30.05.2023 Sinteza Săptămânii Guvernării Deschise (OpenGovWeek) 8 – 12 mai 2023 (.doc)

În perioada 8 – 12 mai 2023 Secretariatul General al Guvernului a organizat, cu susținerea partenerilor instituționali, Săptămâna Guvernării Deschise 2023, acțiune anuală organizată la nivel internațional, în cadrul căreia reprezentanți ai guvernelor, lideri politici și experți din întreaga lume se pot întâlni pentru a face schimb de idei, a găsi soluții și a se angaja la acțiuni de creștere a nivelului de implicare a publicului în procesul de guvernare.

La nivel internațional au fost organizate peste 1000 de evenimente publice la care cetățenii au fost invitați să ia parte, iar în România au fost organizate, cu susținerea Secretariatului General al Guvernului, 6 evenimente la care au luat parte peste 500 de participanți, după cum urmează:

– 9 mai, Webinar: Viitorul cadru de acces la date pentru întreprinderi și cetățeni, organizat de Institutul Național de Administrație alături de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – România, Autoritatea pentru Digitalizarea României și Secretariatul General al Guvernului. Tematică abordată a avut în vedere avantajele reutilizării datelor deschise lor, precum și aspecte referitoare la standardizarea, interoperabilitatea și licențierea acestora.

– 10 mai, Webinar: Soluții digitale pentru administrație, organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Webinar-ul s-a bucurat de o prezenţă numeroasă, de peste 350 de persoane, reprezentanţi ai administraţiei publice, ai organizațiilor neguvernamentale şi ai mediului universitar. Printre concluziile extrase în urma desfășurării webinar-ului putem aminti: preocuparea crescută pentru instruirea personalului din administrație în domeniul digitalizării, necesitatea încurajării utilizării instrumentelor digitale, cu precădere în sprijinul cetăţenilor, promovarea şi reutilizarea bunele practici, crearea unei simbioze între factorii de decizie şi administrația publică pentru a potența procesul de digitalizare, existența unui nivel ridicat de așteptare din partea cetățenilor pentru ca autoritățile publice, în special cele locale, să se implice în dezvoltarea de politici de digitalizare.

– 10 mai, întâlnire online – Standardul EITI, organizată de Ministerul Energiei și EITI (Inițiativa pentru Transparența Industriilor Extractive). Evenimentul s-a desfășurat în format online și a reunit 15 participanți care au abordat transparența în industria extractivă din domeniul energetic. În cadrul evenimentului s-au discutat cerințele standardului privind transparența în industria extractivă în general, implementarea acestuia în Germania – lecții învățate și recomandări, contextul actual al României și pași de urmat.

– 11 mai, întâlnire online: Localizarea obiectivelor de investiții realizate prin PNI Anghel Saligny, organizată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. În cadrul evenimentului, MDLPA a prezentat o aplicație web de informare a publicului cu privire la localizarea obiectivelor de investiții deja contractate și alte date relevante privind obiectivul (denumirea obiectivului, beneficiar, valoarea obiectivului, domeniul). Aplicația este disponibilă la https://shorturl.at/MPY35 și se preconizează că harta interactivă care stă la baza aplicației va fi publicată pe site-ul MDLPA în secțiunea dedicată Programului Național de Investiții Anghel Saligny. Reprezentanții MDLPA au precizat în timp ce au demonstrat capabilitățile aplicației că în viitor datele tabelare vor fi suplimentate cu informații adiționale privind indicatorii de rezultat și stadiul obiectivelor. Frecvența de actualizare a informațiilor va depinde de actualizarea informațiilor publicate și pe data.gov.ro conform angajamentului asumat prin Planul Național de Acțiune pentru Guvernare Deschisă. Pentru moment, MDLPA își propune să realizeze actualizări trimestriale urmând ca, pe măsură ce gradul de contractare va fi mai ridicat, să se treacă la o frecvență de actualizare lunară. Această aplicație poate fi replicată pentru orice program prin care sunt finanțate obiective de investiții, creându-se astfel premisele pentru realizarea unei baze de date complete privind investițiile și lucrările publice finanțate pe teritoriul României.  Setul de date va putea fi utilizat ulterior de orice instituție pentru a verifica, de exemplu, suspiciunile de dublă finanțare.

– 11 mai, întâlnire online: Prezentarea bunelor practici la nivelul Direcțiilor Județene pentru Cultură, organizată de Ministerul Culturii. Întâlnirea a avut ca scop promovarea activităților desfășurate de către Direcțiile pentru Cultură la nivel local, precum și creșterea gradului de conștientizare a importanței acestora în sistemul administrativ public. Evenimentul s-a adresat persoanelor cu funcții de conducere și de execuție din cadrul administrației publice, precum și organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniul protejării patrimoniului cultural. Specialiștii din DJC-uri au avut ocazia de a împărtăși bunele practici și soluțiile găsite pentru a proteja și promova patrimoniul, atât din perspectiva legislației incidente (și a necesarului de completare și corijare a acesteia), cât și a obținerii surselor de finanțare. Interes în mod deosebit l-a suscitat realizarea unei evidențe GIS a patrimoniului arheologic. Evenimentul a înregistrat un număr de aproximativ 60 de participanți.

– 12 mai, Prima reuniune CERB – Consorțiu ONG-uri, organizată de Secretariatul General al Guvernului. Evenimentul a avut în vedere stabilirea bazelor de colaborare între Consorțiu și CERB, astfel încât societatea civilă să poată oferi input și expertiză relevantă pentru dezvoltarea mecanismelor de debirocratizare. Inițiativa definitivează implementarea angajamentului asumat de către Secretariatul General al Guvernului, denumit Elaborarea unui mecanism sustenabil de debirocratizare la nivelul administrației publice centrale, inclus în Planul Național de Acțiune 2020-2022 al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă.

Mulțumim pe această cale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Ministerului Energiei, Ministerului Culturii, Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Institutului Național de Administrație, Autorității pentru Digitalizarea României, specialiștilor din societatea civilă implicați în cadrul acestor evenimente și tuturor participanților interesați de problematica guvernării deschise în România.

10.02.2023 Oportunitate de implicare a societății civile în cadrul Săptămânii Guvernării Deschise 8-12 mai 2023 (.doc)

Săptămâna Guvernării Deschise (#OpenGovWeek/OGW) este o acțiune anuală ce are loc la nivel global, fiind inițiată și promovată de Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă. Aceasta reprezintă un apel la acțiune pentru transformarea modului în care guvernele interacționează cu cetățenii și le deservesc interesele. În cadrul OGW reprezentanți ai guvernelor, lideri politici și experți din întreaga lume se pot întâlni pentru a face schimb de idei, a găsi soluții și a se angaja la acțiuni de creștere a nivelului de implicare a publicului în procesul de guvernare.

Secretariatul General al Guvernului adresează societății civile invitația de a se implica în Săptămâna Guvernării Deschise (OpenGovWeek), 8-12 mai 2023, prin organizarea de dezbateri, conferințe, webinarii sau orice alte evenimente publice prin intermediul cărora să fie abordate și promovate teme referitoare la creșterea implicării cetățenilor în procesul de guvernare și modernizarea administrației publice.

Puteți consulta exemple de evenimente organizate la nivel internațional la această ediție în cadrul OpenGovWeek, pe măsură ce sunt încărcate, pe site-ul dedicat: https://www.opengovweek.org/map/. De asemenea, pe site-ul OGP România, puteți identifica exemple de evenimente pe care Guvernul României le-a organizat în anii anteriori, cu ocazia desfășurării Săptămânii Guvernării Deschise: https://ogp.gov.ro/nou/ogw/.

Astfel, vă adresăm invitația ca până la data de 28 aprilie 2023 să ne transmiteți propuneri de evenimente care se subscriu temelor abordate de Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă. Pentru alte detalii sau informații, vă stăm la dispoziție la adresa de e-mail ogp@gov.ro.

15.11.2022 Prima reuniune a Comitetului Național de Coordonare OGP România în noua componență

În data de 10 noiembrie 2022, s-a desfășurat prima reuniune a Comitetului Național de Coordonare OGP România (CNC) în noua sa componență determinată de aprobarea Planului Național de Acțiune 2022-2024. Aceasta a reprezentat cea de-a treia reuniune din anul 2022 a forumului multipartit destinat procesului de coordonare a implementării angajamentelor asumate la nivel guvernamental în domeniul guvernării deschise.

Reuniunea s-a desfășurată în format hibrid, la Palatul Victoria, și a reunit 20 de reprezentanți ai societății civile și ai autorităților administrației publice centrale ce vor fi implicați în următorii doi ani în asigurarea implementării PNA 2022-2024.

Membrii prezenți din partea sectorului guvernamental: Secretariatul General al Guvernului: Istvan Zahoranszki – Secretar General adjunct; Ministerul Culturii: Cristina Nedelcu – Subsecretar de Stat, Adrian Diaconescu – Consilier, Elena Dornescu – Consilier; Ministerul Energiei: Camelia Bălăcescu – Consilier, Adrian Botezatu – Consilier; Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Radu Necșuliu – Șef Serviciu; Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate: Cornel Călinescu – Director General, Anca Stroe – Șef Serviciu; Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate: Aurel Petri – Consilier; Agenția Națională Pentru Egalitate de Șanse pentru Femei și Bărbați: Aura Ciobanu – Consilier, Bianca Tomescu – Consilier, Gianina Dimitrescu – Director.

Membrii prezenți din partea societății civile: Bogdan Voicu – Romanian Quantitative Studies Association; Andrei Nicoară; Georgiana Marcu – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile; Septimius Pârvu – Expert Forum; Eric Victor; Denis Kurunczi – Asociația Smart City Timișoara; Alexandrina Dinga – Asociația CIVICA Iași.

Lucrările Comitetului au fost conduse de Secretarul General Adjunct al Guvernului Istvan Zahoranszki, cu sprijinul Secretariatului tehnic OGP, care a transmis că obiectivele Comitetului pentru următorii doi ani sunt implementarea celor 10 angajamente asumate în noul Plan și, totodată, promovarea guvernării deschise la nivelul societății.

Menționăm că reprezentanții societății civile din noua componență a Comitetului au fost selectați de către membrii anteriori ai societății civile pe baza candidaturilor. Selecția noilor membrii realizată de către reprezentanții societății civile marchează o noutate în privința modului de alcătuire a CNC și reprezintă una dintre etapele prin care Secretariatul General al Guvernului dorește să contribuie la creșterea gradului de încredere și colaborare dintre societatea civilă și sectorul public pentru menținerea unui dialog durabil.

În cadrul reuniunii, Comitetul a inițiat discuțiile pentru calendarul de lucru, cu scopul unei bune implementări a angajamentelor asumate prin Planul Național de Acțiune 2022-2024. În acest scop, pentru perioada imediat următoare, s-a agreat organizarea unor grupuri de lucru mixte la nivel tehnic pentru fiecare angajament din Plan și pe domenii aferente guvernării deschise din care pot fi inițiate diverse proiecte. De asemenea, pentru identificarea unor noi oportunități de acțiune în domeniul guvernării deschise și pentru a extinde aria de expertiză, membrii Comitetului au dezbătut cu această ocazie și nevoia de a fi organizate Cluburi OGP. OGP Club reprezintă un cadru de dezbateri adresat celor din instituțiile publice, societatea civilă, mediul academic etc. interesați de tema guvernării deschise și de găsirea unor soluții și acțiuni ce pot fi îndeplinite prin eforturi comune.

România este membră OGP din anul 2011, în prezent fiind implementat al șaselea Plan Național de Acțiune (2022-2024).Comitetul Național de Coordonare are rolul de a coordona implementarea acțiunilor vizând realizarea Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România și este format dintr-un număr egal de reprezentanți ai autorităților administrației publice și ai societății civile.

23.05.2022 Sinteza Săptămânii Guvernării Deschise (OpenGovWeek)  16 – 20 mai 2022

În perioada 16-20 mai 2021, Secretariatul General al Guvernului a organizat, cu susținerea partenerilor instituționali și societății civile, Săptămâna Guvernării Deschise 2022. Aceasta este o acțiune anuală organizată la nivel internațional, în cadrul căreia actori din toate statele membre în Parteneriat sunt invitați să organizeze evenimente ce țin de deschiderea guvernării. În cadrul acestor evenimente, pot participa demnitari, funcționari publici, experți din domeniul guvernării deschise și organizații neguvernamentale.

La nivel internațional au fost organizate peste 300 de evenimente publice la care cetățenii au fost invitați să ia parte, iar în România au fost organizate, cu susținerea Secretariatului General al Guvernului, 6 evenimente online (la nivel central și local) la care au luat parte peste 500 de persoane, atât speakeri cât și spectatori.

Cu ocazia Săptămânii Guvernării Deschise, Secretariatul General al Guvernului a organizat evenimentul online ”Dezbatem împreună Planul Național de Acțiune OGP 2022-2024” la care au participat peste 30 de reprezentanți la nivel de decizie și tehnic din cadrul instituțiilor publice de la nivel central și experți din societatea civilă. În cadrul acestei dezbateri, participanții au discutat pe marginea propunerilor de angajamente formulate pentru elaborarea Planului Național de Acțiune 2022-2024, având drept scop îmbunătățirea acestora și asigurarea procesului de colaborare dintre guvern și societatea civilă.

Mulțumim pe această cale Ministerului Educației, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Primăriei Municipiului Timișoara, tuturor reprezentanților instituțiilor publice și specialiștilor din societatea civilă implicați pentru organizarea acestor evenimente și tuturor participanților interesați de problematica guvernării deschise în România.

03.05.2022 Uniformizarea și eficientizarea mecanismului de finanțare în baza Legii nr. 350/2005

Secretariatul General al Guvernului, prin Serviciul pentru Guvernare Deschisă, din cadrul Direcției Generale Guvernare Deschisă, Relații Publice și Cooperare, a elaborat Propunerea de politică publică privind uniformizarea și eficientizarea mecanismului de finanțare în baza Legii nr. 350/2005, realizată în cadrul angajamentului Transparentizarea acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri publice conform Legii nr. 350/2005, cuprins în Planul Național de Acțiune 2020-2022 a Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership – OGP).

