Monitorizarea și evaluarea integrată a performanței serviciilor publice

 

 

ANUNȚ privind implementarea proiectului Monitorizarea și evaluarea integrată a performanței serviciilor publice” –SIPOCA 616

 

Secretariatul General al Guvernului (SGG) împreună cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) și Patronatul Serviciilor Publice (PSP) în calitate de parteneri, implementează proiectulMonitorizarea și evaluarea integrată a performanței serviciilor publice” – cod MySMIS 127589, cod SIPOCA 616,  cu aplicare națională, care se derulează începând cu 10 septembrie 2019.

În cadrul proiectului vor fi introduse sisteme si standarde comune in administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni (în concordanță cu Strategia Națională pentru Consolidarea Administrației Publice), prin elaborarea de metodologii specifice pentru monitorizarea și evaluarea integrată a serviciilor publice din România, realizarea de analize detaliate a performanței serviciilor publice, respectiv realizarea unei strategii în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice.

Totodata, proiectul va contribui și la imbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale pentru asigurarea calității serviciilor publice și adoptarea de politici publice bazate pe dovezi.

Prin implementarea acestui proiect urmează să se asigure un cadru coerent de sprijinire a dezvoltării serviciilor publice si de creștere a calitații acestora, în concordanță cu obiectivele asumate de Guvernul României prin intermediul Strategiei pentru consolidarea administrației  publice (SCAP), respectiv Obiectivul general II – Implementarea unui management performant în administrația publică, Obiectivul specific II.1Creșterea coerenței, eficienței, predictibilității și transparenței procesului decizional în administrația publică al SCAP și Obiectivul specific IV.3Dezvoltarea de mecanisme de monitorizare și evaluare a serviciilor publice.

Fiind primul proiect de adoptare a unei metodologii complete și unitare de monitorizare și evaluare a performanței serviciilor publice, rezultatele obținute constituie o bază de date importantă pentru:

– Reformarea guvernării pentru serviciul public;

– Îmbunătățirea politicilor publice;

– Alocarea corectă a resurselor financiare și umane;

– Îmbunătățirea performantei serviciilor in anumite sectoare;

– Evaluarea generală a calității vieții;

– Previziunile socio-economice, acolo unde este cazul.

Următoarele categorii de rezultate ale proiectului vor fi transferabile prin intermediul unor evenimente de diseminare naționale și regionale:

 

– rezultatele evaluării bazate pe indicatori agregați;

– rezultatele evaluării sectoriale a performanței serviciilor publice;

– rezultatele evaluării integrate a performanței serviciilor publice;

– direcțiile strategice de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice.

 

***

Proiectul dispune de un buget pentru activități  în valoare totală de 28.649.158,03 lei din care din care: a). valoarea eligibilă este de 28.649.158,03 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă este de 25.880.903,07 lei și  cofinantarea eligibilă a beneficiarului de 2.768.254,96 lei); b) valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia fiind de 0 (zero) lei. Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni.

Fondurile proiectului sunt  alocate prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (Axa prioritară 1– Administrație publică si sistem judiciar eficiente,  Componenta 1 – IP12/2018 – Sprijin pentru acțiuni deconsolidare a capacitații autorităților și instituțiilor publice centrale) aferent exercițiului financiar al UE 2014-2020.

 

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacității administrației publice din România prin introducerea de sisteme și standarde comune care sa conduca la îmbunatatirea activității de monitorizare și evaluare a performanței serviciilor publice furnizate.

Scopul proiectului este de a realiza o evaluare a performanței actuale a serviciilor publice din Romania, respectiv de a asigura un cadru adecvat pentru îmbunătățirea calității acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Crearea unui cadru general unitar de monitorizare/evaluare a performanței serviciilor publice
  2. Realizarea de unei analize integrate privind performanță actuală a serviciilor publice
  3. Furnizarea unui cadru specific de îmbunătățire a performanțelor serviciilor comunitare de utilități publice
  4. Perfectionarea cunostintelor si dezvoltarea abilitatilor personalului din cadrul administratiei publice centrale

Grupul țintă este reprezentat de personalul responsabil din cadrul autorităților administratiei publice centrale, autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

 
ANUNT implementare Proiect cod SIPOCA 616(pdf)

ANUNT implementare Proiect cod SIPOCA 616(doc)
 

Sari la conținut