Proiect “ Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a centrului Guvernului României”, finanțat prin Granturile Norvegiene 2014-2021

 

 

31.07.2023 Foaie de parcurs pentru o mai bună coordonare și implementare a inițiativelor de guvernare deschisă în România (.pdf) (.doc)

20.06.2023 COMUNICAT – CONFERINȚA INTERMEDIARĂ (.doc) (.pdf)

În data de 20 iunie 2023, Secretariatul General al Guvernului a organizat  în format online, Conferința intermediară a proiectului “Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a centrului Guvernului României”, realizat în parteneriat de către Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Justiției, Autoritatea pentru Digitalizarea României, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și cu sprijinul Fondului Român de Dezvoltare Socială prin Granturile Norvegiene.

Scopul evenimentului a fost de a prezenta progresul înregistrat la nivelul celor cinci componente din cadrul proiectului, după cum urmează: centru de guvernare, guvernare deschisă, guvernare digitală, integritate și inovare în sectorul public, destinate creșterii capacității de coordonare la centrul guvernului prin abordarea coerentă și structurată a agendei publice de reforme guvernamentale.

 Evenimentul s-a bucurat de prezența a peste 88 de reprezentanți din administrația publică, societatea civilă, sectorul academic și de business.

Rezultatele obținute până în prezent sunt efectul colaborării și efortului comun între administrația publică din România și experții din cadrul OCDE. Această colaborare a contribuit la identificarea și implementarea celor mai bune practici în domeniu, expertiza și resursele oferite de OCDE contribuind la demararea unor acțiuni reale de transformare în administrația publică din România.

În încheierea evenimentului, a fost subliniată importanța contribuției persoanelor din cadrul administrației publice și societății civile care au participat la implementarea proiectului, expertiza și experiența aduse în cadrul chestionarelor și interviurilor fiind esențiale pentru succesul acestui proiect.

Prin cooperare și colaborare, se pot realiza schimbări pozitive în administrația publică și se pot promova valorile de bază ale guvernării eficiente, transparente și inovatoare.

Proiectul ”Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României” beneficiază de un grant în valoare de 3,020,000 €, oferit de Norvegia în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

10.04.2023 Comunicat de presă privind evenimentul public intitulat “SGG – InoEvent” desfășurat la Palatul Victoria în data de 22.03.2023 (.pdf) (.doc)

În data de 22 martie 2023, Secretariatul General al Guvernului a organizat  la Palatul Victoria, evenimentul public intitulat “SGG – InoEvent”, ce s-a  bucurat de prezența a peste 100 de reprezentanți din administrația publică, mediul ONG, academic și sectorul de business.

Evenimentul dedicat creșterii capacității de inovare a sectorului public din România a cuprins două activități principale:

      1. Lansarea oficială a ”Planului de acțiuni pentru creșterea capacității de inovare”  realizat de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), benefiile înființării și funcționării primului ”Laborator de inovare” de la Centrul Guvernului în cadrul SGG.

Prima parte a evenimentului sa bucurat de participarea și implicarea în discuții a unor reprezentanți de la nivel înalt, deschiderea fiind realizată de Tudor Buzatu, Secretar de Stat din cadrul SGG, iar discuțiile din cadrul panelului au fost moderate de Marco Daglio, Seful Diviziei pentru Inovarea Sectorului Public din cadrul OECD.

Speakerii din panel au fost :

– Simona Bucura-Oprescu, președinte al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din cadrul Camerei Deputaților,

–  Sebastian Burduja, Ministrul cercetării, inovării și digitalizării;

–  Vasile – Felix Cozma, Președintele Agenției naționale a Funcționarilor Publici;

–  Mihai Ghigiu, Președinte al Institutului Național de Administrație.

Planul de acțiuni pentru inovare lansat oficial în cadrul panelului, este accesibil pe pagina oficială a Secretariatului General al Guvernului, în secțiunea dedicată Laboratorului de inovare, și poate fi găsit și la următorul link: https://sgg.gov.ro/1/laboratorul-de-inovare/.

