7 iulie 2023 Lansarea rapoartelor Open Government Review of Romania și Civic Space Country Review of Romania

Secretariatul General al Guvernului organizează evenimentul Lansarea rapoartelor Open Government Review of Romania și Civic Space Country Review of Romania, organizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României”, în valoare de 3,020,000 €, finanțat prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene 2014-2021 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Evenimentul se va desfășura în data de 7 iulie 2023, în intervalul orar 9:30-11:00, conform agendei atașate prezentei. Proiectul este structurat pe 5 componente și reprezintă o abordare strategică integrată a domeniilor dezvoltării durabile, guvernării deschise, digitalizării, integrității publice și inovării sectorului public. Implementarea acestuia va conduce la consolidarea capacității sectorului public de a oferi servicii de calitate și transparente cetățenilor, precum și la elaborarea de politici publice în aceste domenii, în acord cu standardele, recomandările și expertiza Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Raportul Open Government Review of Romania a fost realizat pe baza Recomandării OCDE a Consiliului pentru Guvernare Deschisă, care a fost adoptată în 2017 ca primul și singurul instrument juridic recunoscut la nivel internațional în domeniu și la care România a aderat în 2020. Recomandarea conține zece prevederi care ghidează țările pentru ca ...

30.05.2023 Sinteza Săptămânii Guvernării Deschise (OpenGovWeek) 8 – 12 mai 2023

În perioada 8 - 12 mai 2023 Secretariatul General al Guvernului a organizat, cu susținerea partenerilor instituționali, Săptămâna Guvernării Deschise 2023, acțiune anuală organizată la nivel internațional, în cadrul căreia reprezentanți ai guvernelor, lideri politici și experți din întreaga lume se pot întâlni pentru a face schimb de idei, a găsi soluții și a se angaja la acțiuni de creștere a nivelului de implicare a publicului în procesul de guvernare. La nivel internațional au fost organizate peste 1000 de evenimente publice la care cetățenii au fost invitați să ia parte, iar în România au fost organizate, cu susținerea Secretariatului General al Guvernului, 6 evenimente la care au luat parte peste 500 de participanți, după cum urmează: - 9 mai, Webinar: Viitorul cadru de acces la date pentru întreprinderi și cetățeni, organizat de Institutul Național de Administrație alături de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – România, Autoritatea pentru Digitalizarea României și Secretariatul General al Guvernului. Tematică abordată a avut în vedere avantajele reutilizării datelor deschise lor, precum și aspecte referitoare la standardizarea, interoperabilitatea și licențierea acestora. - 10 mai, Webinar: Soluții digitale pentru administrație, organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Webinar-ul s-a bucurat de o prezenţă numeroasă, de peste 350 ...

30.05.2023 ANUNȚ – Privind oportunitatea implicării societății civile în elaborarea Roadmap-ului pentru coordonarea inițiativelor de guvernare deschisă în România

Secretariatul General al Guvernului, în parteneriat cu Ministerul Justiției și Autoritatea pentru Digitalizarea României, implementează proiectul „Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României”, în valoare de 3,020,000 €, finanțat prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene 2014-2021 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Proiectul este structurat pe 5 componente și reprezintă o abordare strategică integrată a domeniilor dezvoltării durabile, guvernării deschise, digitalizării, integrității publice și inovării sectorului public. Implementarea acestuia va conduce la consolidarea capacității sectorului public de a oferi servicii de calitate și transparente cetățenilor, precum și la elaborarea de politici publice în aceste domenii, în acord cu standardele, recomandările și expertiza Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Activitățile din cadrul componentei dedicate guvernării deschise au în vedere dezvoltarea capacității de implementare a practicilor de guvernare deschisă în administrația publică din România, prin următoarele activități:
  • Evaluarea stadiului actual și a progreselor realizate de România în implementarea guvernării deschise raportat la cele 10 prevederi ale recomandării OCDE privind guvernarea deschisă;
  • Elaborarea unui set de recomandări privind consolidarea capacității SGG de îmbunătățire a mecanismelor și practicilor de guvernare deschisă, inclusiv capacitatea de stabilire a mecanismelor de colaborare cu ...

