Direcția Control Intern Managerial și Relații Interinstituționale (DCIMRI) este o structură înființată la nivelul Secretariatului General al Guvernului, în baza art. 11 alin. (5), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările ulterioare.

Misiunea Direcției Control Intern Managerial și Relații Interinstituționale este aceea de a susține entitățile publice din România în implementarea și dezvoltarea sistemului controlului intern managerial, și de a elabora instrumente care îl compun, astfel încât să răspundă cât mai bine nevoii conducerii entitățiilor publice de a ține sub control administrarea fondurilor în mod economic, eficient și eficace.

Pentru îndeplinirea misiunii sale, DCIMRI are următoarele competențe:

  • de reglementare a politicii în domeniul sistemului de control intern managerial;
  • de coordonare în vederea armonizării activităților în procesul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial;
  • de supraveghere a politicii în domeniul sistemului de control intern managerial prin desfășurarea activității de îndrumare metodologică la nivelul entităților publice în care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special;
  • de consiliere a personalului din cadrul entităților publice îndrumate în procesul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial;
  • în cadrul DCIMRI, Serviciul relații interinstituționale derulează misiuni de îndrumare metodologică la instituţii publice în care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special, inclusiv la cele subordonate, în coordonarea şi sub autoritatea acestora, pe baza Planului anual de activitate al direcţiei.
Sari la conținut