Prezentarea conceptului ”Laboratoarelor de inovare” din statele membre OCDE, ca element care atinge una dintre măsurile propuse în ”Planul de acțiuni pentru creșterea capacității de inovare a administrației publice”  a fost realizată de Frédéric Baervoets, Manager, Laboratorul de inovare – NIDO, Belgia, precum și de Malcolm Beattie, Head of Innovation Lab, Department of Finance, Northern Ireland.

      2.  Partea a doua a ”SGG InoEVENT” a fost dedicată unui workshop aplicat și destinat explorării și creșterii capacității de inovare în sectorul public a participanților, facilitat și coordonat de echipa laboratorului de inovare din SGG, asistați de experții OCDE. Rezultatul activităților a fost de a identifica și, mai ales, de a da valoare unor soluții co-create pentru nevoile și blocajele administrative identificate de participanți. Prin interconectarea  cu participanții, s-a realizat un prim pas valoros al co-creării și co-designului, care este parte a unei capacități inovatoare.

Scopul workshopului a fost de a ”sparge gheața”, de a sublinia importanța muncii în colaborare și de a se asigura că activitățile acestuia sunt orientate spre rezultate.

Prezentările din panel și workshop, precum și rezultatele workshop-ului pot fi accesate la acest link: https://drive.google.com/drive/folders/1gUzFzJYQC3VRZjtB6UX7blmXLtGxaZ8D?usp=sharing.

Proiectului “Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a centrului Guvernului României”, este finanțat prin Granturile Norvegiene 2014-2021, se urmărește realizarea unei abordări mai coerente, mai structurate a guvernanței publice a țării,  care oferă o conducere substanțială și o coordonare de către centrul guvernului.

 

07.04.2023 Comunicat de presa – Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României (.pdf)

 Participarea Secretariatului General al Guvernului la cea de-a șasea reuniune a Grupului de Lucru OCDE pentru Guvernare Deschisă (OECD Working Party on Open Government)

În cadrul proiectului ”Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României”, pentru componenta 2 – Dezvoltarea capacității de implementare a practicilor de guvernare deschisă în administrația publică din România, Secretariatul General al Guvernului, prin intermediul experților din cadrul Serviciului pentru Guvernare Deschisă, a participat, în perioada 30 – 31 martie 2023 la cea de-a șasea reuniune a Grupului de Lucru OCDE pentru Guvernare Deschisă (OECD Working Party on Open Government – WPOG).

Reuniunea a fost găzduită de Guvernul Italiei la Roma, în cadrul acesteia participând în persoană și online delegați de la nivelul statelor membre OCDE sau aflate în proces de aderare, experți de la nivelul mediului academic, societății civile și organizațiilor internaționale.

Obiectivele principale ale reuniunii au constat în discutarea elementelor referitoare la elaborarea primului proiect de Raport ce vizează implementarea Recomandării privind Guvernarea Deschisă, adoptată de Consiliul OCDE în anul 2017 (până în prezent singurul instrument juridic internațional în acest domeniu), care oferă o imagine de ansamblu asupra implementării prevederilor de fond de către aderenți până în prezent, dar și experiențele statelor care lucrează la elaborarea sau implementarea strategiilor pentru guvernare deschisă. Totodată, discuțiile s-au orientat și asupra modalității de măsurare a impactului reformelor adoptate, integrarea participării și deliberării cetățenilor în luarea deciziilor și protecția spațiului civic la nivelul statelor.

Reprezentanții Secretariatului General al Guvernului au prezentat delegaților din cadrul grupului de lucru demersurile realizate de România în ultimii ani, dar și cele planificate pentru viitor în privința domeniilor guvernării deschise și protecției spațiului civic. Astfel, accentul a fost pus pe realizarea Open Government Review, dar și a modului în care recomandările OCDE vor fi implementate la nivelul României. De asemenea, participarea la această reuniune a reprezentat o oportunitate de a face schimb de bune-practici în privința reformelor vizate de Guvernul României în domeniul guvernării deschise, ținând cont de experiența împărtășită de reprezentanții celorlalte state participante.

