CINE SUNTEM

Laboratorul de inovare își propune să cerceteze, să testeze și să disemineze soluții inovatoare pentru eficientizarea serviciilor și proceselor publice, prin:

  • Organizarea și gestionarea unei rețele de inovare (administrație publică și ecosistem mai larg – mediul academic, sectorul privat și ONG-uri);
  • Identificarea, în colaborare cu membrii rețelei, a blocajelor sau oportunităților de îmbunătățire a proceselor administrative, dezvoltarea și testarea soluțiilor inovatoare în parteneriat cu actorii relevanți;
  • Colaborarea cu parteneri strategici din toate domeniile de activitate în vederea dezvoltării competențelor, împărtășirii inițiativelor inovatoare de succes, bunelor practici sau provocărilor, implementării și dezvoltării inițiativelor;
  • Efectuarea de analize de impact, ghiduri, materiale suport și îndrumarea personalului din autoritățile publice în construirea și implementarea proceselor de inovare;
  • Urmărirea inițiativelor de inovare la nivelul administrației publice

CE FACEM

Viziunea proiectului: un sector public inovator care lucrează în colaborare pentru a proiecta politici și a oferi servicii eficiente care să răspundă nevoilor actuale și viitoare ale societății.

2020

România, prin Secretariatul General al Guvernului (SGG) a aderat la instrumentul OCDE intitulat „Declarația privind inovarea în sectorul public” a stabilit punctul național de contact pentru a asigura participarea la toate întâlnirile și activitățile Rețelei informale a punctelor naționale de contact OPSI, în cadrul Observatorului pentru inovarea în sectorul public care coordonează activitățile în acest domeniu la nivelul OCDE.

2021

SGG a început implementarea unui proiect Fondurile Norvegiene, cu asistență OCDE, privind consolidarea capacităților la Centrul Guvernului, cu 5 componente, dintre care una a fost Inovarea în sectorul public.

2022

Componenta de inovare în sectorul public
Raport de evaluare a României
Capacitate de inovare în sectorul public (oct. 2022)

2023

Plan de acțiune pentru consolidarea capacității de inovare a Guvernului României (martie 2023)
Laborator de inovare în sectorul public

Sari la conținut