Planul Anual de Lucru al Guvernului (PALG)

Descriere pe scurt: Planul Anual de Lucru al Guvernului (PALG) este un instrument de planificare a procesului de reglementare la nivelul administrației publice centrale, cuprinzând proiectele de documente de politici publice și proiectele de acte normative cu impact semnificativ asupra economiei, societății, mediului și bugetului general consolidat, pe care instituțiile administrației publice centrale cu rol de inițiator își propun să le înainteze, în cursul unui an calendaristic, spre aprobare Guvernului, pe baza priorităților din Programul de Guvernare.

Proiecte : Operaționalizarea unui sistem de management pentru implementarea Planului Anual de Lucru al Guvernului (PALG)” proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod SIPOCA 26.

Durata proiectului: ianuarie 2018-martie 2019

Legislație:  „Memorandum privind aprobarea Metodologiei Ghidului de implementare a Planului Annual de Lucru al Guvernului la nivelul administrației publice centrale”, aprobat în Ședința Guvernului din 5 martie 2019

Contact:

E-mail: palg@gov.ro

Metodologii

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2016/04/metodologie-6.pdf

Sari la conținut