Conform calendarului angajamentului, propunerea de politică publică realizată de Secretariatul General al Guvernului a fost supusă procesului de consultare publică în perioada 25.01.2022 – 17.04.2022, în vederea colectării de sugestii/propuneri, atât din partea instituțiilor și autorităților publice, cât și a societății civile, ulterior, Secretariatul General al Guvernului elaborând varianta consolidată a documentului.

Propunerea de politică vizează creșterea gradului de transparență în acordarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, prin uniformizarea și eficientizarea mecanismului de finanțare în baza legii nr. 350/2005, și are la bază analiza datelor rezultată în urma cercetării realizată la nivelul Secretariatului General al Guvernului în perioada 16.03.2021 – 21.05.2021.

Propunerea de politică publică privind uniformizarea și eficientizarea mecanismului de finanțare în baza Legii nr. 350/2005 (.doc) (.pdf)


29.04.2022 Invitație de participare eveniment online ”Dezbatem împreună Planul Național de Acțiune OGP 2022-2024”

Săptămâna Guvernării Deschise 16 – 20 mai 2022

Săptămâna Guvernării Deschise (OpenGovWeek/OGW) este o acțiune anuală ce are loc la nivel global, fiind inițiată și promovată de Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă. Aceasta reprezintă un apel la acțiune pentru transformarea modului în care guvernele interacționează cu cetățenii și le deservesc interesele. În cadrul OGW reprezentanți ai guvernelor, lideri politici și experți din întreaga lume se pot întâlni pentru a face schimb de idei, a găsi soluții și a se angaja la acțiuni de creștere a nivelului de implicare a publicului în procesul de guvernare.

Secretariatul General al Guvernului vă adresează invitația de participare la evenimentul online ”Dezbatem împreună Planul Național de Acțiune OGP 2022-2024” din data de 19 mai 2022, intervalul orar 14:00-16:00, ce se va desfășura prin intermediul platformei Google Meet, cu ocazia Săptămânii Guvernării Deschise (OpenGovWeek), 16-20 mai 2022.

În cadrul acestui eveniment vor participa ministerele și autoritățile administrației publice centrale care au formulat propuneri de angajamente pentru elaborarea Planului Național de Acțiune 2022-2024, membrii Comitetului Național de Coordonare OGP, experții și organizațiile societății civile. Eventualele sugestii și recomandări propuse de către participanții la dezbatere asupra proiectelor de angajamente formulate de către instituțiile publice vor putea fi preluate și integrate, având drept scop îmbunătățirea acestora și asigurarea procesului de colaborare dintre guvern și mediul asociativ.

Pentru transmiterea intenției de înscriere, vă rugăm să completați formularul: https://forms.gle/2S3GpAhcCpVaiVJ56până luni, 16 mai 2022. Confirmarea participării va fi comunicată prin transmiterea link-ului de participare prin e-mail, în preziua desfășurării evenimentului.

 


02.03.2022 Inovarea în participarea publică – un principiu promovat de Secretariatul General al Guvernului în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă

În perioada 22 – 24 februarie 2022, Secretariatul General al Guvernului (SGG), prin Serviciul pentru Guvernare Deschisă, a organizat trei sesiuni de informare cu  reprezentanți ai 38 de instituții ale administrației publice centrale și locale (ministere și consilii județene) și 8 organizații neguvernamentale.

Discuțiile au vizat o prezentare detaliată a principiilor inovării și a nevoii de a asimila metode și practici noi la nivelul administrației privind derularea proceselor participative, având ca reper exigențele democrației participative. În context, a fost realizată o expunere detaliată a conținutului și intențiilor Ghidului pentru abordarea inovativă a implicării cetățenilor în procesul decizionalhttps://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/Ghid-final-12.11.2021.pdf, elaborat la nivelul SGG, pentru a disemina la nivelul instituțiilor centrale și locale din România exemple de bune practici în materie, promovate la nivel internațional.

Totodată, întâlnirea a conturat necesitatea consolidării modalităților de asigurare a accesului stakeholderilor la structurile consultative destinate pe domenii de interes, alături de simplificarea și de creșterea calității comunicării dintre instituții și societatea civilă, prin facilitarea înțelegerii, testării și încorporării unor noi moduri de a interacționa cu societatea civilă. În acest sens, participanților la dialog le-au fost prezentate funcționalitățile platformei CONECT (www.conect.gov.ro), un mecanism creat pentru sprijinirea comunităților de expertiză interesate în elaborarea deciziilor publice și a responsabililor din cadrul executivului central care se ocupă de relația cu societatea civilă, fiind promovat astfel un nou design al interacțiunii dintre sfera publică și stakeholderi.

Astfel, instrumentele suport create și promovate de Secretariatul General al Guvernului pun în centru inovarea, ca facilitator al interacțiunii adecvate dintre stat și cetățeni, concluziile întâlnirii punând accent pe impactul și pe rezultatele obținute la nivelul societății ca urmare a consolidării și optimizării proceselor participative.

Cele trei evenimente sunt subsumate angajamentului alocat spațiului civic, ”Coordonarea gestionării proceselor inovative pentru eficientizarea participării la deciziile administrației publice”, asumat de Secretariatul General al Guvernului prin Serviciul pentru Guvernare Deschisă în cadrul Planului Național de Acțiune 2020-2022 al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership/OGP).

Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă este un acord internațional ce vizează angajarea guvernelor în promovarea accesului la informații de interes public și a participării cetățenilor la procesul de consultare, în utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare și dialogul cu cetățenii.

România este membră OGP din anul 2011, în prezent fiind implementat al cincilea Plan de acțiune (2020 – 2022), rezultat al consultării și comunicării administrației centrale cu societatea civilă, prin care se reafirmă angajamentele României cu privire la respectarea principiilor de bază ale OGP.


25.02.2022 Lansarea consultării publice pentru elaborarea Planului Național de Acțiune al OGP România 2022-2024

Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership/OGP) are la bază ideea conform căreia o guvernare deschisă este mai accesibilă, mai receptivă și mai responsabilă față de cetățeni, iar aceasta determină îmbunătățirea relației dintre cetățeni și guvern. Acest model unic de participare publică cuprinde membri de la nivel național și local, organizații ale societății civile, care lucrează împreună pentru a crea planuri de acțiune cu reforme concrete într-o varietate de domenii.

Guvernul României este membru al inițiativei internaționale Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă încă din anul 2011, afirmându-și angajamentul de a deveni un guvern mai deschis, mai responsabil și mai eficient prin promovarea transparenței, încurajarea participării civice la viața publică și folosirea noilor tehnologii în administrație.

Obiectivele asumate în domeniul guvernării deschise de către autoritățile administrației publice centrale vor fi elaborate sub forma unor angajamente, care ulterior vor fi integrate într-un plan național de acțiune (PNA), pentru o perioadă de implementare de doi ani. Întrucât actualul Plan Național de Acțiune 2020-2022 se finalizează în august 2022, Guvernul României urmează să elaboreze, până la data de 31 iunie 2022, noul PNA pentru perioada 2022-2024.

Secretariatul General al Guvernului invită cetățenii, organizațiile societății civile și autoritățile publice centrale interesate să propună reforme subsumate domeniului guvernării deschise, să transmită proiecte de angajamente, completând următorul formular https://bit.ly/3gShxYR sau la adresa de e-mail ogp@gov.ro, până pe 25 martie.

În acest sens, conform calendarului de elaborare a PNA 2022-2024 publicat pe site-ul OGP România (https://bit.ly/3oUCU0e), prima etapă de colectare a propunerilor de angajamente formulate de către societatea civilă și autoritățile publice se desfășoară în perioada 14 februarie – 25 martie 2022. Procesul de elaborare a unui nou Plan trebuie să urmeze standardele de colaborare impuse la nivelul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, prin care societatea civilă are un rol activ în trasarea și asumarea unor angajamente ambițioase și relevante pentru cetățean.

Este recomandat ca angajamentele incluse în plan să urmărească prioritățile din acest moment ale Parteneriatului: protejarea spațiului civic, inițiative anti-corupție/integritate, digitalizare sau domeniile transversale precum publicarea de date deschise și incluziunea și egalitatea de șanse. Angajamentele trebuie să respecte și să promoveze principiile OGP: transparență, participare publică și responsabilitate.

Potrivit art. 3 alin. (1) pct. 5 lit. r) din Hotărârea Guvernului nr. 137/2020, Secretariatul General al Guvernului (SGG) ”coordonează și monitorizează implementarea Planului național de acțiune în cadrul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, asigurând secretariatul Comitetului Național de Coordonare împreună cu persoana desemnată punct național de contact”.

Până în prezent, România a adoptat 5 planuri de acțiune, înglobând peste 70 de angajamente de guvernare deschisă, pe domenii prioritare precum: participare și consultare, transparență, justiție și integritate, servicii sociale, date deschise. Aceste angajamente au fost elaborate și implementate în colaborare cu peste 60 de organizații din societatea civilă.

23.02.2021 Instrumente suport create de Secretariatul General al Guvernului în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă

În perioada 17 – 18 februarie 2022, Secretariatul General al Guvernului (SGG), prin Serviciul pentru Guvernare Deschisă, a organizat două sesiuni de informare cu  reprezentanți ai 38 de instituții ale administrației publice centrale și locale (ministere și consilii județene) și 8 organizații neguvernamentale.

Discuțiile au fost centrate pe prezentarea modului de utilizare a instrumentelor suport create de Secretariatul General al Guvernului și puse la dispoziția instituțiilor finanțatoare și organizațiilor din societatea civilă pentru a contribui la eficientizarea procedurilor de acordare a finanțărilor nerambursabile din fonduri publice.

 

Instrumentele suport prezentate au fost:

 

 

Concluziile întâlnirii au conturat necesitatea uniformizării și eficientizării mecanismului de finanțare în baza Legii nr. 350/2005, care să conducă la îmbunătățirea condițiilor de acordare a finanțărilor nerambursabile, calității și cantității activităților non-profit de interes general și a serviciilor publice furnizate de ONG-uri, prin accesul deschis și în timp real la finanțările acordate din fonduri publice.

Cele două evenimente sunt subsumate angajamentului ”Transparentizarea acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, conform Legii nr. 350/2005”, asumat de Secretariatul General al Guvernului prin Serviciul pentru Guvernare Deschisă în cadrul Planului Național de Acțiune 2020-2022 al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership/OGP).

Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă este un acord internațional ce vizează angajarea guvernelor în promovarea accesului la informații de interes public și a participării cetățenilor la procesul de consultare, în utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare și dialogul cu cetățenii.

România este membră OGP din anul 2011, în prezent fiind implementat al cincilea Plan de acțiune (2020 – 2022), rezultat al consultării și comunicării administrației centrale cu societatea civilă, prin care se reafirmă angajamentele României cu privire la respectarea principiilor de bază ale OGP.

28.01.2022 Dezbaterea Cultura organizațională a guvernării deschise: un imperativ și o provocare pentru administrația publică din România – organizată de SGG, sub egida Club OGP

 Secretariatul General al Guvernului a organizat în data de 27 ianuarie 2022, în format online, dezbaterea sub egida Club OGP intitulată Cultura organizațională a guvernării deschise: un imperativ și o provocare pentru administrația publică din România. Evenimentul a reunit demnitari și specialiști din autoritățile publice centrale și experți din cadrul societății civile.

OGP Club reprezintă un cadru de dezbateri adresat celor interesați de tema guvernării deschise și de găsirea unor soluții și acțiuni ce pot fi îndeplinite prin eforturi comune. Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă (OGP – Open Government Partnership) este un acord internațional ce vizează angajarea guvernelor în promovarea transparenței actului de guvernare, promovarea dialogului dintre administrație și cetățeni, utilizarea noilor tehnologii în actul de guvernare.

Principalele teme abordate în cadrul evenimentului au vizat aspecte referitoare la nevoia de a identifica potențialul actual al administrației publice din România de a asimila practic conceptul de „guvernare deschisă” și de a integra aplicat instrumentele sale specifice, sporind capacitatea funcționarilor publici de a identifica măsuri inovative pentru realizarea serviciilor publice și pentru creșterea calității acestora din perspectiva așteptărilor pe care le au cetățenii.

Cadrul discuțiilor a fost dezvoltat prin provocarea lansată participanților, atât reprezentanți ai societății civile, cât și reprezentanți guvernamentali, de a răspunde următoarelor întrebări:

 1. Cum poate fi descrisă în momentul de față administrația publică din România pornind de la dezideratul dezvoltării unei culturi organizaționale a guvernării deschise?
 2. Care sunt perspectivele reale de dezvoltare a unei culturi a transparenței, a responsabilității și a spiritului inovativ la nivelul funcționarilor publici?

Pentru a răspunde unor astfel de întrebări, intervențiile participanților s-au axat pe identificarea unor puncte tari și puncte slabe referitoare la condițiile instituționale actuale privind gradul de profesionalizare și de specializare a personalului din administrație, raportat la tipul de cerințe specifice ale domeniului guvernării deschise, prin asimilarea unei culturi a transparenței și a responsabilității în serviciul public. În același timp, dezbaterea a urmărit identificarea potențialului de standardizare și de inovare prin instrumente de lucru digitale și prin creșterea adaptabilității profesionale, inclusiv prin discutarea perspectivelor de creare a unor structuri dedicate la nivelul instituțiilor publice cu atribuții specifice în aria guvernării deschise.

În același timp, evenimentul a reprezentat o oportunitate prin care reprezentanții guvernamentali și cei ai societății civile au avut ocazia de a propune idei concrete pentru a îmbunătăți cultura organizațională de la nivelul administrației publice și pentru a dezvolta abilități și specializări noi în rândul funcționarilor publici, urmărind trasarea de noi angajamente, prin care România să fructifice eforturile realizate până în prezent în materia guvernării deschise. Scopul acestor eforturi este ca apropierea de cetățean a instituțiilor și deschiderea administrației față de public să devină realități palpabile, care să crească angajarea în procesele de participare publică și să îmbunătățească rolul societății civile în setarea agendei guvernamentale.

La eveniment au participat, în calitate de vorbitori: domnul Claudiu-Emanuel Simion, vicepreședinte al Institutului Național de Administrație, doamna Ionela Andrișoi, consilier pentru afaceri europene din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României, domnul Sorin Ion, secretar de stat al Ministerului Educației, doamna Luminița Bălălău, șef Serviciu Coordonare și Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului, Vlad-Ștefan Niculae, secretar de stat – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, domnul Octavian Rusu, Centrul pentru Legislație Nonprofit, și domnul Dan Bugariu, președinte al Asociației Smart City.

