Evaluarea impactului reglementărilor

Descriere pe scurt

Secretariatul General al Guvernului coordonează implementarea Agendei pentru o reglementare mai bună și desfășoară activități în scopul îmbunătățirii capacității instituțiilor administrației publice centrale în domeniul evaluării ex-ante și ex-post a impactului legislației. În acest sens:

  • acordă sprijin instituțiilor administrației publice centrale în derularea activităților din domeniul evaluării impactului reglementărilor;
  • avizează conform propunerile de politici publice anterior adoptării acestora de către Guvern;
  • asigură secretariatul tehnic al Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative;
  • dezvoltă cadrul instituțional, legislativ și metodologic aferent evaluării ex-post a actelor normative;
  • derulează proiecte și încheie parteneriate în domeniul evaluării impactului reglementărilor.

Domeniul în cifre

Proiecte

Studii de impact pentru o reglementare mai bună – Sipoca 603

 Legislație

  • Hotărârea Guvernului nr. 443/2022 pentru aprobarea conținutului instrumentului de prezentare și motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucțiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum și pentru înființarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/253645

  • Hotărârea Guvernului nr. 523/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/180505

  • Hotărârea Guvernului nr. 775 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/63743

Rapoarte privind evaluarea impactului reglementărilor

Contact

office@dcpp.ro

Metodologii și ghiduri

https://sgg.gov.ro/1/politici-publice-si-programe/documente/suport-metodologic/

https://sgg.gov.ro/1/politici-publice-si-programe/documente/rapoarte/

Legislație
https://sgg.gov.ro/1/politici-publice-si-programe/legislatie/

Sari la conținut