Pentru a vă putea înscrie în registru vă rugăm să completați formularul de mai jos și să atașați în format .pdf următoarele documente:

  • Cererea de luare în evidență, semnată de reprezentantul legal al organizației;
  • Copiile de pe înscrisurile doveditoare constituirii legale;
  • Actul constitutiv și statutul asociației, fundației sau federației, din care să rezulte obiectul de activitate;
  • Codul unic de înregistrare fiscală.

Pentru completarea cererii puteți să introduceți datele Asociației/Fundației/Federației, în chenarele de mai jos:

Pentru conformitate cu documentele transmise în format electronic, Secretariatul General al Guvernului, prin DGD, poate solicita prezentarea documentelor în original.

 

Sari la conținut