Atribuțiile Serviciului pentru Cooperarea cu Mediul Asociativ:

 • identifică, monitorizează și evaluează politicile de cooperare cu mediul asociativ derulate de către diferite autorități și instituții publice
 • oferă asistență pentru creşterea capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice de a aplica prevederile legislaţiei privitoare la transparenţa decizională și colaborează pentru organizarea de ședințe/dezbateri publice cu organizațiile neguvernamentale
 • facilitează crearea unor mecanisme instituționale de consultare și cooperare cu mediul asociativ (colegii, comitete interministeriale, grupuri de lucru)și promovează inițiativele mediului asociativ pentru reprezentarea legitimă a sectorului în formularea și implementarea politicilor guvernamentale;
 • asista si coordoneaza corpul functionarilor publici cu atributii în relaționarea cu mediul asociativ şi aplicarea legii transparenţei publice din administrația publică centrală și locală
 • elaborează analize pe baza rapoartelor anuale referitoare la implementarea de către administraţia centrală a legislaţiei privind transparenţa decizională, oferind recomandări de îmbunătăţire a legislaţiei şi a practicilor în domeniu;
 • elaborează materiale de sinteză și propuneri privind finanţarea organizaţiilor neguvernamentale de către autorităţile publice centrale şi locale din fonduri publice
 • asigură diseminarea de informaţii şi bune practici privind politicile de cooperare cu mediul asociativ
 • contribuie la valorificarea expertizei sectorului neguvernamental în elaborarea politicilor publice
 • inițiază, organizează și sprijină evenimente proprii sau propuse de alte autorităţi  publice şi organizaţii neguvernamentale care se circusmscriu atribuţiilor sale generale.
 • Sprijină sincronizarea la nivel european a politicilor și strategiilor de cooperare cu societatea civilă

Sinopsis al relației dintre Guvernul României și mediul asociativ

 • La începutul anilor 1990, interesul și preocuparea instituțiilor centrale pentru colaborarea cu societatea civilă au fost manifestate generic, cu sincopele tranziției, în cadrul structurilor menite să inițieze și să promoveze reforma, fie ea reforma statului (Departamentul pentru Structuri Sociale și Politice, 1990-1993), fie reforma economică și instituțională (Consiliul pentru Coordonare, Strategie și Reformă Economică, 1993-1997). La acest nivel a fost inițiat Grupul Interministerial de Lucru pentru Dezvoltarea Societății Civile (1996), ca urmare a unui program Phare de reformă a administrației având o componentă de dezvoltare a societății civile, cu misiuni exploratorii la nivel național.
 • 14 noiembrie 1997 – Prin decizia Prim-ministrului Victor Ciorbea a fost înființat Oficiul pentru relația Guvern – Organizații Neguvernamentale, în cadrul Aparatului de lucru al prim-ministrului, coordonat de un consilier de stat însărcinat cu relația cu ONG.
 • Primăvara lui 1998 – Conducerea Oficiului pentru relația Guvern – Organizații Neguvernamentale a solicitat decidenților locali desemnarea la nivelul fiecărei instituții publice a unui responsabil de relația cu societatea civilă.
 • Martie 1998 – La începutul guvernării Radu Vasile, în urma reorganizării aparatului de lucru al Guvernului, a fost înființată Direcția Relații cu Publicul, Protocol și Organizații Neguvernamentale, în cadrul Secretariatului General al Guvernului.
 • 9 septembrie 1998 – Prin decizia nr. 232 a Prim-ministrului Radu Vasile a fost constituit Consiliul Consultativ al Prim-ministrului pentru Relația cu Organizațiile Neguvernamentale, format din 13 membri, pentru o perioada determinată de 2 ani. Consiliul s-a reunit de câteva ori, iar participarea celor 13 experți a fost voluntară.
 • Februarie 1999 – Experții din cadrul direcției menționate au fost transferați la Consiliul pentru Coordonare Economica-Financiară, sub conducerea Ministrului de stat Mircea Ciumara, în cadrul Departamentului pentru Dialog Social (Direcția de relații cu organizațiile neguvernamentale), coordonat de un secretar de stat.
 • Ianuarie 2001 – În urma reorganizării aparatului de lucru al Guvernului, a fost format Departamentul pentru Analiză Instituțională și Socială, prin H.G. 25 / 4 ianuarie 2001, plasat sub autoritatea Prim-ministrului Adrian Năstase și coordonat de un secretar de stat. Direcția de Relații cu Mediul Politic și Asociativ din cadrul Departamentului a preluat atribuțiile în domeniul relației Executivului cu mediul asociativ.
 • Iulie 2003 – Prin Hotărârea Guvernului nr. 750 din 3.07.2003, Departamentul pentru Analiză Instituțională și Socială a fost reorganizat, Direcția de Analiză Instituțională și Relații cu Mediul Asociativ a înlocuit Direcția de Relații cu Mediul Politic și Asociativ păstrând, în acest domeniu, aceleași atribuții.
 • Iunie 2005 – Prim-ministrul Călin Popescu Tăriceanu emite Decizia nr. 379/28 din iunie 2005 privind organizarea și funcționarea Cancelariei Prim-ministrului, publicată în Monitorul Oficial nr. 557/29 iunie 2005. În baza acestui document este înființat Departamentul de Analiză și Planificare Politică, prin reorganizarea Departamentului pentru Analiză Instituțională și Socială. În cadrul structurii, coordonată de un secretar de stat, Direcția de Relații cu Mediul Asociativ promovează și evaluează politicile guvernamentale în domeniul vieții asociative.
 • Aprilie 2009 Serviciul Comunicare, Publică, Transparență Decizională, Relații Externe din cadrul Agenției pentru Strategii Guvernamentale preia secretariatul Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor, iar Executivul condus de prim-ministrul Emil Boc organizează o noua întrunire a acestui organism consultativ.
 • Noiembrie 2009 – Prin Hotărârea 1371 din 18 noiembrie 2009 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 405/2007 privind funcționarea Secretariatului General al Guvernului, atribuțiile legate de mediul asociativ sunt preluate de Direcția pentru Strategii Guvernamentale, Serviciul Politici de Cooperare cu Mediul Asociativ, Transparență Instituțională, Comunicare Publică.
 • Decembrie 2015 – Prin Hotărârea nr. 961/9 decembrie 2015 se înființează Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic care preia o parte din atribuțiile Serviciului Politici de Cooperare cu Mediul Asociativ, Transparență Instituțională, Comunicare Publică.
 • Ianuarie 2018 – Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social se desființează, iar atribuțiile acestuia sunt împărțite între Ministerul Muncii și Secretariatul General al Guvernului.
 • Martie 2020 – În cadrul Secretariatului General al Guvernului se înființează Direcția Generală Guvernare Deschisă, Relații Publice și Cooperare, care preia Serviciul Politici de Cooperare cu Mediul Asociativ din cadrul Direcției pentru Strategii Guvernamentale.
 • Decembrie 2022În cadrul Secretariatului General al Guvernului se înființează Direcția Guvernare Deschisă, cu două structuri: Serviciul Guvernare Deschisă și  Serviciul pentru Cooperarea cu Mediul Asociativ (Monitorul Oficial nr.1193/12.12.2022).

Date de contact

Serviciul pentru Cooperarea cu Mediul Asociativ

mediulasociativ@gov.ro

Tel: 021 3143400 sau 021 3191564, int.1315

Sari la conținut