Respectând principiile OGP de colaborare între sectorul public și societatea civilă, dezbaterea a fost moderată și coordonată de doi speakeri, unul de la nivelul societății civile și un reprezentant din Secretariatul General al Guvernului.

În prezent, Guvernul României implementează cel de-al 5-lea Plan Național de Acțiune (http://ogp.gov.ro/nou/pna2020/) de când a aderat, în anul 2011, la inițiativa internațională OGP, continuând astfel să dovedească menținerea eforturilor de a angaja politici necesare pentru a deveni un guvern mai deschis, mai responsabil și mai eficient prin promovarea transparenței guvernamentale, încurajarea participării civice la viața publică, folosirea noilor tehnologii în administrație și combaterea corupției.

04.01.2022 Aniversarea a 10 ani de OGP România și cu ocazia Summit-ului Global din Coreea de Sud

În perioada 15-17 decembrie 2021 a avut loc Summit-ul Global al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă ce a marcat 10 ani de la înființare. Acest summit a fost organizat de Coreea de Sud, în format online, și a reprezentat un moment oportun pentru a reflecta asupra progresului parteneriatului în primul său deceniu de existență și pentru a adopta o nouă viziune pentru viitor.

Prin participarea la summit, Secretariatul General al Guvernului a avut oportunitatea de a descoperi bune practici în materia guvernării deschise și de a se informa în legătură cu progresele înregistrate la nivel internațional în ceea ce privește inițiativele statelor membre și implementarea reformelor.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, Secretariatul General al Guvernului coordonează realizarea și implementarea Parteneriatului pentru o guvernare deschisă – Open Government Partnership, fiind punct național de contact pentru acesta.

Temele abordate în cadrul OGP Global Summit au fost aliniate priorităților actuale ale co-președinției OGP, după cum urmează: consolidarea spațiului civic și a participării publice, combaterea corupției și promovarea inovației digitale incluzive. La nivel național, Secretariatul General al Guvernului transpune în acțiuni principiile și prioritățile OGP implementând angajamente în domeniul guvernării deschise, prin Planuri Naționale de Acțiune, și creând un cadru de dialog durabil între societatea civilă și administrația publică, prin intermediul Cluburilor OGP și grupurilor de lucru.

Întrucât evenimentul s-a desfășurat în format online, ținând cont de restricțiile de călătorie și de organizare a evenimentelor publice pe perioada pandemiei de COVID-19, liderii guvernamentali și coordonatorii OGP la nivelul statelor membre au avut   posibilitatea de a transmite un mesaj video adresat comunității internaționale.

Secretariatul General al Guvernului a transmis un mesaj video referitor la bilanțul demersurilor susținute de Guvernul României pentru alinierea la practicile și standardele internaționale în domeniul guvernării deschise. Acesta este disponibil la următorul link: https://bit.ly/30MsTZX.

Acesta a fost cel de-al 7-lea Summit Global OGP, cele anterioare având loc în Canada, Georgia, Franța, Mexic, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Brazilia. Evenimentul s-a desfășurat pe durata a trei zile și a fost transmis în direct către public, prin intermediul platformei https://ogpsummit.org, dar și prin canalul oficial de YouTube al Summit – ului https://bit.ly/3FjiZxQ.

Guvernul României implementează în prezent al 5-lea Plan Național de Acțiune de când a aderat, în anul 2011, la inițiativa internațională Open Government Partnership/Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă (OGP), continuând astfel să dovedească menținerea eforturilor de a angaja politici necesare pentru a deveni un guvern mai deschis, mai responsabil și mai eficient prin promovarea transparenței guvernamentale, încurajarea participării civice la viața publică, folosirea noilor tehnologii în administrație și combaterea corupției.

Bilanțul celor 10 ani de activitate a României în privința aplicării principiilor Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă este disponibil pe site-ul OGP România la următorul link: https://bit.ly/3ph71zw.

21.12.2021 Ghidul privind transparentizarea acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri publice conform Legii nr. 350 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general (.pdf)

Secretariatul General al Guvernului, prin Serviciul pentru Guvernare Deschisă, a elaborat Ghidul privind transparentizarea acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri publice conform Legii nr. 350 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, document realizat în cadrul angajamentului „Transparentizarea acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri publice conform Legii nr. 350/2005” (http://ogp.gov.ro/nou/transparentizarea-acordarii-finantarilor-nerambursabile-din-fonduri-publice-conform-legii-nr-350-2005/#subtasks), cuprins în Planul Național de Acțiune 2020-2022 de implementare a Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership – OGP).

Ghidul vizează  uniformizarea, eficientizarea și transparentizarea procedurilor de acordare a finanțărilor nerambursabile din fonduri publice în baza Legii nr. 350/2005, prin intermediul  unui set de recomandări și modele de documente standard aplicabile la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale.

În plus, pentru sporirea gradului de transparență și uniformizare al procedurilor derulate de autoritățile finanțatoare, conținutul Ghidului va fi dublat de integrarea unor noi funcționalități în cadrul Platformei CONECT www.conect.gov.ro, care să asigure posibilitatea publicării  într-un punct unic a informațiilor și documentelor aferente sesiunilor de selecție a proiectelor derulate de autoritățile și instituțiile publice centrale și locale.

Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă este un acord internațional ce vizează angajarea guvernelor în promovarea accesului la informații de interes public și a participării cetățenilor la procesul de consultare, în utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare și dialogul cu cetățenii.

România este membră OGP din anul 2011, în prezent fiind implementat al cincilea Plan de acțiune (2020 – 2022), rezultat al consultării și comunicării administrației centrale cu societatea civilă, prin care se reafirmă angajamentele României cu privire la respectarea principiilor de bază ale OGP.

 

13.12. 2021 Perspective de reformă în implementarea politicilor anticorupție, sprijinite de Secretariatul General al Guvernului în cadrul Club OGP

Secretariatul General al Guvernului a organizat în data de 9 decembrie 2021, în format online, ultima dezbatere sub egida Club OGP din anul 2021 intitulată Integritate și transparență: continuarea eforturilor anticorupție în România. Evenimentul a reunit peste 30 de participanți, demnitari și specialiști din cadrul instituțiilor publice centrale și 5 experți din cadrul societății civile.

Principalele teme abordate au vizat aspecte referitoare la concluziile rezultate în urma implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, precum și perspectivele de reformă cuprinse în viitoarea Strategie Națională Anticorupție 2021-2025, extinderea aplicării Registrului Unic al Transparenței Intereselor – RUTI, transparența finanțării partidelor politice, registrul beneficiarilor reali, transparentizarea acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri publice conform Legii nr. 350/2005 și a modului în care Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă poate contribui la consolidarea reformelor în domeniul integrității și combaterii corupției.

Dezbaterea a avut drept scop încurajarea autorităților publice și a societății civile de a colabora și de a elabora împreună pentru viitorul Plan Național de Acțiune OGP 2022-2024 potențiale angajamente în domeniul integrității și combaterii corupției, care să potențeze acțiunile guvernamentale planificate.

Promovarea reformelor anticorupție reprezintă o parte integrantă a obiectivelor Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă (OGP), întrucât acestea susțin obținerea de rezultate pozitive și în alte domenii precum: catalizarea redresării economice, combaterea inegalităților sistemice și întărirea democrației.

Concluziile întâlnirii au conturat importanța susținerii unui pachet de măsuri în privința asigurării integrității în serviciul public și combaterii fenomenului de corupție în România, subsumată acțiunilor Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) în promovarea reformelor în domeniul guvernării deschise.

De asemenea, Secretarul General adjunct al Guvernului, Istvan Zahoranszki, prezent la dezbatere în calitate de Coordonator al OGP România, a pus accentul pe colaborarea între autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale în conturarea noilor angajamente: ”Ne dorim ca astfel dezbateri tematice ca cea de astăzi să se materializeze în viitoare angajamente cuprinse în Planul Național de Acțiune 2022-2024, prin intermediul căruia instituțiile publice și organizațiile societății civile să propună și să implementeze în parteneriat reforme în domeniul guvernării deschise”.

În cadrul acestui eveniment, au participat în calitate de vorbitori: Constantin-Florin Mitulețu-Buică – Președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), Bogdan Ilea – Secretar de Stat în Ministerul Justiției (MJ), Attila Deszi – Consilier de Conturi în cadrul Curții de Conturi, Silviu Ioan Popa – Secretar General al Agenției Naționale de Integritate (ANI) și Elena Cerasela Brănescu – Director General adj. în cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC). De asemenea, printre participanții la discuții s-au numărat peste 20 reprezentanți la nivel de demnitar și tehnic din cadrul a 10 ministere.

Respectând principiile OGP de colaborare între sectorul public și societatea civilă, dezbaterea a fost moderată și coordonată de doi speakeri, Robert Lăzăroiu – Consilier în cadrul Secretariatului General al Guvernului și Laura Ștefan – Expert anticorupție în cadrul Asociației Expert Forum (EFOR).

OGP Club reprezintă un cadru de dezbateri adresat celor interesați de tema guvernării deschise și de găsirea unor soluții și acțiuni ce pot fi îndeplinite prin eforturi comune.

Guvernul României implementează în prezent al 5-lea Plan Național de Acțiune de când a aderat, în anul 2011, la inițiativa internațională Open Government Partnership/Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă (OGP), continuând astfel să dovedească menținerea eforturilor de a angaja politici necesare pentru a deveni un guvern mai deschis, mai responsabil și mai eficient prin promovarea transparenței guvernamentale, încurajarea participării civice la viața publică, folosirea noilor tehnologii în administrație și combaterea corupției.

 

02.12.2021 Inovarea în implicarea cetățenilor în luarea deciziilor la nivelul municipiilor

Peste 40 de reprezentanți ai autorităților administrației publice locale au participat, în perioada 23 – 25 noiembrie 2021, la ultimele două întâlniri de lucru din acest an organizate în format on-line de către Secretariatul General al Guvernului, prin Serviciul pentru Guvernare Deschisă, cu scopul uniformizării practicilor instituționale în materia transparenței decizionale.

Aceste evenimente au încheiat seria întâlnirilor suport din anul 2021 destinate instituțiilor și autorităților publice centrale și locale cu scopul eficientizării participării societății civile la procesele de luare a deciziilor autorităților administrației publice.

Principala temă a acestor întâlniri a constat în prezentarea modalităților de îmbunătățire a procesului de asigurare a transparenței decizionale venite din partea reprezentaților autorităților administrației publice locale, însoțite de exemple de bună practică.

Dezbaterile din cadrul acestor evenimente au dat prilejul reprezentanților autorităților administrației publice locale de a prezenta exemple de bune practici privind transparentizarea unor decizii referitoare la probleme de actualitate specifice comunităților locale.

Întâlnirile mai sus menționate reprezintă parte integrantă  a activităților propuse de angajamentul „Coordonarea gestionării proceselor inovative pentru eficientizarea participării la deciziile administrației publice” asumat de Secretariatul General al Guvernului în Planul Național de Acțiune 2020-2022 al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership/OGP).

Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă este un acord internațional ce vizează angajarea guvernelor în promovarea accesului la informații de interes public și a participării cetățenilor la procesul de consultare, în utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare și dialogul cu cetățenii.

România este membră OGP din anul 2011, în prezent fiind implementat al cincilea Plan de acțiune (2020 – 2022), rezultat al consultării și comunicării administrației centrale cu societatea civilă, prin care se reafirmă angajamentele României cu privire la respectarea principiilor de bază ale OGP.

 

17 noiembrie 2021 Anunț privind publicarea Ghidului pentru abordarea inovativă a implicării cetățenilor în procesul decizional

Secretariatul General al Guvernului, prin Serviciul pentru Guvernare Deschisă, a elaborat Ghidul pentru abordarea inovativă a implicării cetățenilor în procesul decizional, document realizat în cadrul angajamentului alocat spațiului civic, Coordonarea gestionării proceselor inovative pentru eficientizarea participării la deciziile administrației publice, cuprins în Planul Național de Acțiune 2020-2022 de implementare a Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership – OGP).

Ghidul vizează sprijinirea autorităților publice centrale în gestionarea proceselor inovative necesare interacțiunii adecvate cu societatea civilă pentru eficientizarea proceselor participative, urmărind totodată să reprezinte o sursă de inspirație și pentru părțile interesate de la nivelul societății civile, punând accent pe conștientizarea relevanței construirii unui parteneriat durabil dintre stat și cetățeni.

Sursele bibliografice principale utilizate pentru elaborarea Ghidului au inclus studii și analize promovate de organizații la nivel internațional, precum Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (OGP), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Rețeaua de Inovare în Participarea Publică (Innovative Citizen Participation Network members – ICPN), dar și informații relevante accesate la nivel instituțional prin intermediul recomandărilor primite de la nivelul Consiliului Europei.

Totodată, în vederea elaborării documentului, Secretariatul General al Guvernului a beneficiat de expertiza furnizată de Observatorul pentru Inovare în Sectorul Public (OPSI) din cadrul OCDE, urmare a colaborării instituționale constante desfășurate pe parcursul anului 2021, derulată în vederea implementării angajamentului OGP.

Ghidul pentru abordarea inovativă a implicării cetățenilor în procesul decizional (.pdf)

16 noiembrie 2021 Sprijin acordat ministerelor și consiliilor județene pentru eficientizarea participării la deciziile administrației publice

Peste 40 de reprezentanți ai ministerelor și consiliilor județene au participat, în perioada 09 – 11 noiembrie 2021, la două întâlniri de lucru organizate în format on-line de către Secretariatul General al Guvernului, prin Serviciul pentru Guvernare Deschisă.

Continuând seria întâlnirilor suport destinate instituțiilor și autorităților publice cu scopul eficientizării participării la deciziile administrației publice, Secretariatul General al Guvernului a  urmărit în cadrul reuniunilor o serie de tematici precum:

 • Importanța și nevoia inovării în procesele de asigurare a transparenței decizionale
 • Prezentarea stadiului actual și a disfuncționalităților identificate în procesul de asigurare a transparenței decizionale, rezultate în urma realizării de către Secretariatul general al Guvernului a sintezei rapoartelor anuale referitoare la implementarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
 • Situația structurilor pentru relația cu mediul asociativ la nivelul autorităților administrației publice centrale și rolul acestora
 • Exemple de bună practică, precum și modalitățile de îmbunătățire a procesului de asigurare a transparenței decizionale

Eficientizarea și inovarea mecanismelor instituite de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, alături de liberul acces la informațiile de interes public rămân obiectivele generale ale Secretariatului General al Guvernului, atingerea acestora fiind posibilă numai prin depunerea de eforturi comune la nivelul întregii administrații publice din România.