17.05.2023 PRIMA REUNIUNE A CONSORȚIULUI DE ONG-URI CONSTITUIT PE LÂNGĂ LUCRĂRILE COMITETULUI PENTRU E-GUVERNARE ȘI REDUCEREA BIROCRAȚIEI (CERB)

În data de 12 mai 2023, a avut loc, la sediul SGG, prima reuniune a Consorțiului de ONG-uri constituit pe lângă lucrările Comitetului pentru e-guvernare și reducerea birocrației (CERB), desfășurat în format hibrid, cu ocazia Săptămânii Guvernării Deschise. Consorțiul a fost constituit în urma finalizării procesului de selecție a candidaților din sectorul ONG, inițiat de către Secretariatul General al Guvernului și derulat de către membrii CERB. Evenimentul a avut în vedere stabilirea bazelor de colaborare între Consorțiu și CERB, astfel încât societatea civilă să poată oferi input și expertiză relevantă pentru dezvoltarea mecanismelor de debirocratizare. Inițiativa definitivează implementarea angajamentului asumat de către Secretariatul General al Guvernului, denumit Elaborarea unui mecanism sustenabil de debirocratizare la nivelul administrației publice centrale, inclus în Planul Național de Acțiune 2020-2022 al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă. Acesta a urmărit crearea unui cadru consultativ permanent la nivelul CERB, prin care pot fi identificate, preluate și utilizate ideile societății civile privind inițiativele guvernamentale de politici publice și de reformă în aria debirocratizării, aferente unor domenii de interes prioritare pentru societate, precum: digitalizare, cercetare și inovare, finanțe, justiție, apărare, economie, energie, transporturi, agricultură, dezvoltare, investiții și proiecte europene, muncă și protecție socială, sănătate, educație, afaceri interne, cultură, tineret și ...

10.02.2023 Oportunitate de implicare a societății civile în cadrul Săptămânii Guvernării Deschise 8-12 mai 2023

Săptămâna Guvernării Deschise (#OpenGovWeek/OGW) este o acțiune anuală ce are loc la nivel global, fiind inițiată și promovată de Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă. Aceasta reprezintă un apel la acțiune pentru transformarea modului în care guvernele interacționează cu cetățenii și le deservesc interesele. În cadrul OGW reprezentanți ai guvernelor, lideri politici și experți din întreaga lume se pot întâlni pentru a face schimb de idei, a găsi soluții și a se angaja la acțiuni de creștere a nivelului de implicare a publicului în procesul de guvernare. Secretariatul General al Guvernului adresează societății civile invitația de a se implica în Săptămâna Guvernării Deschise (OpenGovWeek), 8-12 mai 2023, prin organizarea de dezbateri, conferințe, webinarii sau orice alte evenimente publice prin intermediul cărora să fie abordate și promovate teme referitoare la creșterea implicării cetățenilor în procesul de guvernare și modernizarea administrației publice. Puteți consulta exemple de evenimente organizate la nivel internațional la această ediție în cadrul OpenGovWeek, pe măsură ce sunt încărcate, pe site-ul dedicat: https://www.opengovweek.org/map/. De asemenea, pe site-ul OGP România, puteți identifica exemple de evenimente pe care Guvernul României le-a organizat în anii anteriori, cu ocazia desfășurării Săptămânii Guvernării Deschise: https://ogp.gov.ro/nou/ogw/. Astfel, vă adresăm invitația ca până la data de 28 aprilie ...

