Secretariatul General al Guvernului (SGG) se organizează și funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea prim-ministrului, având rolul de a asigura derularea operațiunilor tehnice și de strategie aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice și tehnice ale activității Guvernului, ale prim-ministrului, precum și reprezentarea Guvernului și a prim-ministrului în fața instanțelor judecătorești.

Secretariatul General al Guvernului asigură, prin aparatul propriu, continuitatea derulării operațiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, constituind elementul de legătură și de stabilitate a guvernării.Secretariatul General al Guvernului asigură și coordonează realizarea activităților în cadrul raporturilor constituționale dintre Guvern și Parlament.

Sediul Secretariatului General al Guvernului  (SGG) este în municipiul București, Piața Victoriei nr. 1, sectorul 1.

Organizarea şi funcţionarea SGG sunt stabilite de către:

Secretariatul General al Guvernului este condus de secretarul general al Guvernului, cu rang de ministru, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului. În activitatea sa, secretarul general al Guvernului este ajutat de secretari generali adjuncți, cu rang de secretar de stat, precum și de secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.

Secretarul general al Guvernului reprezintă Secretariatul General al Guvernului în relațiile cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții și autorități publice, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate. Secretarul general al Guvernului este ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, precum și pentru instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului și din subordinea, respectiv coordonarea prim-ministrului.

Sari la conținut