Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

Pentru raportarea situațiilor de încălcare a prevederilor legislative la nivelul Secretariatului General al Guvernului se acționează prin aplicarea regulamentelor interne și procedurilor de lucru specifice, disponibile pentru întregul personal pe platforma INTRANET a SGG, în concordanță cu prevederile legale în vigoare, precum:

 • Regulament de ordine interioară pentru componentele structurale ale Secretariatului General al Guvernului
 • Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul Secretariatului General al Guvernului
 • PS-01/2021 Procedură de sistem privind managementul riscului, ed. III, Revizia 1
 • PS-05/2020 Procedură de sistem privind gestionarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile ed. III, Revizia 2
 • PS-09/2023 Procedură de sistem privind declararea cadourilor la nivelul Secretariatului General al Guvernului, ed. I, Revizia 1
 • PS-10/2023 Procedură de sistem privind avertizările în interes public, ed. I, Revizia 0
 • PS-13/2020 Procedură de sistem privind gestionarea declarațiilor de avere și de interese, ed. I, Revizia 0
 • PS 21/2021 Procedură de sistem privind evitarea și sancționarea conflictelor de interese, ed. I, Revizia 0
 • PS-38/2022 Procedură de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul SGG, ed. I, Revizia 0

Legislație:

 • Legea nr. 361 din 2022 privind protecţia avertizorilor în interes public

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/262872

 • Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22361

 • Legea 682/2002, privind protecția martorilor

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41031

 • Legea 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323

 • H.G. nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate:

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204398

 

Informare privind comunicarea, la nivelul Secretariatului General al Guvernului, de informaţii referitoare la încălcări ale legii  


În sensul Legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public. Avertizorul în interes public este o persoană fizică, care efectuează o raportare sau divulgă public informaţii referitoare la încălcări ale legii, obţinute în context profesional.

Persoanele care efectuează raportări privind încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Secretariatului General al Guvernului, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

1)   în scris:

a) pe suport de hârtie, prin depunerea sesizării la Registratura Generală din cadrul Secretariatului General al Guvernului sau transmiterea sesizării prin serviciile poștale la adresa Palatul Victoria, Piaţa Victoriei nr. 1, Sector 1, Municipiul Bucureşti, Cod poştal 011791, în plic închis, pe care va fi înscrisă mențiunea Avertizare în interes public

b) în format electronic, la adresa avertizare@gov.ro

Pentru sesizările formulate în scris se va utiliza formularul Raportare privind încălcări ale legii – (.doc)  (.pdf)

2) verbal, prin prezența la sediul Secretariatului General al Guvernului (cu programare prealabilă efectuată la adresa avertizare@gov.ro)

În situația sesizărilor formulate verbal, persoana responsabilă cu urmărirea parcursului raportării, desemnată la nivelul Secretariatului General al Guvernului va întocmi un Proces-verbal de consemnare a raportării avertizorului în interes public, sub rezerva consimţământului avertizorului în interes public. Acesta are posibilitatea de a verifica, de a rectifica şi de a-şi exprima acordul cu privire la Procesul-verbal de consemnare a raportării, prin semnarea acestuia. În cazul în care avertizorul în interes public nu îşi exprimă consimţământul pentru transcrierea raportării, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie sau în format electronic.

Conform ordinului secretarului general al Guvernului nr. 259/2023, persoana responsabilă cu urmărirea parcursului raportării desemnată la nivelul Secretariatului General al Guvernului este Voineagu Oana, consilier superior în cadrul Direcției resurse umane.

Sari la conținut