26.01.2023 ANUNȚ – Privind prelungirea termenului pentru demararea procedurii de selecție a ONG-urilor în vederea constituirii consorțiului de organizații neguvernamentale cu rol consultativ pentru activitățile Comitetului pentru e-guvernare și reducerea birocrației, constituit la nivelul Guvernului României

26.01.2023 ANUNȚ (.pdf)(.doc) Privind prelungirea termenului pentru demararea procedurii de selecție a ONG-urilor în vederea constituirii consorțiului de organizații neguvernamentale cu rol consultativ pentru activitățile Comitetului pentru e-guvernare și reducerea birocrației, constituit la nivelul Guvernului României. Secretariatul General al Guvernului (SGG) lansează anunțul de selecție adresat ONG-urilor interesate de poziția de membru în cadrul for-ului inter-instituțional cu rol consultativ pe lângă lucrările Comitetului pentru e-guvernare și reducerea birocrației (CERB), organism care funcționează la nivelul central al Guvernului României. În acest mod, mediul asociativ din România poate contribui cu expertiză semnificativă și relevantă, provenită din experiență, bazată pe interacțiunile directe cu statul, oferind plus-valoare în domeniile de interes vizate de reformele structurale de debirocratizare. ONG-urile interesate să participe în cadrul procesului de selecție pot transmite, până la data de 20.02.2023, la adresa de e-mail guvernare.deschisa@gov.ro, dosarul de candidatură, conform cerințelor stipulate în grila de selecție alăturată prezentului anunț. Astfel, selecția membrilor din partea sectorului asociativ va respecta criteriile transparenței, fiind accesibile criteriile tehnice pentru acordarea punctajului de selecție de către membrii CERB. În vederea depunerii candidaturilor, organizațiile neguvernamentale trebuie să transmită următoarele documente: a. Adresa solicitant prin care propune un reprezentant, persoană fizică, care să facă parte din Consorțiu; b. Documentele ...

15.11.2022 Prima reuniune a Comitetului Național de Coordonare OGP România în noua componență

În data de 10 noiembrie 2022, s-a desfășurat prima reuniune a Comitetului Național de Coordonare OGP România (CNC) în noua sa componență determinată de aprobarea Planului Național de Acțiune 2022-2024. Aceasta a reprezentat cea de-a treia reuniune din anul 2022 a forumului multipartit destinat procesului de coordonare a implementării angajamentelor asumate la nivel guvernamental în domeniul guvernării deschise. Reuniunea s-a desfășurată în format hibrid, la Palatul Victoria, și a reunit 20 de reprezentanți ai societății civile și ai autorităților administrației publice centrale ce vor fi implicați în următorii doi ani în asigurarea implementării PNA 2022-2024. Membrii prezenți din partea sectorului guvernamental: Secretariatul General al Guvernului: Istvan Zahoranszki – Secretar General adjunct; Ministerul Culturii: Cristina Nedelcu – Subsecretar de Stat, Adrian Diaconescu – Consilier, Elena Dornescu – Consilier; Ministerul Energiei: Camelia Bălăcescu – Consilier, Adrian Botezatu – Consilier; Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Radu Necșuliu – Șef Serviciu; Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate: Cornel Călinescu – Director General, Anca Stroe – Șef Serviciu; Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate: Aurel Petri – Consilier; Agenția Națională Pentru Egalitate de Șanse pentru Femei și Bărbați: Aura Ciobanu – Consilier, Bianca Tomescu – Consilier, Gianina Dimitrescu – Director. Membrii prezenți din ...