Proiectul ”Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României” beneficiază de un grant în valoare de 3,020,000 €, oferit de Norvegia în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

 

15.03.2023 COMUNICAT – Întâlnire publică  – Laborator de Inovare (.doc)/(.pdf)

În data de 9 martie 2023, Secretariatul General al Guvernului a organizat la Palatul Victoria întâlnirea publică “Laboratorul de Inovare”, ce a  reunit un număr de circa 50 de reprezentanți ai instituțiilor publice centrale, atât de la nivelul de execuție, cât și de la nivelul de management tehnic.

Evenimentul s-a adresat în special funcționarilor la nivel de execuție din cadrul instituțiilor, care au participat în cursul anului 2022 la workshop-urile ținute de OCDE și dedicate capacității de inovare din cadrul proiectului “Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a centrului Guvernului României”, componenta ”Public sector innovation”.

Scopul întâlnirii a fost prezentarea demersului creării “Laboratorului de Inovare” prin creșterea interesului participanților pentru înființarea unui laborator de idei la Centrul Guvernului, precum și crearea unor oportunități de colaborare din zona administrației publice centrale. Obiectivul major fiind acela de a crea o rețea informală de inovatori din toate instituțiile participante care să fie atrasă și utilizată în lucrările Laboratorului de Inovare din cadrul SGG.

Pentru eficiența activităților unui Laborator de Inovare, metodologia de lucru pe care o utilizăm este de a genera ”idei” și ”soluții” la blocajele administrative, de a forma o amplă colaborare cu actorii din propria instituție unde este situat laboratorul, dar și cu actori ai altor instituții ale administrației publice și extra-instituționali în relație cu care funcționează instituția, precum și a celor din  ecosistemul larg, format din ONG-uri, mediul privat și mediul academic.

Evenimentul s-a bucurat de participarea și implicarea în discuții atât a unor reprezentanți de la nivel de conducere din cadrul administrației publice centrale, cât și din partea mediului asociativ:

– Victor Moraru, Director, Direcția dezvoltare comunitară, monitorizare întreprinderi și instituții publice;

– Luca Niculescu, Secretar de stat, Coordonator Național OCDE, Ministerul Afacerilor Externe

– Adrian Ciocănea, Consilier de Stat în cadrul Cancelariei, coordonator național adjunct OCDE;

– Ovidiu Cîmpean – Secretar de stat, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

– Radu Puchiu – Happy Cities;

– George Tuță – Chestor, Camera Deputaților.

Ulterior acestui moment, în data de 22 martie 2023, la Palatul Victoria urmează desfășurarea unui eveniment de nivel înalt, intitulat ”SGG InoEVENT”, stabilit în marja misiunii OCDE în România și care va avea ca obiect prezentarea de către OCDE și SGG către actori din ecosistemul larg, format din ONG-uri, mediul academic și alți stakeholderi relevanți a ”Planului de acțiuni pentru creșterea capacității de inovare”, a beneficiilor înființării și funcționării primului ”Laborator de inovare” de la centrul Guvernului (SGG).

Managementul întregului proiect, care cuprinde cinci componente: centru de guvernare, guvernare deschisă, guvernare digitală, integritate și inovare în sectorul public, este prezent la nivelul Direcției Generale Guvernare Deschisă, Relații Publice și Cooperare, prin Serviciul pentru Guvernare Deschisă, din cadrul Secretariatului General al Guvernului care deține calitatea de Promotor al Proiectului PNP003.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 3,020,000 €, oferit de Norvegia în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Prin acest proiect  Secretariatul General al Guvernului, în parteneriat cu Ministerul Justiției și Autoritatea pentru Digitalizarea României urmăresc realizarea unei abordări mai coerente, mai structurate a guvernanței publice a țării. agenda de reforme, o abordare care ar trebui să ofere o conducere substanțială și o coordonare de către centrul guvernului.