Întâlnirile mai sus menționate reprezintă parte integrantă  a activităților propuse de angajamentul „Coordonarea gestionării proceselor inovative pentru eficientizarea participării la deciziile administrației publice” asumat de Secretariatul General al Guvernului în Planul Național de Acțiune 2020-2022 al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership/OGP).

Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă este un acord internațional ce vizează angajarea guvernelor în promovarea accesului la informații de interes public și a participării cetățenilor la procesul de consultare, în utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare și dialogul cu cetățenii.

România este membră OGP din anul 2011, în prezent fiind implementat al cincilea Plan de acțiune (2020 – 2022), rezultat al consultării și comunicării administrației centrale cu societatea civilă, prin care se reafirmă angajamentele României cu privire la respectarea principiilor de bază ale OGP.

RAPORT Eveniment „Europa viitorului: instituții reziliente, deschise, transparente și în dialog permanent cu cetățenii”- 04.11.2021 

04 noiembrie 2021 Digitalizarea administrației publice, o necesitate

Secretariatul General al Guvernului a organizat în data de 3 noiembrie 2021, în format online, o nouă dezbatere în cadrul formatului OGP Club ce a reunit 30 de participanți cu expertiză în domeniul digitalizării, 21 reprezentanți de la nivelul administrației publice centrale și 9 reprezentanți ai sectorului neguvernamental.

Principalele teme ale discuției au vizat aspecte referitoare la digitalizarea administrației publice și societății civile, prezentarea situației actuale, a măsurilor întreprinse până în prezent și a modului în care Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă poate contribui la procesul de digitalizare.

Dezbaterea a avut drept scop încurajarea autorităților publice și a societății civile de a colabora și de a dezvolta în Planurile Naționale de Acțiune viitoare angajamente în domeniul ”digitalizării”, care să potențeze acțiunile guvernamentale planificate.

Concluziile întâlnirii au conturat importanța utilizării tehnologiilor digitale, care sunt o parte integrantă a Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership/OGP) în promovarea reformelor în domeniul guvernării deschise. Accesul și utilizarea tehnologiilor digitale schimbă fundamental modul în care funcționează democrația, deschizând noi spații și platforme de implicare și transformând cetățenii din beneficiari pasivi în participanți activi care pot ajuta la identificarea soluțiilor la provocările guvernării. În acest sens, secretarul general adjunct al Guvernului, Bogdan Cătălin Ghelbere, a subliniat importanța dialogului dintre administrația publică și societatea civilă, prin intermediul unei multitudini de platforme de discuții, precum OGP Club, care poate conduce la legitimitatea deciziei și creșterea calității actului de guvernare.

România este membră a Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă din anul 2011, iar în prezent este în curs de implementare al cincilea Plan Național de Acțiune (2020 – 2022), un rezultat al consultării și comunicării administrației centrale cu societatea civilă prin care se reafirmă angajamentele României cu privire la respectarea principiilor de bază ale guvernării deschise.

22.10.2021 Sprijin acordat primăriilor de municipiu pentru inovarea mecanismului de acces la informațiile de interes public

Peste 40 de reprezentanți ai primăriilor de municipiu au participat, în perioada 19 – 21 octombrie 2021, la două întâlniri de lucru organizate în format on-line de către Secretariatul General al Guvernului, prin Serviciul pentru Guvernare Deschisă.
Continuând seria întâlnirilor suport destinate instituțiilor și autorităților publice cu scopul standardizării și uniformizării procedurilor și practicilor de la nivelul administrației publice, Secretariatul General al Guvernului a urmărit în cadrul reuniunii o serie de tematici precum:
· Prezentarea stadiului actual și a disfuncționalităților identificate în procesul de asigurare a accesului la informațiile de interes public la nivelul municipiilor, rezultate în urma monitorizărilor realizate de către SGG;
· Instrumente și posibilități de inovare la nivelul administrației publice în cadrul mecanismului de acces la informațiile de interes public;
· Exemple de bună practică interne și externe, precum și modalitățile de îmbunătățire a procesului de replicare a acestora la nivel național.
Eficientizarea și inovarea mecanismelor instituite de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public rămân obiective generale ale Secretariatului General al Guvernului, atingerea acestora fiind posibilă numai prin depunerea de eforturi comune la nivelul întregii administrații publice din România.
Întâlnirile mai sus menționate reprezintă parte integrantă a activităților propuse de angajamentul „Coordonarea gestionării proceselor inovative pentru eficientizarea participării la deciziile administrației publice” asumat de Secretariatul General al Guvernului în Planul Național de Acțiune 2020-2022 al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership/OGP).
Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă este un acord internațional ce vizează angajarea guvernelor în promovarea accesului la informații de interes public și a participării cetățenilor la procesul de consultare, în utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare și dialogul cu cetățenii.
România este membră OGP din anul 2011, în prezent fiind implementat al cincilea Plan de acțiune (2020 – 2022), rezultat al consultării și comunicării administrației centrale cu societatea civilă, prin care se reafirmă angajamentele României cu privire la respectarea principiilor de bază ale OGP.


21.10.2021 „Țările cu un grad mai ridicat de respect pentru drepturile civice au rate de creștere economică mai ridicate, precum și niveluri mai ridicate de dezvoltare umană”

Un spațiu civic deschis permite societății civile și unei game largi de actori să își îndeplinească rolurile și să acționeze autonom în căutarea democrației, a participării incluzive, a unei bune guvernări și a drepturilor omului.

Folosind datele de la Varieties of Democracy Institute (V-Dem), echipa B-Team a constatat importanța creării unui mediu sănătos pentru afaceri alături de respectarea drepturilor civice.

Dacă întreprinderile sunt preocupate de o performanță economică mai bu

nă în timp, ar trebui să se preocupe în egală măsură de promovarea drepturilor civice. Acesta este un rezultat important și face un argument convingător: angajamentul are sens pentru afaceri atunci când drepturile civice sunt amenințate, ca mijloace pentru a asigura creșterea economică și rezultate mai bune pentru oameni.

Aceasta înseamnă că întreprinderile și societatea civilă trebuie să lucreze împreună pentru a găsi un teren comun mai mare în conservarea și promovarea drepturilor civice, cum ar fi libertatea de exprimare, de întrunire și de asociere.

Niciun sector nu poate face față acestei pierderi a libertăților esențiale și a încrederii publice. Numai lucrând în colaborare și cu Guvernul, se poate asigura o comunitate în care atât oamenii, cât și întreprinderile pot avea succes.

Detalii suplimentare aici: http://bteam.niceandserious.com/assets/reports/The-Business-Case-for-Protecting-Civic-Rights.pdf          .

* Sursa informațiilor prezentate: http://bteam.niceandserious.com/our-thinking/reports

 


14.10.2021 Noi întâlniri de asistență și suport cu reprezentanții administrației publice centrale și locale

În perioada 12 – 14 octombrie 2021, reprezentanții a peste 35 de instituții (ministere și consilii județene) au participat la două întâlniri de lucru organizate în format online de către Secretariatul General al Guvernului (SGG), prin Serviciul pentru Guvernare Deschisă.

Concentrat pe standardizarea și uniformizarea procedurilor și practicilor de la nivelul administrației publice în domeniul transparenței instituționale, SGG a continuat seria de întâlniri suport destinate instituțiilor și autorităților publice, centrale și locale, subiectul abordat fiind identificarea și utilizarea de practici inovative în procesul de asigurare a accesului la informațiile de interes public.

Principalele tematici au vizat eficientizarea și inovarea mecanismelor instituite de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, îmbunătățirea și extinderea sferei de utilizatori a Registrului Unic al Transparenței Intereselor(http://ruti.gov.ro/).

Întâlnirile de lucru au fost derulate în cadrul angajamentului „Coordonarea gestionării proceselor inovative pentru eficientizarea participării la deciziile administrației publice” asumat de SGG în Planul Național de Acțiune 2020-2022 al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership/OGP).

Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă este un acord internațional ce vizează angajarea guvernelor în promovarea accesului la informații de interes public și a participării cetățenilor la procesul de consultare, în utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare și dialogul cu cetățenii.

România este membră OGP din anul 2011, iar în prezent este implementat al cincilea Plan de acțiune (2020 – 2022) prin care se reafirmă angajamentele României cu privire la respectarea principiilor de bază ale OGP, un rezultat al consultării și comunicării administrației centrale cu societatea civilă.


30.09.2021 COMUNICAT Secretariatul General al Guvernului relansează formatul de dezbateri OGP Club, prin întâlnirea cu tema „Factori favorizanți pentru implicarea spațiului civic în România”

În contextul angajamentelor asumate de Guvernul României de a realiza în continuare eforturi pentru menținerea unei guvernări deschise și responsabile în fața cetățenilor, prin aderarea la inițiativa internațională Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă/Open Government Partnership (OGP), Secretariatul General al Guvernului a organizat astăzi, 30 septembrie 2021, dezbaterea cu tema „Factori favorizanți pentru implicarea spațiului civic în România”, sub egida OGP Club.

Dezbaterea a fost condusă de Secretarul General Adjunct al Guvernului, Bogdan Cătălin Ghelbere, care a care a atras atenția asupra necesității adoptării în România a unor măsuri care pot reconsolida încrederea cetățenilor în instituții, respectiv creșterea gradului de implicare, eficiență și expertiză din partea sectorului asociativ.

La dezbatere au participat 30 de participanți, 15 reprezentanți din partea societății civile și 15 reprezentanți ai instituțiilor publice, intervențiile urmărind formularea de răspunsuri la punctele de pe agendă, precum identificarea unor soluții concrete de a implica spațiul civic din România și conceperea, în cadrul unui forum de idei, a unor propuneri care pot fi utilizate de către instituțiile publice în formularea de noi angajamente în viitorul Plan Național de Acțiune OGP al României.

Concluziile întâlnirii au vizat importanța creșterii capacității și rolului sectorului asociativ de a implica cetățenii în procesele consultative, dar și nevoia de reformă la nivelul instituțiilor publice, prin promovarea importanței implicării cetățeanului în toate etapele procesului decizional.

OGP Club reprezintă un instrument prin care prioritățile Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, spațiul civic, digitalizarea și anti-corupția, pot fi abordate printr-un dialog constant și direct, prin întâlniri tematice între reprezentanții instituțiilor publice și cei ai societății civile, cu scopul identificării și elaborării de propuneri care pot trasa noi angajamente în cadrul OGP.

România este membră a Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă din anul 2011, în prezent fiind implementat al cincilea Plan Național de Acțiune (2020 – 2022), rezultat al consultării și comunicării administrației centrale cu societatea civilă, prin care se reafirmă angajamentele României cu privire la respectarea principiilor de bază ale guvernării deschise.


21.09.2021 INVITAȚIE DE PARTICIPARE OGP Club cu tema:„Factori favorizanți pentru implicarea spațiului civic în România”  30 septembrie 2021 | 10:00 – 12:00

Secretariatul General al Guvernului organizează în data de 30 septembrie 2021, intervalul orar 10:00 – 12:00, în format online, dezbaterea cu tema „Factori favorizanți pentru implicarea spațiului civic în România”.

Spațiul civic circumscrie capacitatea cetățenilor de a spori democrația, prin definirea, modelarea și monitorizarea politicilor și programelor guvernamentale, în linia drepturilor omului și, în mod particular, în cea a dreptului la participare publică incluzivă.

OGP Club reprezintă un cadru de dezbateri adresat celor interesați de tema guvernării deschise și de găsirea unor soluții și acțiuni ce pot fi îndeplinite prin eforturi comune, atât de către reprezentanții instituțiilor publice, cât și de cei ai societății civile.

Reuniunea OGP Club din data de 30 octombrie va include următorul mod de organizare:

 • Participanții se vor constitui ca parte a unui grup de lucru, cu sarcina de a colabora constant în scopul asigurării calității dezbaterii
 • Dezbaterea va fi moderată și coordonată de doi speakeri, unul din partea societății civile și unul din partea instituțiilor publice.

Anexăm prezentului anunț propunerea de agendă a întâlnirii și vă rugăm să confirmați participarea până la data de 27 septembrie 2021 la adresa de e-mail ogp@gov.ro, mulțumindu-vă pentru eforturile comune de a contribui la un cadru bazat pe transparență și guvernare deschisă!(.docx)


15.09.2021 Comitetul Național de Coordonare a Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România a agreat calendarul de lucru pentru activitățile din perioada următoare

În data de 15 septembrie 2021, s-a desfășurat cea de-a treia reuniune, în format hibrid, a Comitetului Național de Coordonare a Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România (CNC).

Instituțiile guvernamentale membre au fost reprezentate de: Istvan Zahoranszki – Secretar General Adjunct al Guvernului, Mihnea-Claudiu Drumea – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Radu Lebădă – Subsecretar de Stat, Ministerul Tineretului și Sportului, Raluca Șerban și Dana Ignat – reprezentanți la nivel tehnic ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Costin Iliuță – reprezentant la nivel tehnic al Ministerului Sănătății și Valentin-Nicolae Florea – reprezentat la nivel tehnic al Ministerului Afacerilor Externe.

Membrii participanți din partea societății civile au fost următorii: Georgiana Marcu – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), Dan Bugariu, Septimius Pârvu – Asociația Expert Forum (EFOR), Ovidiu Voicu – Centrul pentru Inovare Publică (CIP) și Horia Onița – Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

De asemenea, la lucrări au participat, în calitate de invitați ai Comitetului, fără drept de vot, reprezentanți ai societății civile înscriși în procesul de selecție a membrilor CNC, dar ne-selectați: András Farkas – Grupul PONT și Diana Iluț.

În premieră pentru Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă în România, Comitetul va fi coordonat de către doi co-președinți, din partea mediului guvernamental, respectiv din partea societății civile, în conformitate cu standardele internaționale. Astfel, Comitetul a hotărât alegerea doamnei Georgiana Marcu din partea Fundației pentru Dezvoltare Societății Civile drept co-președinte al CNC, alături de domnul Istvan Zahoranszki – Secretar General Adjunct al Guvernului.

