"Optimizarea procedurilor administrative din cadrul Secretariatului General al Guvernului (Departamentul pentru Relația cu Parlamentul)”

 

ANUNȚ

privind implementarea proiectului Optimizarea procedurilor administrative din cadrul Secretariatului General al Guvernului (Departamentul pentru Relația cu Parlamentul)” 

cod SIPOCA 396/ MySMIS 115539 –

Secretariatul General al Guvernului, prin Direcția Coordonare Politici și Priorități, în parteneriat cu Academia de Studii Economice, implementează, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, proiectul Optimizarea procedurilor administrative din cadrul Secretariatului General al Guvernului (Departamentul pentru Relația cu Parlamentul)” – cod SIPOCA 396.

Obiectivul general al acestui proiect este reprezentat de optimizarea cadrului administrativ de funcționare a Departamentului pentru Relația cu Parlamentul din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Se urmărește eficientizarea coordonării și comunicării atât la nivel interinstituțional, cât și în relația dintre Parlament și Guvern.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Elaborarea de politici bazate pe dovezi, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului la nivelul Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul din cadrul Secretariatului General al Guvernului.
  2. Sistematizarea și simplificarea activității de lucru cu propunerile de acte normative la nivelul Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul din cadrul Secretariatului General al Guvernului.
  3. Îmbunătăţirea managementului la nivelul Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul din cadrul Secretariatului General al Guvernului prin intermediul unor cursuri de formare profesională.

Beneficiar: Secretariatul General al Guvernului

Partener: Academia de Studii Economice din București

Proiectul a fost lansat în data de 13 noiembrie 2018 (http://mrp.gov.ro/web/6526-2/), fiind preluat în aprilie 2020 de către Secretariatul General al Guvernului de la fostul Minister al Relației cu Parlamentul.

Bugetul total al proiectului este 2.637.792,53 lei.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Durata proiectului: 64 de luni, pana la 29.09.2023

Pentru mai multe informații despre proiect: Manager de proiect – Marius JITEA, SGG;

Contact: marius.jitea@gov.ro

(docx) (.pdf)

Sari la conținut