Cod etic/deontologic/de conduită

  • Cod de conduită etică și integritate a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum și a structurilor fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, pentru care Secretariatul General al Guvernului are calitatea de angajator (O. SGG nr. 576/2023)(.pdf)
  • Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul Secretariatului General al Guvernului (O. SGG nr. 890/2020) (.pdf) – ABROGAT
Sari la conținut