În cadrul reuniunii, Comitetul a agreat calendarul de lucru, cu scopul unei bune implementări a angajamentelor asumate prin Planul Național de Acțiune 2020-2022, dar și în vederea unei bune gestionări a priorităților guvernării deschise. În acest scop, au fost discutate blocajele apărute în implementarea angajamentelor, fiind stabilite grupuri de lucru mixte, formate din reprezentanți ai societății civile și din responsabili de la nivelul autorităților publice, în vederea monitorizării periodice a stadiului implementării angajamentelor.

Open Government Partenership/Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă (OGP) este un acord internațional ce vizează angajarea guvernelor în promovarea accesului la informații de interes public și a participării cetățenilor la procesul de consultare, în utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare și dialogul cu cetățenii.

România este membră OGP din anul 2011, în prezent fiind implementat al cincilea Plan Național de Acțiune (2020–2022), rezultat al consultării și comunicării administrației centrale cu societatea civilă, prin care se reafirmă angajamentele României cu privire la respectarea principiilor de bază ale OGP.

Comitetul Național de Coordonare are rolul de a coordona implementarea acțiunilor vizând realizarea Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România și este format dintr-un număr egal de reprezentanți ai autorităților administrației publice și ai societății civile.

În data de 25 iulie 2020 a fost aprobat Memorandumul privind constituirea Comitetului Național de Coordonare a Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România.

Pentru mandatul 2020 – 2022, membrii neguvernamentali ai Comitetului Național de Coordonare OGP au fost desemnați printr-un proces de selecție organizat de Secretariatul General al Guvernului, cu respectarea condiției realizării unui proces transparent și incluziv


15.09.2021 Eforturi comune ale administrației publice și societății civile pentru transparentizarea acordării finanțărilor nerambursabile

În perioada 14 – 15 septembrie 2021, Secretariatul General al Guvernului (SGG), prin Serviciul pentru Guvernare Deschisă, a organizat două întâlniri de lucru cu  reprezentanți ai 38 de instituții ale administrației publice centrale și locale (ministere și consilii județene) și 7 organizații neguvernamentale.

Discuțiile au fost centrate pe prezentarea concluziilor și recomandărilor extrase din cadrul analizei practicilor privind acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice către sectorul neguvernamental la nivelul administrației publice centrale și locale. S-a urmărit, totodată, facilitarea schimbului de bune practici între autoritățile care utilizează mecanismul de finanțare instituit de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de interes general.

Analiza a fost realizată pe baza chestionarelor realizate de SGG, completate în perioada martie – iulie 2021 de 5 ministere, 33 de consilii județene și 31 de organizații neguvernamentale.

Concluzia unanimă din cadrul celor două întâlniri a fost că subiectul actualizării și uniformizării practicilor în domeniu necesită a fi tratat cu atenție sporită în perioada următoare, accentul trebuind a fi pus pe consolidarea relației de colaborare dintre autoritățile publice și societatea civilă în toate etapele procesului de acordare a finanțărilor nerambursabile.

Realizată în cadrul angajamentului ”Transparentizarea acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri publice conform Legii nr. 350/2005” asumat de Secretariatul General al Guvernului în Planul Național de Acțiune 2020-2022 al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă (OGP), analiza anterior menționată va reprezenta punctul de plecare pentru următoarele activități stabilite, după cum urmează:

 • Elaborarea și publicarea Ghidului privind transparentizarea acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri publice conform Legii nr. 350/2005;
 • Elaborarea unei propuneri de politică publică în domeniul finanțărilor nerambursabile;
 • Stabilirea de funcționalități suplimentare platformei CONECT, destinate publicării centralizate a finanțărilor nerambursabile acordate în baza Legii nr. 350/2005;
 • Informarea și diseminarea propunerii de politică publică și a Ghidului la nivelul autorităților administrației publice și societății civile, precum și monitorizarea practicilor în domeniul acordării finanțărilor.

Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership/OGP) este un acord internațional ce vizează angajarea guvernelor în promovarea accesului la informații de interes public și a participării cetățenilor la procesul de consultare, în utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare și dialogul cu cetățenii.

România este membră OGP din anul 2011, în prezent fiind implementat al cincilea Plan de acțiune (2020 – 2022), rezultat al consultării și comunicării administrației centrale cu societatea civilă, prin care se reafirmă angajamentele României cu privire la respectarea principiilor de bază ale OGP.


06.09.2021  Bilanț – 10 ani de OGP România

În data de 6 septembrie 2021, Guvernul României aniversează 10 ani de la momentul la care și-a manifestat intenția de a lua parte la inițiativa internațională Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership – OGP). Acesta este un acord internațional ce vizează angajarea guvernelor în promovarea transparenței, combaterea corupției și utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare și dialogul cu cetățenii. Acesta a fost lansat în mod oficial în septembrie 2011, când 8 state au semnat Declarația pentru o Guvernare Deschisă și au prezentat planurile naționale de acțiune în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse.

La nivel național, platforma OGP servește ca un mecanism accesibil pentru a transpune în acțiuni principiile asumate prin programele de guvernare sau strategii naționale, dar și recomandări sau angajamente asumate în cadrul organismelor sau summit-urilor internaționale.

Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă oferă șansa tuturor cetățenilor și organizațiilor neguvernamentale de a participa la luarea deciziilor și de a propune măsuri pe care Guvernul să le implementeze, prin instituțiile de resort. OGP promovează propunerile societății civile pentru preluarea pe agenda guvernamentală a priorităților cetățenești și creează un cadru adecvat de dialog constructiv și durabil pentru ca punctul de vedere al oricărui individ din societatea să conteze.

Guvernul României se află la al 5-lea Plan Național de Acțiune de când a aderat, în anul 2011, la inițiativa internațională Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă, continuând astfel să dovedească menținerea eforturilor de a angaja politici necesare pentru a deveni un guvern mai deschis, mai responsabil și mai eficient prin promovarea transparenței guvernamentale, încurajarea participării civice la viața publică, folosirea noilor tehnologii în administrație și combaterea corupției. Până în prezent România a adoptat 5 Planuri Naționale de Acțiune, înglobând peste 70 de angajamente de guvernare deschisă, pe domenii prioritare precum: participare și consultare, transparență, justiție și integritate, servicii sociale, educație deschisă, date deschise.

Aceste Planuri de Acțiune au fost elaborate și implementate în colaborare cu peste 60 de organizații din societatea civilă, și cuprind 70 de angajamente aprobate pentru implementare, selectate dintr-un număr de peste 200 de propuneri primite.

Din totalul angajamentelor implementate de către Guvernul României, cele mai de succes pot fi considerate:

portalul legislatie.just.ro – implementat în cadrul PNA 2014-2016 de către Ministerul Justiției. Acesta reprezintă un portal guvernamental care permite accesul liber și gratuit al cetățenilor la legislația națională actualizată și consolidată

 • Date deschise – angajament ce reflectă dezvoltarea inițiativei naționale de deschidere a datelor guvernamentale. Până în prezent, pe portalul național de date deschise data.gov.ro au fost publicate 2400 de seturi de date cu peste 27000 de fișiere aferente, în domenii precum finanțe, social, sănătate, achiziții publice, educație.
 • Guvernarea deschisă la nivel local – implementat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Acest angajament s-a concretizat în 8 sesiuni de informare privind guvernarea deschisă la nivel local pentru 111 localități și peste 200 de funcționari publici, o competiție anuală de promovare și premiere a bunelor practici de la nivel local în domeniul guvernării deschise.

Colaborarea și parteneriatul cu societatea civilă nu se rezumă doar la perioada de consultare, ci continuă și în perioada de implementare și monitorizare a acestora. În acest sens, facilitarea, prin standarde și mecanisme de lucru, a colaborării permanente dintre guverne și societatea civilă pentru implementarea reformelor de guvernare deschisă asumate, reprezintă una dintre caracteristicile de bază ale Parteneriatului.

De asemenea, alte formate de implicare precum Clubul OGP cu peste 25 astfel de întâlniri, organizate într-un cadru mai puțin formal, la care au participat reprezentanți ai administrației, mediului academic, societății civile, sectorului privat facilitând dialogul pe teme de guvernare deschisă sau Săptămâna Guvernării Deschise/ Open GOV WEEK (OGW) care reprezintă un apel la acțiune pentru transformarea modului în care guvernele interacționează cu și își deservesc cetățenii. În total, România a organizat peste 20 de evenimente pe subiecte de guvernare deschisă (dezbateri, webinare, concursuri, hackathoane) cu ocazia OGW.

La nivelul administrației publice locale, ca rezultat al eforturilor de la nivelul societății civile și instituțiilor de diseminare a principiilor OGP și ale guvernării deschise la nivel local, în prezent România are și două orașe membre în Programul OGP Local, Municipiul Iași și Municipiul Timișoara.

Pe plan internațional, conducerea OGP este asigurată prin intermediul unui Comitet Director (Steering Committee), ales prin vot al membrilor OGP pentru un mandat de trei ani, alcătuit din 22 membri (11 reprezentanți ai guvernelor naționale și 11 reprezentanți ai societății civile). În prezent, Guvernul României este membru al Steering Committee, din anul 2015, aflându-se la cel de-al doilea mandat de trei ani în acest rol.

Guvernul României își reafirmă angajamentul de a realiza în continuare eforturi necesare menținerii unei guvernări deschise și responsabile în fața cetățenilor, prin asumarea și implementarea de politici privind transparența guvernamentală, susținerea participării cetățenilor la viața publică, digitalizarea administrației și combaterea corupției.

Toate aceste reforme reprezintă viziunea Guvernului României în ceea ce privește modernizarea serviciilor publice înspre beneficiul cetățenilor și responsabilitatea asumată de actuala echipă guvernamentală de a crește nivelul de încredere a societății civile în instituțiile statului și de a duce la îndeplinire măsurile de dezvoltare a actualului aparat administrativ. Aceste aspecte pot fi confirmate prin interesul crescut al Guvernului față de principiile guvernării deschise, prin includerea mai multor categorii de reforme în diverse documente strategice naționale precum Planul Național de Redresare și Reziliență sau viitoarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, acțiuni ce completează angajamentele specifice asumate deja în Planul Național de Acțiune OGP România 2020-2022.

Guvernul României este un partener de încredere atât al cetățenilor, întrucât îndeplinirea obiectivelor propuse în domeniul guvernării deschise reprezintă un deziderat de la care nicio societate democratică nu se poate abate.


01.09.2021 – Participă la îmbunătățirea platformei CONECT

Secretariatul General al Guvernului, prin Serviciul pentru Guvernare Deschisă, lansează invitația deschisă organizațiilor neguvernamentale de a participa la îmbunătățirea platformei CONECT (www.conect.gov.ro) !

Pentru consolidarea colaborării dintre administrația publică și societatea civilă, SGG urmărește dezvoltarea platformei CONECT, care să reprezinte un instrument dedicat eficientizării participării la deciziile administrației publice cât și transparentizării proceselor de finanțare din fonduri publice.

În acest sens, invităm toate persoanele interesate să transmită propuneri de noi funcționalități pentru platformă, propunerile putând fi transmise prin intermediul formularului ce poate fi completat aici, până la data de 01.10.2021

Îmbunătățirea platformei reprezintă un obiectiv inclus în angajamentele ”Coordonarea gestionării proceselor inovative pentru eficientizarea participării la deciziile administrației publice” și ”Transparentizarea acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, conform Legii nr. 350/2005” asumate de către SGG prin Planul Național de Acțiune 2020-2022 al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă.

 


19.08.2021 – INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership/OGP) este un acord internațional ce vizează angajarea guvernelor în promovarea accesului la informații de interes public și a participării cetățenilor la procesul de consultare, în utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare și dialogul cu cetățenii.

Guvernarea deschisă reprezintă o caracteristică esențială a unui stat democratic și un factor important în modernizarea activității publice. Guvernul României se află la al 5-lea Plan Național de Acțiune de când a aderat, în anul 2011, la inițiativa internațională Open Government Partnership, continuând astfel să dovedească menținerea eforturilor de a angaja politici necesare pentru a deveni un guvern mai deschis, mai responsabil și mai eficient, prin promovarea transparenței guvernamentale, încurajarea participării civice la viața publică, folosirea noilor tehnologii în administrație și combaterea corupției.

În cadrul Planului Național de Acțiune 2020-2022, Secretariatul General al Guvernului (SGG) și-a asumat următoarele angajamente în domeniile spațiu civic și anticorupție:

 1. ”Coordonarea gestionării proceselor inovative pentru eficientizarea participării la deciziile administrației publice”;
 2. ”Transparentizarea acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, conform Legii nr. 350/2005”;

Pentru implementarea angajamentelor, SGG a demarat realizarea unor analize privind practicile autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, în materia participării cetățenilor la decizia publică și acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri publice. În vederea realizării acestor analize, SGG a elaborat chestionarele aferente angajamentelor mai sus menționat, iar în decursul lunii martie, au fost transmise către toate ministerele și consiliile județene în vederea completării pentru extragerea datelor statistice necesare.

În acest sens, vă transmitem invitația de a participa la următoarele întâlniri de lucru în format online referitoare la:

 1. Analiza provocărilor proceselor inovative pentru eficientizarea participării la deciziile administrației publice din data de 9 septembrie 2021, în intervalul orar 10:00-12:00;
 2. Analiza practicilor privind acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice la nivelul administrației publice centrale și locale din data de 15 septembrie 2021, în intervalul orar 10:00-12:00.

Pentru întâlnirile de lucru anterior amintite vă rugăm să confirmați participarea menționând titlu întâlnirii la care doriți să participați la următoarea adresă de e-mail: guvernare.deschisa@gov.ro. Termenul de confirmare a participării pentru prima reuniune este de 3 septembrie 2021 inclusiv, iar pentru cea de-a doua până la data de 10 septembrie inclusiv. Datele de conectare vor fi transmise după recepționarea confirmării de participare, în preziua întâlnirii de lucru.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 021 314 34 00, int. 1203/1196.


