Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit – proiect SIPOCA 35

 

 

Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social (MCPDS) alături de partenerii Secretariatul general al Guvernului (SGG) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI),implementează proiectul: Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit, proiect SIPOCA 35, cu aplicare națională, care se va efectua în 15 luni începând cu luna octombrie 2016.

Proiectul dispune de un buget pentru activități  în valoare totală de 1.540.205,40 lei, din care valoarea eligibilă este de 1.540.205,40 lei, valoarea neeligibilă inclusiv TVA  fiind de 0 lei. Contribuția de la Uniunea europeană  reprezintă 84,032% iar restul de 15,968% contribuția aplicantului și a partenerilor.

Fondurile proiectului, alocate prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (Axa prioritară – 2: Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivului specific –  2.2 Creșterea transparenței, eticii și a integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice) aferent exercițiului financiar al UE 2014-2020, urmează să fie investite în direcția realizării următoarelor principale activități:

 • Realizarea unei evaluări naționale tip diagnoză privind practicarea transparenței în executivul central și local;
 • Organizarea de grupuri de lucru tematice pentru identificarea problemelor și sistematizarea soluțiilor (instituționale, de ordin legislativ, etc.);
 • Programe de pregătire pentru practicienii executivului local, însărcinați cu urmărirea implementării prevederilor legale din domeniul transparenței și al guvernării deschise;
 • Elaborarea unei proceduri național aplicabile privind afișarea din oficiu, standardizat și deschis a informațiilor de interes public prevăzute de cadrul normativ în vigoare;
 • Elaborarea unui manual de bune practici pentru promovarea principiilor transparenței;
 • Organizarea și susținerea a patru seminarii regionale de informare și diseminare a livrabilelor proiectului;
 • Elaborarea unui document de politică publică privind direcțiile de schimbare în domeniul transparenței și al guvernării deschise;
 • Realizarea unei platforme transparenta.gov.ro, site centralizator cu informațiile obligatoriu de publicat de către instituțiile publice, concomitent cu furnizarea de asistență tehnică pentru creșterea capacității interne în afișarea de informații standardizate.

Pentru atingerea scopului proiectului, creșterea gradului de transparență a actului de guvernare la nivel central și local, ne asumăm următoarele obiective care vor conduce la:

 1. creșterea capacității instituțiilor publice de a asigura părților interesate un nivel ridicat de acces la informații de interes public
 2. îmbunătățirea gradului de participare publică și de armonizare a procesului de consultare pentru asigurarea transparenței decizionale.

Un obiectiv implicit al proiectului vizează identificarea disfuncționalităților de ordin legislativ pentru imprimarea unei abordări unitare în aplicarea legislației privind transparența decizională.

Proiectul se adresează unui grup țintă estimat la 350 de participanți provenind din personalul din autoritățile publice centrale și locale, demnitari, aleși locali și reprezentanți ai societății civile.

Intervenția propusă este în concordanță cu obiectivele asumate de Guvernul României prin intermediul SCAP, respectiv Obiectivul general II – Implementarea unui management performant în administrația publică și Obiectivul specific II.1 – Creșterea coerenței, eficientei, predictibilității și transparenței procesului decizional în administrația publică.

Pentru mai multe informații, respectiv pentru sugestii de colaborare/îmbunătățire a impactului proiectului, vă rugăm contactați:

 • Ana Maria Patrichi – Coordonator Proiect MCPDS, 021 314 3400, int. 1151 sau e-mail: ana.patrichi@dialogsocial.gov.ro;
 • Mioara Bocănici, responsabil activități SGG, e-mail: mioara.bocanici@gov.ro;
 • Christopher George Dina, responsabil activități MAI, e-mail: george.dina@mai.gov.ro.

 

Galerie foto

 

Sari la conținut