Direcția Guvernare Deschisă elaborează și implementează, prin Serviciul pentru Guvernare Deschisă și Biroul implementare proiecte și strategii în domeniul guvernării deschise și inovării în sectorul public, politica în domeniile guvernării deschise, transparenței și accesului la informații de interes public, consultării publice, inovării în sectorul public și creșterii capacității operaționale a organizațiilor neguvernamentale.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului, principalele activități derulate în domeniu sunt:

 • identificarea, elaborarea și promovarea de politici publice și acte normative în domeniile guvernării deschise, consultării publice, transparenței, accesului la informații de interes public, inovării în sectorul public, dezvoltării organizațiilor neguvernamentale;
 • derularea de relații bilaterale cu ministerele și instituțiile cu atribuții în domeniile guvernării deschise, consultării publice, transparenței, accesului la informații de interes public, inovării în sectorul public, dezvoltării organizațiilor neguvernamentale;
 • contribuirea la creșterea capacității Guvernului de a pune în practică politici publice pentru o guvernare deschisă, participativă, responsabilă şi performantă, inclusiv privitor la relația cu asociațiile și fundațiile legal constituite, cu cetățenii și cu partenerii sociali;
 • contribuirea la creșterea capacității autorităților și instituțiilor publice de a aplica legislația privitoare la transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public;
 • acordă suport și colaborează cu ministerele de resort, în condițiile legii, în ceea ce privește activitatea structurilor din cadrul ministerelor, cu atribuții legate de politicile publice pentru o guvernare deschisă, participativă, responsabilă şi performantă, inclusiv pe cele cu atribuții privind relația cu organizațiile societăţii civile și cetățenii.
 • coordonează activitatea de publicare și actualizare a informațiilor pe portalul privind transparența decizională www.e-consultare.gov.ro, pe portalul privind Registrul unic al transparenței intereselor, www.ruti.gov.ro , precum și pe portalul privind încurajarea dezvoltării organizațiilor neguvernamentale Catalogul organizațiilor neguvernamental www.conect.gov.ro.

Direcția guvernare deschisă prin Serviciul pentru cooperarea cu mediul asociativ realizează coordonarea politicilor de cooperare cu mediul asociativ derulate de către diferite autorități și instituții publice.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului, principalele activități derulate în domeniu sunt:

 • identificarea, monitorizarea și evaluarea politicilor de cooperare cu mediul asociativ derulate de către diferite autorități și instituții publice;
 • facilitarea creării unor mecanisme instituționale de consultare și cooperare cu mediul asociativ (colegii, comitete interministeriale, grupuri de lucru) și promovarea inițiativelor mediului asociativ pentru reprezentarea legitimă a sectorului în formularea și implementarea politicilor guvernamentale;
 • elaborarea de materiale de sinteză și propuneri privind finanţarea organizaţiilor neguvernamentale de către autorităţile publice centrale şi locale din fonduri publice;
 • diseminarea de informaţii şi bune practici privind politicile de cooperare cu mediul asociativ și contribuirea la valorificarea expertizei sectorului neguvernamental în elaborarea politicilor publice;
 • inițierea, organizarea şi sprijinirea de evenimente proprii sau propuse de alte autorităţi publice şi organizaţii neguvernamentale care se circumscriu atribuţiilor;
 • sprijinirea sincronizării la nivel european a politicilor și strategiilor de cooperare cu societatea civilă;
 • asigurarea participării la derularea, în colaborare cu ministerele de resort, programelor de asistenţă tehnică internaţională care vizează inclusiv dezvoltarea parteneriatului administraţie-organizaţii neguvernamentale.
Sari la conținut