03.08.2021 – Parteneriatul durabil între societatea civilă și instituțiile statului, o busolă pentru orice decident interesat de agenda populației

Secretariatul General al Guvernului (SGG), condus de secretarul general Tiberiu Horațiu Gorun, a lansat la începutul lunii iulie o invitație către organizațiile societății civile pentru a analiza împreună provocările proceselor inovative pentru eficientizarea participării la deciziile administrației publice. Tema a fost generată de elaborarea de către SGG a unui chestionar cu privire la  practicile autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, în materia participării cetățenilor la decizia publică.

Ca urmare a răspunsurilor celor interesați, Secretariatul General al Guvernului, prin Serviciul pentru Guvernare Deschisă, a organizat, în perioada 20 – 23 iulie, două întâlniri de lucru cu 72 de participanți din 35 de instituții ale administrației publice centrale și locale (ministere și consilii județene) și, respectiv, cu cinci participanți din partea societății civile.

Lucrările primei întâlniri de lucru au fost deschise de secretarul general adjunct al Guvernului, Bogdan-Cătălin Ghelbere, care a subliniat relevanța creării unui parteneriat durabil între reprezentanții societății civile și instituțiile statului. Această legătură, a continuat demnitarul, presupune implicarea cetățenească în proiecte de interes general, care, la rândul ei, poate servi drept busolă pentru orice decident politic responsabil care este interesat de agenda populației și creșterea încrederii în deciziile adoptate.

70 de ONG-uri au răspuns la chestionarele SGG

În timpul celor două întâlniri de lucru, specialiștii Serviciului pentru Guvernarea Deschisă au prezentat evaluarea practicilor administrației publice centrale și locale în procesele decizionale, așa cum rezultă din chestionarele realizate de SGG în perioada martie-iulie 2021 și completate de 10 ministere, 35 de consilii județene și 70 organizații neguvernamentale respondente în materia participării cetățenilor la decizia publică.

Prin aceaste chestionare, SGG și-a propus realizarea unei radiografii asupra modului în care societatea civilă și administrația interacționează în prezent și care sunt perspectivele pe baza cărora poate fi crescută calitatea participării cetățenilor la viața publică, cu ajutorul abordărilor inovative în domeniile transparenței decizionale și ale accesului la informații publice.

Astfel, analiza reflectă, ca principale concluzii, insuficiența alocării de resurse umane și materiale pentru relația cu societatea civilă la nivelul administrației publice. De asemenea, vorbim și despre persistența unor practici limitative și neuniforme în interacțiunea dintre administrație și societatea civilă, precum: stabilirea unor termene reduse pentru procesele de consultare publică, absența unor mecanisme de mapare a domeniilor de expertiză ale organizațiilor civice, capacitatea restrânsă de acordare a asistenței pentru organizațiile societății civile în legătură cu participarea la procesele participative și în cazul solicitării de informații publice, absența dialogului constructiv dintre ONG-uri și instituțiile publice, utilizarea insuficientă a unor instrumente digitale.

Astfel, cele două întâlniri au avut rolul de a dezbate modalitățile prin care administrația poate crește nivelul de participare a cetățenilor la decizia publică și capacitatea instituțiilor de a prelua recomandările primite din partea societății civile. Totodată, este nevoie de dinamizarea activității administrației în domeniul furnizării de informații publice, atât la cerere, cât și din oficiu, prin adoptarea unei abordări pro-active, prin mijloace inovatoare.

www.conect.gov.ro,  cadru de dialog constructiv și durabil

În acest context, SGG anunțat intenția de a dezvolta noi funcționalități ale platformei guvernamentale CONECT www.conect.gov.ro,  astfel încât aceasta să devină un instrument eficient de sprijinire pentru comunitățile de expertiză din cadrul societății civile și de implicare a acestora în elaborarea deciziilor publice.

Participanții au apreciat inițiativa SGG de a crea un cadru de dialog constructiv și durabil pentru îmbunătățirea colaborării dintre administrație și societatea civilă, precum și pentru eficientizarea mecanismelor de participare a cetățenilor la deciziile autorităților publice.

Secretariatul General al Guvernului a invitat atât reprezentanții sectorului public, cât și pe cei ai mediului asociativ, să transmită sugestii concrete prin care procesele decizionale ale autorităților publice pot fi eficientizate, precum și cu privire la viitoare funcții ale platformei CONECT.

——————–

Elaborarea analizei, organizarea întâlnirilor de lucru, precum și acțiunile subsecvente acestora rezidă în implementarea angajamentului ”Coordonarea gestionării proceselor inovative pentru eficientizarea participării la deciziile administrației publice”, asumat de Secretariatul General al Guvernului prin Planul Național de Acțiune 2020-2022 al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România.

Guvernul României se află la al 5-lea Plan Național de Acțiune de când a aderat, în anul 2011, la inițiativa internațională Open Government Partnership, continuând astfel să dovedească menținerea eforturilor de a angaja politici necesare pentru a deveni un guvern mai deschis, mai responsabil și mai eficient, prin promovarea transparenței guvernamentale, încurajarea participării civice la viața publică, folosirea noilor tehnologii în administrație și combaterea corupției.

Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă este un acord internațional ce vizează angajarea guvernelor în promovarea accesului la informații de interes public și a participării cetățenilor la procesul de consultare, în utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare și dialogul cu cetățenii.

De asemenea, menționăm că angajamentul a fost realizat cu sprijinul experților din cadrul Observatorului pentru Inovare în Sectorul Public (OPSI) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), prin proiectul Incubatorul pentru Inovare Publică, ce are drept scop conectarea experților și practicienilor din domeniu pentru schimb de informații și expertiză, în vederea reducerii birocrației și îmbunătățirea serviciilor publice.


22.07.2021 – Cea de-a doua reuniune a Comitetului Național de Coordonare OGP

În data de 22 iulie 2021 a avut loc cea de-a doua reuniune, în format hibrid, a Comitetului Național de Coordonare OGP România din data de 22 iulie 2021.

Din partea instituțiilor guvernamentale au participat următorii membri: Istvan Zahoranszki – Secretar General Adjunct al Guvernului, Mihnea-Claudiu Drumea – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Călin-Claudiu Badiu – Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Costin Iliuță – reprezentant la nivel tehnic al Ministerului Sănătății și Valentin-Nicolae Florea – reprezentat la nivel tehnic al Ministerului Afacerilor Externe.

Din partea societății civile, au participat următorii membri: Dan Bugariu, Claudiu Tufiș, Septimius Pârvu – Asociația Expert Forum (EFOR) și Horia Onița – Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

Agenda reuniunii a abordat, stabilirea cadrului formal de organizare și funcționare a CNC, atribuțiile membrilor CNC și ale membrilor, precum și discuții referitoare la prioritățile și calendarul activităților OGP România pentru anul 2021.

Astfel, în urma dezbaterilor purtate, membri prezenți au hotărât asupra conținutului Regulamentului de Organizare și Funcționare a CNC și au aprobat adoptarea acestuia în unanimitate, în vederea asigurării funcționării comitetului și a coerentizării activităților acestuia.

De asemenea, la inițiativa domnului Secretar General Adjunct al Guvernului Istvan Zahoranszki, s-a hotărât invitarea la lucrările Comitetului, a experților și organizațiilor societății civile înscrise în procesul de selecție a membrilor CNC, derulat anterior de către SGG, fără drept de vot, pentru ca aceștia să-și exprime opiniile în legătură cu acțiunile CNC și OGP România, având în vedere expertiza acestora ce reiese din cuprinsul dosarelor de candidatură.

Totodată, s-a hotărât stabilirea a doi membri coordonatori, care să conducă reuniunile Comitetului, câte unul din partea instituțiilor publice și organizațiilor societății civile. În acest sens, din partea instituțiilor publice, drept coordonator a fost ales domnul Secretar General Adjunct al Guvernului, Istvan Zahoranszki, urmând ca la următoarea reuniune să fie ales și cel de-al doilea coordonator, cel din partea mediului neguvernamental.

În privința calendarului de activități și a priorităților CNC, Secretariatul tehnic a propus ca pentru viitoarele ședințe să fie solicitate tuturor membrilor propuneri de acțiuni ale CNC ce vor fi discutate de către plen, pentru includerea acestora pe agenda următoarele reuniuni CNC. Secretariatul tehnic va transmite materiale informative pe baza cărora membrii CNC pot formula propuneri de acțiuni ale CNC.

Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership/OGP) este un acord internațional ce vizează angajarea guvernelor în promovarea accesului la informații de interes public și a participării cetățenilor la procesul de consultare, în utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare și dialogul cu cetățenii.

România este membră OGP din anul 2011, în prezent fiind implementat al cincilea Plan de acțiune (2020 – 2022), rezultat al consultării și comunicării administrației centrale cu societatea civilă, prin care se reafirmă angajamentele României cu privire la respectarea principiilor de bază ale OGP.

Comitetul Național de Coordonare are rolul de a coordona implementarea acțiunilor vizând realizarea Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România și este format dintr-un număr egal de reprezentanți ai autorităților administrației publice și ai societății civile.

În data de 25.07.2020 a fost aprobat Memorandumul privind constituirea Comitetului Național de Coordonare a Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România.

Pentru mandatul 2020-2022, membrii neguvernamentali ai Comitetului Național de Coordonare OGP au fost desemnați printr-un proces de selecție organizat de Secretariatul General al Guvernului, cu respectarea condiției realizării unui proces transparent și incluziv, prima întâlnire a CNC având loc în data de 09.06.2021.


01.07.2021-INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership/OGP) este un acord internațional ce vizează angajarea guvernelor în promovarea accesului la informații de interes public și a participării cetățenilor la procesul de consultare, în utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare și dialogul cu cetățenii.

Guvernarea deschisă reprezintă o caracteristică esențială a unui stat democratic și un factor important în modernizarea activității publice. Guvernul României se află la al 5-lea Plan Național de Acțiune de când a aderat, în anul 2011, la inițiativa internațională Open Government Partnership, continuând astfel să dovedească menținerea eforturilor de a angaja politici necesare pentru a deveni un guvern mai deschis, mai responsabil și mai eficient, prin promovarea transparenței guvernamentale, încurajarea participării civice la viața publică, folosirea noilor tehnologii în administrație și combaterea corupției.

În cadrul PNA 2020-2022, Secretariatul General al Guvernului și-a asumat angajamentul în domeniile anticorupție și spațiu civic ”Coordonarea gestionării proceselor inovative pentru eficientizarea participării la deciziile administrației publice”. Pentru implementarea acestui angajament, SGG a demarat o analiză privind practicile autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, în materia participării cetățenilor la decizia publică.

În vederea realizării analizei, SGG a elaborat chestionarul aferent acestui angajament cu sprijinul experților Observatorului pentru Inovare în Sectorul Public (OPSI) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în cadrul proiectului Incubator de Inovare Publică. Astfel, în decursul lunii martie, SGG a transmis către toate ministerele și consiliile județene acest chestionar în vederea completării acestuia pentru extragerea datelor statistice necesare.

În acest sens, SGG invită organizațiile societății civile să participe la întâlnirea de lucru în format online referitoare la analiza provocărilor proceselor inovative pentru eficientizarea participării la deciziile administrației publice, organizată în data de 23 iulie 2021, în intervalul orar 10:00-12:00.

Vă rugăm să confirmați participarea la următoarea adresă de e-mail: guvernare.deschisa@gov.ro până la data de 16 iulie 2021. Coordonatele de conectare vor fi transmise după recepționarea confirmării de participare, în pre-ziua întâlnirii de lucru.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 021 314 34 00, int. 1203.


 

16.06.2021Prima reuniune a Comitetul Național de Coordonare și reuniunea la nivel înalt a Comitetului Director al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă

În perioada 9-10 iunie s-au desfășurat următoarele evenimente în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, după cum urmează:

Întâlnirea Comitetului Național de Coordonare a implementării Planului Național de Acțiune al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România 2020-2022

În data de 9 iunie 2021 a avut loc prima reuniune a Comitetul Național de Coordonare a implementării Planului Național de Acțiune al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România 2020-2022, organizată sub formă de webinar.

Reuniunea a avut un nivel de paticipare complet al membrilor Comitetului, așa cum figurează în Memorandumul privind constituirea Comitetului Național de Coordonare a Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România.

Întâlnirea a avut ca scop stabilirea modului de lucru al Comitetului, stabilirea cadrului de organizare și funcționare, atribuțiile membrilor și prioritățile OGP România pentru anul 2021, precum și stabilirea unui temen limită privind aprobarea unui Regulament de Organizare și Funcționare care să prevadă exact modul în care Comitetul va funcționa în viitor.

În cadrul evenimentului, membrii societății civile și-au arătat deschiderea către susținerea autorităților publice în vederea implementării Planului Național de Acțiune 2020-2022, dar și dorința de a excede sfera de atribuții prevăzută momentan în ROF. S-a discutat elaborarea unei scrisori către Prim-Ministru, cu scopul reafirmării asumării Guvernului privind rolului Guvernării Deschise la nivelul administrației publice.

S-a adus în discuție și posibilitatea desfășurării unei întâlniri între membrii Comitetului și reprezentantul responsabil pe România a Mecanismului Independent de Raportare OGP, în vederea unei discuții mai detaliate referitoare la așteptările pentru Comitet și rolul acestuia.

Reuniunea la nivel înalt a Comitetului Director al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă

În data de 10 iunie 2021 a avut loc reuniunea la nivel înalt a Comitetului Director al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, organizată sub formă de webinar. Evenimentul s-a desfășurat pe 3 părți, după cum urmează:

1.Starea democrației în lume – pre și post pandemie – și nevoia leadershipului OGP

2.Rolul OGP în răspunsul la pandemie, recuperarea din pandemie și reînnoirea paradigmelor de administrație, precum și oportunitățile de intervenție OGP

3.Crearea unui sprijin politic la nivel înalt pentru o guvernare deschisă pe scena globală în 2021

În cadrul evenimentului, România a fost reprezentană de  domnul István Zahoranszki, Secretar General Adjunct – Secretariatul General al Guvernului, care a reconfirmat angajamentul de a menține eforturile în dezvoltarea de politici necesare pentru a rămâne un guvern deschis, responsabil și eficient prin promovarea transparenței guvernamentale, încurajarea participării cetățenilor la viața publică, utilizarea noilor tehnologii în administrație și combaterea corupției.