29.09.2022 – Secretariatul General al Guvernului consolidează cadrul de utilizare a platformei Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)

În data de 28.09.2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948/28.09.2022, Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 1056/28.09.2022 privind regulile minime de transparență în privința cadrului de colaborare recomandat dintre decidenții de la nivelul autorităților administrației publice centrale și locale și persoanele interesate din societatea civilă, în vederea promovării inițiativelor de politică publică (Ordin 1056 din 28.09.2022 ref RUTI). Ordinul a fost elaborat în contextul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, prin responsabilitatea Secretariatului General al Guvernului de a îndeplini Jalonul 410 - Intrarea în vigoare a orientărilor pentru utilizarea și asigurarea respectării corespunzătoare a Registrului Unic al Transparenței a Intereselor – RUTI. Rolul ordinului este acela de a crea un cadru unitar de utilizare a platformei RUTI și pentru mai buna utilizare a acesteia de către decidenți și grupurile specializate din societatea civilă. Totodată, ordinul contribuie la consolidarea importanței utilizării RUTI de către părțile vizate deoarece, până în prezent, utilizarea RUTI era prevăzută doar în Memorandumul de instituire din anul 2016. Ordinul SGG nr. 1056/28.09.2022 stabilește instituirea unor proceduri unitare și predictibile în legătură cu modalitatea de creare a conturilor de decidenți și pentru înregistrarea grupurilor specializate în platformă, astfel încât toate persoanele ...

23.06.2022 Consultare privind Orientările pentru utilizarea și punerea în aplicare a Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 5 lit. ș) din cuprinsul Hotărârii de Guvern nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare, Secretariatul General al Guvernului coordonează activitatea de publicare și actualizare a informațiilor pe portalul privind transparența decizională www.e-consultare.gov.ro, pe portalul privind Registrul unic al transparenței intereselor, www.ruti.gov.ro, precum și pe portalul privind încurajarea dezvoltării organizațiilor neguvernamentale Catalogul organizațiilor neguvernamentale pentru evidență, consultare și transparență CONECT www.conect.gov.ro. Pentru menținerea calității informațiilor înscrise în Registrul Unic al Transparenței Intereselor și pentru utilizarea corespunzătoare a acestuia de către decidenți și grupuri specializate, Secretariatul General al Guvernului a elaborat documentul denumit Orientări pentru utilizarea și punerea în aplicare a Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), în vederea colectării de sugestii/propuneri, atât din partea instituțiilor și autorităților publice, cât și a societății civile. Astfel, orice persoană interesată este invitată să transmită sugestii/propuneri în legătură cu documentul anterior amintit la adresa de e-mail guvernare.deschisa@gov.ro, până la data de 30.06.2022. Menționăm că orientările pentru utilizarea și punerea în aplicare a Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) vor fi ulterior aprobate pentru a fi asigurată aplicarea prevederilor de către instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale ...

23.05.2022 Sinteza Săptămânii Guvernării Deschise (OpenGovWeek)  16 – 20 mai 2022

În perioada 16-20 mai 2021, Secretariatul General al Guvernului a organizat, cu susținerea partenerilor instituționali și societății civile, Săptămâna Guvernării Deschise 2022. Aceasta este o acțiune anuală organizată la nivel internațional, în cadrul căreia actori din toate statele membre în Parteneriat sunt invitați să organizeze evenimente ce țin de deschiderea guvernării. În cadrul acestor evenimente, pot participa demnitari, funcționari publici, experți din domeniul guvernării deschise și organizații neguvernamentale. La nivel internațional au fost organizate peste 300 de evenimente publice la care cetățenii au fost invitați să ia parte, iar în România au fost organizate, cu susținerea Secretariatului General al Guvernului, 6 evenimente online (la nivel central și local) la care au luat parte peste 500 de persoane, atât speakeri cât și spectatori. Cu ocazia Săptămânii Guvernării Deschise, Secretariatul General al Guvernului a organizat evenimentul online ”Dezbatem împreună Planul Național de Acțiune OGP 2022-2024” la care au participat peste 30 de reprezentanți la nivel de decizie și tehnic din cadrul instituțiilor publice de la nivel central și experți din societatea civilă. În cadrul acestei dezbateri, participanții au discutat pe marginea propunerilor de angajamente formulate pentru elaborarea Planului Național de Acțiune 2022-2024, având drept scop îmbunătățirea acestora și asigurarea procesului de colaborare ...
Sari la conținut