Debirocratizare și Digitalizare

Descriere

SGG, prin Direcția Coordonare Politici și Implementare Proiecte, coordonează măsurile de reformă în domeniul unei reglementări mai bune și acordă sprijin metodologic în vederea implementării măsurilor de simplificare administrativă și debirocratizare, cu scopul de a asigura tranziția către o administrație a prezentului și viitorului – „transformarea administrației publice”.

Pentru asigurarea unei abordări unitare, la nivelul administrației publice centrale, a măsurilor de simplificare administrativă și debirocratizare, DCPP a promovat înființarea unui comitet interministerial – Comitetul pentru e-guvernare și reducerea birocrației (CERB).

CERB a jucat un rol important în prezentarea, dezbaterea și aprobarea unor inițiative majore de e-guvernare și debirocratizare.

Proiecte:

  • Măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei în domeniile reglementate de șapte ministere.
  • Proiect pilot de măsurare a costurilor administrative prin utilizarea modelului costului standard.
  • Partener în cadrul proiectului „Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (EGOV)”, cod SIPOCA 20
  • Proiectul ”Zero birocrație – mecanism integrat de identificare si simplificare a sarcinilor administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni” – cod SIPOCA 399

Legislație:

  • Hotărârea Guvernului nr. 443/2022 pentru aprobarea conținutului instrumentului de prezentare și motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucțiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum și pentru înființarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/253645

  • Documente programatice și de politică publică cu privire la strategiile de mai bună reglementare, măsurarea impactului costurilor administrative, de impact a reglementărilor și de conformare
  • Obiective și măsuri cuprinse în acte legislative aprobate la nivel european

Contact: office.dcpp@gov.ro

Documente

Manual pentru măsurarea costurilor administrative

https://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/20100617-manual-ro.pdf

Rapoarte

https://sgg.gov.ro/1/politici-publice-si-programe/documente/rapoarte/

Alte informații

https://sgg.gov.ro/1/politici-publice-si-programe/programe-si-parteneri/

Sari la conținut