Acesta a subliniat atât importanța susținerii implicării societății civile în procesele decizionale cât și a cetățenilor în consolidarea capacității acestora de a defini, modela și monitoriza politicile și programele guvernamentale, colaborarea dintre mediul guvernamental și societatea civilă fiind un generator de soluții inovative la probleme dificile și o piatră de temelie a unei democrații incluzive și participative.


28.05.2021 – În cadrul Săptămânii Guvernării Deschise (Open Gov Week), cetățenii au transmis Secretariatului General al Guvernului diverse materiale prin care și-au manifestat interesul față de program și modul în care au înțeles ceea ce înseamnă guvernarea deschisă și ce implicații are pentru noi ca cetățeni. Un astfel de material a fost realizat și transmis de Cătălina-Diana Ușurelu.
Implică-te și tu! Vizitează-ne pe www.ogp.gov.ro și pe Facebook: “OGP România”!


24.05.2021 – În contextul  Săptămânii Guvernării Deschise (OpenGov Week),  domnul Radu Gheorghe SZEKELY – secretar de stat în cadrul Ministerului Educației a transmis un mesaj cu privire la importanța, caracteristicile și efectele guvernării deschise în domeniul educației.Implică-te și tu! Vizitează-ne pe www.ogp.gov.ro și pe Facebook: “OGP România”!


21.05.2021 – Săptămâna Guvernării Deschise (OpenGov Week)

Cu ocazia Săptămânii Guvernării Deschise (OpenGov Week), eveniment derulat în perioada 17-21 mai 2021, domnul Istvan ZAHORANSZKI, secretar general adjunct al Guvernului României, a transmis un mesaj cu privire la Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă, ce reprezintă acesta pentru România și pentru cetățeni.
Implică-te și tu! Vizitează-ne pe www.ogp.gov.ro și pe Facebook: “OGP România”!

Săptămâna Guvernării Deschise (OpenGov Week) este o acțiune anuală care are loc la nivel global, fiind inițiată și promovată de Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă, reprezentând un apel la acțiune pentru transformarea modului în care guvernele interacționează cu cetățenii și le deservesc interesele.
În contextul acestui eveniment, derulat în perioada 17-21 mai 2021, Diana Ștefan, participant în cadrul Programului de Internship al Guvernului României – ediția 2021, a realizat un scurt material video, cuprinzând principiile guvernării deschise și importanta implicării civice.
Implică-te și tu! Vizitează-ne pe www.ogp.gov.ro și pe Facebook: “OGP România”!

Săptămâna Guvernării Deschise (OpenGov Week) este o acțiune anuală care are loc la nivel global, fiind inițiată și promovată de Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă, reprezentând un apel la acțiune pentru transformarea modului în care guvernele interacționează cu cetățenii și le deservesc interesele.
În contextul acestui eveniment, derulat în perioada 17-21 mai 2021, Francisc Uba, participant în cadrul Programului de Internship al Guvernului României – ediția 2021, a realizat un scurt material video, cuprinzând principiile guvernării deschise și importanta implicării civice.
Implică-te și tu! Vizitează-ne pe www.ogp.gov.ro și pe Facebook: “OGP România”!


19.05.2021 – Mesaj al Secretarului General al Guvernului cu prilejul împlinirii a 10 ani de activitate a Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă

Cu ocazia aniversării a 10 ani de la lansarea Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă (OGP) și, totodată, de la momentul aderării României la această inițiativă internațională, doresc să vă asigur că Guvernul României își reconfirmă angajamentul de a menține eforturile în dezvoltarea de politici necesare pentru a rămâne un guvern deschis, responsabil și eficient prin promovarea transparenței guvernamentale, încurajarea participării cetățenilor la viața publică, utilizarea noilor tehnologii în administrație și combaterea corupției.

Elaborarea și implementarea celui de al cincilea Plan Național de Acțiune denotă faptul că România rămâne ferm angajată în avansarea și consolidarea relațiilor strâns create cu organizația și cu statele membre.

Asigurarea unui spațiu civic sigur și deschis reprezintă un element esențial al unei societăți democratice și al unei bune guvernări. Tehnologiile digitale trebuie utilizate într-o manieră transparentă, responsabilă și participativă pentru a eficientiza procesele guvernamentale și pentru a asigura cetățenilor liberul acces la activitatea guvernamentală. Avansarea practicilor anticorupție asigură calitatea serviciilor publice și relația de încredere dintre cetățeni și stat. În acest sens, Guvernul României și-a asumat o serie de priorități de amploare pentru reformarea statului, acestea fiind circumscrise și priorităților OGP pentru anul 2021.

Săptămâna Guvernării Deschise reprezintă un bun prilej de a marca 10 ani de activitate a organizației prin desfășurarea a sute de evenimente la nivel global care să încurajeze deschiderea guvernelor și implicarea societății civile.

Liderii și promotorii guvernării deschise din întreaga lume se adună în timpul Săptămânii Guvernării Deschise pentru a împărtăși idei, pentru a identifica soluții, pentru a crește nivelul de participare al cetățenilor în procesul guvernării și pentru a răspunde la pandemia COVID-19.

La moment aniversar, transmit felicitările mele tuturor celor implicați în promovarea principiilor guvernării deschise în România, atât din societatea civilă, cât și din cadrul instituțiilor publice, asigurându-vă de întreg sprijinul Secretariatului General al Guvernului în consolidarea unui cadru bazat pe transparență și guvernare deschisă.

 SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI
Tiberiu Horațiu GORUN

19.05.2021 COMUNICAT – Rezultatele selecției concursului OpenGov Influencer

În scopul de a marca ediția din acest an a Săptămânii Guvernării Deschise – OpenGov Week (17 – 21 mai 2021), Secretariatul General al Guvernului a organizat concursul OpenGov Influencer, adresat în special tinerilor, cu scopul de a ilustra beneficiile guvernării deschise ca parte din îmbunătățirea relației dintre societatea civilă și autoritățile publice prin intermediul unui material video propriu. În urma analizei și selecției aplicațiilor depuse în perioada 2 aprilie – 7 mai 2021, materialele câștigătoare au fost realizate de către:

 • Cătălina-Diana Ușurelu
 • Cristina Feher.

Reamintind de angajamentul ferm al instituției de a susține valorile guvernării deschise, contribuțiile acestora vor fi integrate într-o campanie de informare publică, ce va fi derulată în perioada următoare de la nivel guvernamental. Pentru recunoașterea meritelor celor două câștigătoare din acest an, conducerea Secretariatului General al Guvernului va acorda câte o diplomă de merit fiecăreia.

Săptămâna Guvernării Deschise 2021

Săptămâna Guvernării Deschise (Open Gov Week) este o acțiune anuală ce are loc la nivel global, fiind inițiată și promovată de Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă. Aceasta reprezintă un apel la acțiune pentru transformarea modului în care guvernele interacționează cu cetățenii și le deservesc interesele.

Anul acesta, Open Gov Week va avea loc în săptămâna 17-21 mai 2021. Actori din toate statele membre ale Parteneriatului sunt invitați să organizeze evenimente ce țin de deschiderea guvernării. Cine poate participa: funcționari publici, activiști din domeniul guvernării deschise, mediul privat și nu numai.

Astfel, în baza rolului de asigurare a implementării Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă ce intră în atribuțiile Secretariatului General al Guvernului, toate evenimentele circumscrise Săptămânii Guvernării Deschise sunt coordonate de Serviciul pentru Guvernare Deschisă și Punctul Național de Contact OGP.

Evenimentele organizate pot include: seminarii, evenimente de tip hackathon, dezbateri online, webinarii, sau orice alte evenimente dedicate implicării cetățenilor, guvernelor sau organizațiilor din societatea civilă în inițiative de deschidere a guvernării. Puteți consulta exemple de evenimente organizate în anii precedenți în cadrul OGW pe site-ul dedicat: https://www.opengovweek.org/.

Tema OpenGov Week din acest an se va concentra pe modul în care guvernele, instituțiile și autoritățile publice devin mai transparente, responsabile, participative și incluzive.

Ne puteți transmite propuneri de evenimente prin intermediul formularului: https://forms.gle/1wYcuKivY4N9smvE8, la adresa ogp@gov.ro sau pe forumul de discuții dedicat: http://ogp.gov.ro/nou/discussion-topics/opengovweek/.

Evenimente programate pentru anul 2021

 1. Secretariatul General al Guvernului, prin Serviciul pentru Guvernare Deschisă, va organiza 2 evenimente în cadrul OGW 2021:
  • OpenGov Influencer – un eveniment care vizează tinerii creativi ce vor să fie parte din schimbare.

Cei interesați trebuie să trimită un material video de maxim 1 minut în care abordează o temă, la alegere, ce se circumscrie valorilor guvernării deschise. Cele mai bune materiale vor fi integrate într-o campanie de comunicare desfășurată la nivelul SGG ce se va desfășura pe parcursul OGW. Mai multe detalii legate de înscriere, criterii și exemple de tamatici sunt disponibile la: http://ogp.gov.ro/nou/2021/04/02/opengovweek-concurs-opengov-influencer/;

  • Dezbatere online cu tema Digitalizarea incluzivă.

Abordări practice și aplicate pentru accesibilizarea instrumentelor digitale. Dezbaterea își propune să aducă laolaltă atât furnizorii de servicii publice digitale inteligente dezvoltate în contextul crizei provocate de pandemia COVID-19, precum și destintarii/beneficiarii acestora tocmai pentru a identifica împreună diverse abordări practice menite să dezvolte abilitățile publicului larg în utilizarea serviciilor de tip e-guvernare. Evenimentul este programat în data 17 mai, orele 12.00-15.00, urmând a fi difuzat live pe pagina oficială de facebook a OGP România;

 1. Webinar cu tema Evaluarea impactului portalului data.gov.ro și deschiderii datelor în România. Secretariatul General al Guvernului, Direcția Tehnologia Informației și Digitalizare, prin Romanian Association for Quantitative Studies (RQSA), a realizat la sfârșitul anului 2020 – începutul anului 2021 un studiu de evaluare a impactului deschiderii datelor asupra societății românești: https://data.gov.ro/blog/evaluarea-impactului-portalului-data-gov-ro-si-a-deschiderii-datelor-in-romania. În cadrul webinarului vom discuta despre metodologia, concluziile și propunerile studiului. Evenimentul este programat pentru data de 18 mai, orele 10:30-12:00;
 2. Agenția Națională a Funcționarilor Publici va organiza, în colaborare cu Institutul Național de Administrație, o dezbatere cu tema Competențele Viitorului. Evenimentul va avea loc în data de 18 mai, începând cu ora 10:00;
 3. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării va organiza o dezbatere cu tema Date colectate Smart City / IoT. Evenimentul va avea loc în data 19 mai, începând cu ora 10:00;
 4. Ministerul Apărării Naționale va organiza sub egida  Open Gov Week 2021, un webinar în data de 19 mai, în intervalul orar 09:30 – 12:30, care va fi intitulat „Asigurarea accesului la informațiile de interes public privind activitatea MApN în sprijinul autorităților publice pentru prevenirea și limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2”. 

 

OPENGOV INFLUENCER
Mai sunt două săptămâni în care te poți înscrie!
 
Vrei să fii parte din schimbare?
Guvernarea deschisă și participativă depinde de o societate bine informată!
Cu ocazia Săptămânii Guvernării Deschise – OpenGov Week (17 – 21 mai 2021), prin contribuția ta ai șansa de a face diferența în îmbunătățirea relației dintre cetățeni și instituțiile statului. Implicându-te acum ca influencer al guvernării deschise, poți influența decizia publică de mâine! Promovează acele măsuri de transparență ce se află în zona de interes reală a tinerilor din România și modul în care consideri că ar trebui să arate comunicarea publică, furnizarea informațiilor realizată de către autorități.

 • În ce constă participarea la concurs? – Realizarea și transmiterea unui scurt material video (maxim 1 minut)
 • Cum se desfășoară concursul? – Cele mai creative materiale selectate vor fundamenta o campanie de informare publică destinată cetățenilor

Toate detaliile referitoare la înscrierea în concurs sunt disponibile la: http://ogp.gov.ro/nou/2021/04/02/opengovweek-concurs-opengov-influencer/


Prelungire termen înscriere Comitet Național Coordonare OGP

Termenul de înscriere pentru reprezentanții societății civile în procedura de selecție pentru Comitetul Național de Coordonare OGP a fost prelungit până la data de 29 aprilie 2021. 

Noul calendar este:

Termen Activitate
17.03.2021 publicarea anunțului de selecție
17.03.2021 – 29.04.2021 transmiterea dosarelor de candidatură
05.05.2021 publicarea listei candidaților înscriși
05.05.2021 – 12.05.2021 evaluarea dosarelor de candidatură
17.05.2021 publicarea listei candidaților selectați

 

Reprezentanții societății civile sunt invitați să se înscrie în procedura de selecție pentru calitatea de membru în Comitetul Național de Coordonare a implementării Planului Național de Acțiune al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România 2020-2022.
Pentru detalii accesați:

http://ogp.gov.ro/nou/2021/04/16/prelungire-termen-inscriere-comitet-national-coordonare-ogp/

OpenGov Influencer

Vrei să fii parte din schimbare?

Guvernarea deschisă și participativă depinde de o societate bine informată!
Secretariatul General al Guvernului are onoarea de a vă adresa invitația de înscriere la un concurs adresat tinerilor creativi ce-și doresc să fie parte din schimbarea relației dintre cetățeni și instituțiile statului. Cei interesați vor trebui să promoveze în mod inovativ valorile și principiile guvernării deschise, prin realizarea unui scurt material video (maxim 1 minut). Clipurile pot fi realizate în stil vlog, prin ilustrarea de animații grafice, sau orice altă metodă creativă aleasă de participanți. Materialul trimis va urmări, într-un mod prietenos și inovativ, teme precum:

 • Guvernare participativă – implicarea cetățenilor la decizia publică;
 • Open Government Partnership (particularități, istoric, contribuții, etc.);
 • Guvernarea deschisă ca motor al inovării în sectorul public;
 • Dreptul fundamental al cetățenilor de a avea acces la informații;
 • Metode inovative de comunicare a informațiilor de interes public;
 • Alte teme conexe celor anterior menționate;

Înscrierea se realizează prin transmiterea de materiale video pe adresa de e-mail guvernare.deschisa@gov.ro, în perioada 2 aprilie – 7 mai 2021. Înscrierea este condiționată de completarea formularului de consimțământ, alăturat prezentului anunț. Cele mai creative clipuri de promovare a valorilor guvernării deschise vor fi selectate și integrate într-o campanie de informare publică destinată cetățenilor, desfășurată în Săptămâna Guvernării Deschise – OpenGovWeek – (17 – 21 mai), prin canale oficiale.

