Management strategic

Descriere pe scurt: SGG prin Direcția Coordonare Politici și Implementare Proiecte coordonează metodologic procesul de elaborare a documentelor strategice.

În acest sens, DCPP :       

 • asigură coordonarea interinstituțională a proceselor de elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a documentelor strategice naționale și corelarea acestora cu prioritățile guvernamentale și cu obligațiile asumate față de partenerii internaționali;
 • asigură sprijin ministerelor în elaborarea strategiilor și în asigurarea concordanței documentelor strategice cu prevederile Metodologiei de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare și actualizare a strategiilor guvernamentale;
 • analizează proiecte de strategii, înainte de supunerea acestora spre aprobare în ședința guvernului pentru a asigura respectarea cerințelor metodologice
 • propune emiterea avizului conform, sub următoarele variante: aviz favorabil fără observații, aviz favorabil cu observații sau aviz negative;
 • Păstrează și actualizează inventarul strategiilor aflate în implementare la nivelul administrației publice centrale;
 • participă la grupuri de lucru, pentru elaborarea strategiilor intersectoriale, la solicitarea inițiatorului;

Domeniul în cifre:

 • 6 strategii sprijinite în procesul de elaborare(2021-2022):
 • 28 de strategii analizate pentru care s-au emis observații sau puncte de vedere în vederea avizării (2022);
 • 20 strategii avizate (2022);

 Proiecte: procesul de management strategic a fost sprijinit prin două proiecte cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și implementate cu asistența tehnică a Băncii Mondiale:

 1. „Dezvoltarea capacității de management strategic prin operaționalizarea, la nivelul Centrului Guvernului, a unei structuri tip Strategy Unit (SU)” – cod SIPOCA 23
 1. „Consolidarea funcțiilor de management strategic la nivelul SGG” – cod SIPOCA 622

Totodată, componenta de management strategic este cuprină în Programul Național de Redresare și Reziliență în Componenta 14 – Buna guvernanță  – Reforma 1. Îmbunătățirea predictibilității și a eficienței proceselor decizionale prin întărirea capacității de coordonare a politicilor și analiză de impact la nivelul Guvernului și a ministerelor coordonatoare, precum și prin consolidarea instrumentelor în vederea creșterea calității consultărilor publice la toate palierele administrație. Ca parte a funcției de management strategic, DCPP este responsabilă de atingerea jalonului 402 din PNRR – sistem de management și planificare strategică, funcțional în toate ministerele. Pentru atingerea acestui jalon, DCPP va beneficia de sprijinul oferit de experții Băncii Mondiale ca parte unui Acord de Servicii de Asistență Tehnică.

Legislație: HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 379/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare și actualizare a strategiilor guvernamentale;

(https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/253158)

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării

Persoană de contact:

Șerban Cerkez, expert

strategii@gov.ro

 • Inventar strategii

https://sgg.gov.ro/1/strategy-unit-unitatea-de-coordonare-a-strategiilor/

 • Documente suport
  1. „Dezvoltarea capacității de management strategic prin operaționalizarea, la nivelul Centrului Guvernului, a unei structuri tip Strategy Unit (SU)” – cod SIPOCA 23  (https://sgg.gov.ro/1/documente-suport/  )
Sari la conținut