelor guvernamentale din domeniul guvernării deschise, stabilind clar, la toate nivelurile administrației, cadrul pentru obiective, resurse, modalități de implementare și monitorizare. Mai ...
Sari la conținut