Fondul de Solidaritate al UE

Descriere pe scurt

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) este un instrument financiar nerambursabil creat la nivelul Uniunii Europene pentru situaţii de urgenţă, reglementat de Regulamentul Consiliului European nr. 2012/2002 cu modificările și completările ulterioare, prin care se acordă granturi pentru acoperirea unei părţi din cheltuiala publică efectuată de statul beneficiar pentru înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă eligibile. Dată fiind amploarea răspândirii epidemiei de coronavirus la nivelul Uniunii Europene, Regulamentul FSUE a fost amendat în anul 2020 pentru a include, între situațiile de urgență în care Fondul se poate activa, şi crizele majore de sănătate publică.

Direcția Coordonare Politici și Implementare Proiecte îndeplineşte rolul de Autoritate Coordonatoare şi de Management a FSUE (ACMFSUE), având următoarele atribuţii principale:

  • coordonare a întregii activităţi de implementare a fondului de către Autorităţile de Implementare stabilite la nivelul ministerelor de linie, în funcţie de natura dezastrului,
  • aprobare a efectuării plăţilor eligibile corespunzătoare, pe baza documentelor justificative stabilite potrivit procedurii de justificare a cheltuielilor din FSUE, agreată cu Comisia Europeană;
  • monitorizare permanentă şi analiză a îndeplinirii condiţiilor de accesare a FSUE ori de câte ori este cazul în vederea elaborării unor posibile aplicaţii în acest sens.

Stabilirea ACMFSUE la nivelul centrului Guvernului asigură astfel funcția de coordonare a acestui Fond în România, ținând cont că mobilizarea granturilor FSUE presupune în primă fază o centralizare a evaluărilor pagubelor și costurilor cauzate de dezastrele naturale sau celelalte situații de urgență stabilite de Regulamentul FSUE, respectiv o analiză integrată și o corelare a tuturor datelor transmise de instituțiile implicate la nivel intern, precum și un punct unic de dialog la nivel tehnic cu reprezentanții COM.

Domeniul în cifre

Începând cu anul 2005, România a beneficiat de 8 granturi din FSUE, în baza aplicaţiilor  elaborate de ACMFSUE şi aprobate de Comisie, ca urmare a dezastrelor provocate de inundații, atât la nivel național (2 valuri vară 2005, vară 2010 şi primăvară 2014), cât și regional (vară 2008, vară 2014 şi vară 2018), precum  şi de fenomenul de secetă şi incendii de vegetaţie (vară 2012) – în total cca. 127 milioane euro.

În plus, după modificarea Regulamentului FSUE, prin includerea între situațiile de urgență în care Fondul se poate activa, şi a crizelor majore de sănătate publică, România a primit în anul 2021 un grant în cuantum de cca. 14 milioane euro pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile efectuate de statul român pentru combaterea pandemiei provocată de virusul SARS-COV-2.

Procedura de implementare a granturilor FSUE

Modelul agreat cu Comisia Europeană de la prima aplicaţie presupune existenţa ACMFSUE la nivelul centrului Guvernului şi autorităţi de implementare la nivelul diferitelor ministere de linie, în funcţie de natura dezastrelor şi tipurile de cheltuieli eligibile.

Transferul grantului de la Comisie, după aprobarea unei aplicaţii,  se realizează în medie după o perioadă de circa 12 luni de la data producerii dezastrelor naturale, astfel încât FSUE este utilizat în principal pentru decontarea parţială a cheltuielilor eligibile finanţate din fonduri publice la momentul producerii calamităților, în urma unui proces de evaluare şi verificare a acestora, în conformitate cu procedurile de justificare a cheltuielilor. Doar reconstrucţia obiectivelor de infrastructură publice afectate este eligibilă pentru rambursare din Fond, fiind excluse eventualele îmbunătăţiri funcţionale faţă de situaţia anterioară.

Tipuri de operaţiuni de urgenţă şi de recuperare eligibile:

  • repunerea în funcţiune a infrastructurilor și a instalaţiilor în domeniile energiei, apelor și apelor uzate, telecomunicaţiilor, transporturilor, sănătăţii și învăţământului;
  • furnizarea de cazare temporară și finanţarea serviciilor de salvare pentru satisfacerea nevoilor populaţiei afectate;
  • curăţarea zonelor afectate de catastrofă, inclusiv a zonelor naturale, conform abordărilor bazate pe ecosisteme, dacă este cazul, și refacerea imediată a zonelor naturale afectate, în scopul evitării efectelor imediate provocate de eroziunea solului;
  • măsurile menite să acorde rapid asistenţă, inclusiv medicală, populaţiei afectate de o situaţie de urgenţă majoră de sănătate publică și să protejeze populaţia de riscul de a fi afectată, inclusiv măsurile de prevenire, monitorizare sau control al răspândirii bolilor, de combatere a riscurilor grave pentru sănătatea publică sau de atenuare a efectelor acestora asupra sănătăţii publice.

Legislaţie şi informaţii suplimentare

  • FSUE la nivel european

https://ec.europa.eu/regional_policy/funding/solidarity-fund_en

  • Hotărârea Guvernului nr. 812 din 2019 privind utilizarea fondurilor alocate României din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/219852

Contact

  • office.dcpp@gov.ro
Sari la conținut