22.11.2019 DECLARAŢIE privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 – 2020

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016,

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI, în calitate de instituție publică cu personalitate juridică în subordinea prim-ministrului, având rolul de a asigura derularea operațiunilor tehnice și de strategie aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice și tehnice ale activității Guvernului și a prim-ministrului, precum și reprezentarea Guvernului și a prim-ministrului în fața instanțelor judecătorești,

Asumându-și valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia Naţională Anticorupţie pe perioada 2016-2020,

Recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2016-2020, precum şi a mecanismului de monitorizare a acesteia,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE, prin care:

  • Condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă;
  • Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2016 – 2020;
  • Îşi exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin toate mijloacele legale şi administrative corespunzătoare;
  • Împreună cu reprezentanţii instituţiei adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, precum şi pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenţei procesului decizional şi accesului neîngrădit la informaţiile de interes public;
  • Îşi asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a instituţiei pe care o reprezintă;
  • Susţine şi promovează implementarea cadrului legislativ anticorupţie ce vizează, în principal, prevenirea corupţiei în instituţiile publice, creşterea gradului de educaţie anticorupţie, combaterea corupţiei prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate şi dezvoltarea sistemului naţional de monitorizare a SNA;
  • Autoevaluează anual şi informează Secretariatul tehnic al SNA asupra gradului de implementare a planului de integritate pe instituţie;
  • Autoevaluează anual şi informează Secretariatul tehnic al SNA asupra gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (prevăzute în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016 – 2020).

Această declarație a fost adoptată de către  SECRETARUL GENERAL AL GUVERNULUI,

Antonel TĂNASE

Declaratie de aderare SNA 2016-2020 SG Antonel Tanase (.pdf)


MEMORANDUM TRANSPUNERE RECOMANDĂRI SNA (.pdf)


Declarație de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI, luând act de adoptarea prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016 – 2020 (SNA), formulează Declarația de Aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA.
Prin această Declarație, SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI își asumă întreprinderea unor măsuri în sensul susținerii prevenirii și combaterii corupției la nivelul instituției, promovării integrității, a liberului acces al cetățenilor la informațiile de interes public și a transparenței  procesului decizional.
Astfel, ca o expresie a valorilor fundamentale expuse, reprezentantul instituției va asigura:
– Cooperarea cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi cu organizaţiile societăţii civile în vederea unei mai bune implementări a guvernării deschise la nivel local şi central;
– Implementarea open contracting data standard la nivelul următoarelor sectoare publice: infrastructură, energie, sănătate. Extinderea ulterioară a aplicării standardului la nivel național (Angajament OGP/Summit Londra);
– Demararea procesului privind revizuirea actelor normative secundare şi/sau terţiare în materie pentru asigurarea corelării standardelor de control managerial intern cu inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei;
– Adoptarea unui standard de raportare anual referitor la modul de utilizare a banilor publici pentru atingerea obiectivelor instituţiei publice, ca premisă pentru stabilirea finanţării viitoare şi reflectarea acestui standard în rapoartele anuale ale instituţiilor publice;
– Stabilirea de ţinte de management pentru funcţiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă şi de implementare a standardelor legale de integritate, precum şi aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective;
– Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern.
În același timp, Secretariatul General al Guvernului sprijină îndeplinirea condiționalităților stabilite prin mecanismul de cooperare și monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Platformei de cooperare a administrației publice centrale.

SECRETARUL GENERAL AL GUVERNULUI
MIHAI BUSUIOC

Inventarul masurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare pentru anul 2016.
Plan de integritate al Secretariatului General al Guvernului pentru anul 2017.

Declarație de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2012 – 2015

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI, luând act de adoptarea prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2012 a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2012 – 2015 (SNA), formulează Declarația de Aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA.

Prin această Declarație, Secretarul General al Guvernului își asumă întreprinderea unor măsuri în sensul susținerii prevenirii și combaterii corupției la nivelul instituției, promovării integrității, a liberului acces al cetățenilor la informațiile de interes public și a transparenței procesului decizional.
Astfel, ca o expresie a valorilor fundamentale expuse, reprezentanții instituției vor asigura:
• Implementarea cadrului legislativ anticorupție;
• Îndeplinirea măsurilor specifice din cadrul SNA ce țin de competența Secretariatului General al Guvernului;
• Respectarea prevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa procesului decizional;
• Consolidarea autonomiei operaţionale a structurilor de control intern şi audit şi
intensificarea activităţilor de implementare a sistemelor de control intern/managerial.

În același timp, Secretariatul General al Guvernului sprijină îndeplinirea condiționalităților stabilite prin mecanismul de cooperare și monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Platformei de cooperare a administrației publice centrale.

Planul de acţiune pentru implementarea măsurilor conform Strategiei Naţionale Anticorupţie la nivelul Secretariatului General al Guvernului

Sari la conținut