Pentru detalii, vă rugăm, accesați secțiunea dorită

Stai în legătura cu noi!  

ANUNȚ – 28.03.2023  

Începând cu 31 martie 2023, adresa unică de contact a Secretariatului General al Guvernului pentru primirea solicitărilor formulate în baza Legii nr. 544/2001 este drp@gov.ro. 

Birou audienţe cetăţeni: 021 314 34 00 – int. 1006
(accesul publicului se face dinspre strada Paris, pe la intrarea „C” a Palatului Victoria)

Program: luni – joi: 08.30 – 17.00;  vineri:  08.30 – 14.30

Relaţii petiţii: 021 314 34 00 – int. 1903; Fax: 021 313 98 46

e-mail: drp@gov.ro

Registratura generală: int. 1288

Program: luni, miercuri, joi, vineri: 08.00 – 18.30; marţi: 08.00 – 19.00

Dreptul de petiţionare este un drept fundamental prevăzut de Constituţia României la art.51, care stipulează:

  • Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor.
  • Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă.
  • Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă.

Cadrul legal este întregit de:

OG nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

Legea nr.233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002

ANUNŢ:


Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare, nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit OG nr.27/2002.

De asemenea, se clasează petiţiile ilizibile, cele în care obiectul solicitării nu este clar, precum şi cele care conţin injurii şi expresii denigratoare la adresa instiţutiei, a conducerii acesteia sau a funcţionarilor publici.

Adresa: Palatul Victoria, Piaţa Victoriei nr. 1, sector 1, Municipiul Bucureşti
Cod poştal: 011791
Adresa paginii de internet: www.sgg.ro
Adresa paginii de Facebook: https://www.facebook.com/SecretariatulGeneral
Telefon centrală: 021 314 34 00
Programul instituției: luni – joi: 08.30 – 17.00; vineri: 08.30 – 14.30

Pentru a solicita Secretariatului General al Guvernului informații de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544, din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la infomațiile de interes public, vă rugăm să vă adresați Direcţiei Relaţii Publice – Serviciul Comunicare și relația cu cetățenii.

Documente cuprinzând informații de interes public furnizate din oficiu pot fi consultate la Punctul de Informare Documentare al Secretariatului General al Guvernului situat la intrarea C (acces dinspre strada Paris).
Program de funcționare:
luni, marți, joi și vineri: 10.00 – 14.00; miercuri: 14.00 – 17.00

Birou informare-documentare (Legea 544/2001): int. 1220
(accesul publicului se face dinspre strada Paris, pe la intrarea „C” a Palatului Victoria)

Program:

luni – joi: 08.30-17.00; vineri: 08.30-14.00

Relaţii solicitări informaţii de interes public: 021 314 34 00 – int. 1475

Fax: (021) 318 11 65

Email: drp@gov.ro

Relaţii mass-media: 021 314 34 00 – int. 1120

Sari la conținut