Prin contribuția ta, ne poți ajuta să diseminăm valorile și principiile guvernării deschise, acționând ca un influencer în construirea unei societăți participative și corect informate.
Mai multe informații pot fi accesate la link-ul http://ogp.gov.ro/nou/2021/04/02/opengovweek-concurs-opengov-influencer/
Formular de consimțământ OGW Influencer
OpenGov Influencer – anunț


Grup de lucru – Angajamente guvernare deschisă – PNA 2020-2022

Ca parte a procesului de elaborare a Planului Național de Acțiune al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă 2020-2022, Secretariatul General al Guvernului organizează grupul de lucru pe tema celor două propuneri de angajamente initiate de Serviciul pentru Guvernare Deschisă: Transparentizarea acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri publice conform Legii nr. 350/2005 (http://ogp.gov.ro/nou/wp-content/uploads/2020/03/DRAFT-angajament-anti-coruptie-PNA2022-03.03.docx) și Dezvoltarea unei rețele a reprezentanților societății civile la nivelul administrației publice centrale și locale (http://ogp.gov.ro/nou/wp-content/uploads/2020/03/DRAFT-angajament-spatiu-civic-PNA2022-03.03.docx).

Întâlnirea grupului de lucru va avea loc în data de 5 iunie 2020, ora 10:30, prin intermediul aplicației Webex.

În acest sens, adresăm invitația către toate persoanele și organizațiile neguvernamentale interesate să se înscrie până la data de 3 iunie 2020, prin intermediul următorului formular: https://bit.ly/3grutUg.

Menționăm că informațiile de conectare pentru accesarea întâlnirii vor fi transmise prin e-mail participanțilorconfirmați.

Conform standardelor internaționale ale OGP, angajamentele asumate în Planurile Naționale de Acțiune trebuie să fie elaborate și dezvoltate de administrația publică împreuna cu societatea civilă (ONG-uri, mediul privat, mediul academic, cetățeni etc). Această colaborare trebuie să fie asumată de ambele părți și este necesar să fie continuată și în etapele de implementare și monitorizare ale angajamentelor.


Comunicat privind desfășurarea Webinarului ”Concurs de eseuri cu tema ”Open State. Perspective de evoluție ale României pentru extinderea guvernării deschise” Ediția I – 4 mai 2020

Luni, 4 mai 2020, Secretariatul General al Guvernului a organizat webinarul concursului de eseuri cu tema ”Open State. Perspective de evoluție ale României pentru extinderea guvernării deschise” (http://ogp.gov.ro/nou/2020/03/19/ogw-2020-concurs-de-eseuri-pe-tema-open-state/).
La eveniment au participat domnul Secretar de Stat Lucian Rusu, Coordonator pentru realizarea și implementarea Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, din partea Secretariatului General al Guvernului, domnul Mihnea Costoiu, Rector al Universității Politehnica din București și domnul Petrișor Țucă, Președinte al Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).
Autorii celor mai bune 10 eseuri au avut șansa de a-și prezenta viziunea referitoare la măsurile care pot fi adoptate la nivelul administrației publice centrale și/sau locale pentru îmbunătățirea inițiativei civice în rândul cetățenilor și creșterea gradului lor de implicare pentru politici de interes comun.
Câștigătorii concursului sunt următorii:
– Berciu Alexandru-George – Locul I
– Ștefan Vlad – Locul II
– Păun Andreea-Claudia – Locul III.
Lucrările acestora sunt publicate pe site-ul OGP România (http://ogp.gov.ro/nou/2020/05/04/castigatorii-concursului-open-state-webinar-prezentare-si-desemnare/).
Concursul de eseuri s-a desfășurat în perioada 17 martie – 04 mai 2020, scopul acestuia vizând familiarizarea tinerilor cu mecanismele guvernării deschise în perspectiva dezvoltării spiritului civic al acestora prin implicarea în procesele decizionale și în elaborarea de politici publice cu impact la nivelul administraţiei  publice centrale și locale.
La concurs s-au înscris 84 de studenți din cadrul a 27 de universități din România. Din totalul celor înscriși, 51 de participanți au obținut diplomă de participare din partea Secretariatului General al Guvernului, întrucât eseurile acestora au obținut peste 60 de puncte.

 


08.04 OGW 2020: Concurs de eseuri pe tema Open State

În contextul desfășurării Săptămânii Guvernării Deschise, Secretariatul General al Guvernului organizează concursul de eseuri cu tema Open State. Perspective de evoluție ale României pentru extinderea guvernării deschise la care sunt invitați să se înscrie studenți din cadrul universităților din România, indiferent de ciclul de studiu (studii universitare de licență, studii universitare de masterat și studii universitare de doctorat)  sau forma de învățământ (cu frecvență și frecvență redusă), până la data de 24 aprilie 2020.

Prin organizarea acestui eveniment, Guvernul României urmărește creșterea gradului de implicarea a tinerilor în actul de guvernare și preluarea opiniilor venite din partea mediului academic în politicile publice. Având în vedere contextul global, în această perioadă în care prezența fizică la cursuri nu este posibilă, demersul ar putea reprezenta o oportunitate de dezvoltare a competențelor studenților în sfera elaborării politicilor publice, dar și o activitate ce poate genera plus-valoare în societate.

Studenții trebuie să elaboreze un eseu de 3 – 5 pagini în care să-și exprime opinia și să propună soluții referitoare la măsurile care pot fi adoptate la nivelul administrației publice centrale și/sau locale pentru îmbunătățirea inițiativei civice în rândul cetățenilor și lărgirea gradului lor de implicare pentru politici de interes comun.

Eseurile trebuie să fie fundamentate pe date oficiale și resurse bibliografice citate corespunzător, să respecte normele de etică și drepturile de proprietate intelectuală.

Eseurile vor fi redactate cu font Times New Roman, dimensiunea literelor de 12, distanța dintre rânduri de 1,5. Conținutul va avea 3 – 5 pagini în format A4, excluzând prima pagină care va include titlul, numele autorului, facultatea, universitatea și anul de studiu și excluzând ultimele pagini care vor include bibliografia (lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către autor pentru redactarea lucrării) și eventuale anexe.

Eseurile transmise vor fi evaluate de către Secretariatul General al Guvernului și pot fi transmise pe adresa e e-mail ogp@gov.ro până la data de 24 aprilie 2020.

În mod obligatoriu, e-mailurile de înscriere vor include datele de contact ale autorului și vor fi însoțite de o declaraţie pe propria răspundere a autorului, datată şi semnată olograf, din care să rezulte că lucrarea îi aparţine, nu a mai fost niciodată prezentată, nu este plagiată și că își dă acceptul pentru publicarea și utilizarea sa de către Secretariatul General al Guvernului.

Menționăm că prin trasmiterea e-mailului de înscriere autorii eseurilor își dau acceptul pentru utilizarea datelor cu caracter personal de către Secretariatul General al Guvernului în accord cu normele Regulamentului General privind Protecţia Datelor (GDPR).

În urma demersului de validare a eseurilor înscrise (prin respectarea normelor menționate anterior) și de evaluare a conținutului acestora, cele mai bune lucrări vor fi prezentate de către autori în cadrul webinarului ce va avea loc în data de 4 mai 2020. Agenda și platforma online pentru desfășurarea webinarului vor fi comunicate ulterior.

Autorii lucrărilor validate vor primi o diplomă de participare din partea Guvernului României.

Autorii lucrărilor desemnate câștigătoare vor primi o diplomă de participare din partea Guvernului României și o scrisoare de recomandare din partea Coordonatorului OGP din cadrul Guvernul României.

  OGW 2020: Concurs de eseuri pe tema Open State


18.03  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Dezbatere cu tema: ”Open State. Perspective de evoluție ale României pentru extinderea guvernării deschise”

Începând cu anul 2011, Guvernul României este membru al inițiativei internaționale Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership – OGP), afirmându-și angajamentul de a deveni un guvern mai deschis, mai responsabil și mai eficient prin promovarea transparenței, încurajarea participării civice la viaţa publică și folosirea noilor tehnologii în administrație.

În acest context, Guvernul României organizează acțiunea anuală ”Săptămâna Guvernării Deschise” în perioada 3 – 10 mai 2020, acțiune ce are loc la nivel global, inițiată și promovată de Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă. În cadrul acestei acțiuni reprezentanți ai guvernului, experți societății civile și mediului academic, au prilejul de a se întâlni pentru a face schimb de idei, a găsi soluții și a se angaja în creștere nivelului de implicare a publicului în procesul de guvernare.

În contextul desfășurării ”Săptămânii Guvernării Deschise”, Secretariatul General al Guvernului organizează  concursul cu tema Open State. Perspective de evoluție ale României pentru extinderea guvernării deschise la care sunt invitați să participe studenți din cadrul universităților din România, indiferent de ciclul de studiu sau forma de învățământ.

Aceștia sunt invitați să se înscrie prin elaborarea unui eseu de 3 – 5 pagini în care să-și exprime opinia/viziunea referitoare la măsurile care pot fi adoptate la nivel statal pentru îmbunătățirea inițiativei civice în rândul cetățenilor și lărgirea gradului lor de implicare pentru politici de interes comun. Eseurile trebuie redactate cu font Times New Roman, dimensiunea literelor de 12, distanța dintre rânduri de 1,5 și vor fi transmise la adresa de e-mail robert.lazaroiu@gov.ro până la data de 24 aprilie a.c.

Eseurile transmise vor fi evaluate de către Secretariatul General al Guvernului, iar cele mai bune vor fi selectate și prezentate de către autori în cadrul webinarului ce va avea loc în data de 4 mai 2020, iar aceștia vor primi o diplomă de participare din partea Guvernului României. Agenda, ora și platforma online  pentru desfășurarea webinarului vor fi comunicate ulterior.

 

 


În contextul aprobării celui de-al patrulea Plan Național de Acțiune 2018 – 2020 al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (OGP), Secretariatul General al Guvernului prin Direcția Guvernare Deschisă și Relația cu Societatea Civilă și-a asumat îndeplinirea următoarelor angajamente: Uniformizarea practicilor privind procesele de consultare publică și Extinderea standardelor privind accesul la informațiile de interes public la nivelul autorităților publice locale. Mai multe detalii referitoare la Planul Național de Acțiunea 2018 – 2020 regăsiți  aici.

INVITAȚIE de participare la întâlnirea de lucru ”Cadrul OGP pentru stimularea participării și consultării societății civile”- 5 iulie 2019

Secretariatul General al Guvernului organizează, în contextul asumării angajamentelor din Planul Național de Acțiune 2018–2020 al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, întâlnirea de lucru “Cadrul OGP pentru stimularea participării și consultării societății civile”, ce va avea loc în data de 5 iulie 2019, între orele 10:00 – 13:00, la Palatul Victoria, Piața Victoriei, nr. 1, București.

În acest sens, Secretariatul General al Guvernului invită reprezentații organizațiilor neguvernamentale care doresc să participe la crearea unui cadru optim și eficient al proceselor de consultare publică.

Pe agenda întâlnirii de lucru se află următoarele tematici:

 • 09:30-10:00 Primire și înregistrare participanți
 • 10:00-10:30 Expunerea priorităților Secretariatului General al Guvernului în cadrul Planului Național de Acțiune 2018-2020 al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă
 • 10:30-12:00 Prezentarea noii versiuni a platformei guvernamentale E-Consultare și discuții referitoare la funcționalitățile acesteia
 • 12:00-13:00 Discuții libere: probleme, sugestii, propuneri

Mulțumindu-vă pentru eforturile comune de a contribui la un cadru bazat pe transparență și guvernare deschisă, vă rugăm să transmiteți intenția de participare la eveniment la adresa de e-mail: radu.dragomir@gov.ro, telefon 021.314.34.00, interior 1203, până la data de 2 iulie 2019. Confirmarea participării va fi comunicată celor înscriși prin e-mail, în limita a 30 de locuri, în ordinea cronologică a înscrierilor.

 

OGP. Open Data

Secretariatul General al Guvernului

Consultare publică

Secretariatul General al Guvernului

– e-consultare.gov.ro  – platforma centralizatoare a proiectelor de acte normative lansate în consultare publică de autoritățile centrale și din subordine, prin care oricine poate vedea și contribui cu sugestii și opinii asupra actelor normative aflate în consultare publică. Platforma E-Consultare conține date referitoare la proiectele de acte normative inițiate la nivelul administrației publice centrale începând cu luna martie 2019, data la care construcția noului site a fost finalizată. Îmbunătățirile aduse actualei platforme E-Consultare constau în extinderea publicării proiectelor de acte normative inițiate atât la nivelul ministerelor, cât și la nivelul autorităților centrale din subordinea ministerelor și autorităților centrale autonome. Totodată, noua versiune a platformei E-Consultare vine în sprijinul cetățenilor sau oricăror reprezentanți ai societății civile care urmăresc și doresc să se implice, cu sugestii și opinii, crescând gradul de democratizare al procesului decizional. Astfel, platforma facilitează, într-un mod interactiv, trimiterea de propuneri direct către instituțiile inițiatoare. Arhiva platformei E-Consultare cuprinde perioada ianuarie 2016 – aprilie 2018 și poate fi accesată la adresa: http://consultare.gov.ro. În același timp, noua platformă E-Consultare a integrat facilitatea E-Dezbatere. Astfel, în situațiile în care instituția responsabilă a decis organizarea de dezbateri în perioada de consultare publică, alături de propunerea de proiect de act normativ, vor fi specificate data, ora, locația și tematica dezbaterii publice. Vechea formă a facilității E-Dezbatere, care a funcționat sub titulatura de Calendarul Dezbaterilor Publice, poate fi regăsită ca arhivă (februarie 2016 – ianuarie 2019). De asemenea, E-Consultare preia proiectele de acte normative lansate în consultare publică de către Comisia Europeană prin intermediul buletinului informativ EU-Consultare

 Raportul privind operaționalizarea platformei E-Consultare în perioada martie 2019 – ianuarie 2020

Sari la conținut