 

 

08.03.2023 – COMUNICAT – Atelier de lucru privind integritatea dezvoltării durabile în cadrul metodologic și în practica evaluării impactului reglementărilor, organizat în marja proiectului  “Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a centrului Guvernului României”, finanțat prin Granturile Norvegiene 2014-2021 (.doc)/(.pdf)

Prin cele cinci componente: centru de guvernare, guvernare deschisă, guvernare digitală, integritate și inovare în sectorul public, din cadrul proiectului “Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a centrului Guvernului României”,  finanțat prin Granturile Norvegiene 2014-2021, se urmărește realizarea unei abordări mai coerente, mai structurate a guvernanței publice a țării,  care oferă o conducere substanțială și o coordonare de către centrul guvernului.

În data de 28 februarie 2023, la Palatul Victoria s-a desfășurat în format fizic, Atelierul de lucru privind integritatea dezvoltării durabile în cadrul metodologic și în practica evaluării impactului reglementărilor, organizat de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă (DDD), în marja proiectului  “Capacitate sporită de coordonare la centrul guvernului pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD)” . Seminarul a reunit un număr de circa 50 de reprezentanți ai instituțiilor publice centrale și a facilitat schimbul de experiență între profesioniști din România, Cehia, Luxemburg și Comisia Europeană.

Evenimentul a avut  ca și subiect principal ”clarificarea modului de aplicare a noului cadru legislativ și metodologic privitor la elaborarea instrumentelor de prezentare și motivare care însoțesc proiectele de acte normative, instituit prin adoptarea Hotărârii nr. 443 din 30 martie 2022 pentru aprobarea conținutului instrumentului de prezentare și motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucțiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum și pentru înființarea Consilului Consultativ pentru Evaluarea Impactului Actelor Normative”, venind în sprijinul Planului Național de Acțiune (PNA) pentru implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă a României 2030”, adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 877/2018.

În desfășurarea evenimentului, Domnul Consilier de Stat László Borbély, a subliniat rolul important al cadrului instituțional creat prin implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă în coerența politicilor publice, precum și eforturile comune realizate de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și al Direcției Coordonare, Politici și Priorități din cadrul Secretariatului General al Guvernului, în vederea îmbunătățirii mecanismelor de evaluarea a impactului ex-ante, astfel încât politicile publice să obțină efecte pozitive în raport cu Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă.

Kristýna Hondlíková,  consilier al Biroul Guvernului Republicii Cehe, a prezentat modelul de bună practică a Republicii Cehe privind evaluarea RIA. Informațiile prezentate au identificat elemente comune în arhitectura instituțională și pașii care sunt necesari de urmat pentru o politică publică.

Pentru ambele state, principalele provocări sunt stabilitatea politică și nevoia unui grad ridicat de expertiză în cadrul administrației publice centrale, elementele subliniate în intervenție fiind crearea unui puternic cadru instituțional bine interconectat, cât și formarea personalului pentru meseria de expert în dezvoltare durabilă.

Din partea OECD, doamna Carina Lindberg, Consilier Politici – Unitatea de coerenţă a politicilor pentru Dezvoltare Durabilă, a prezentat următorii pași:

 • Identificarea mecanismelor care ar putea avea mai mult impact și mai multă eficiență în abordarea blocajelor identificate în Faza 2;
 • Sprijinirea de către OCDE a dezvoltării unei foi de parcurs pentru implementarea PNA și îndrumări către ministerele de resort/nucleele de dezvoltare durabilă;
 • 12 Obiective specifice în conformitate cu țintele SNDS Integrarea durabilității în RIA.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 3,020,000 €, oferit de Norvegia în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

 

27.12.2022Comunicat Privind rezultatele obținute în perioada 2021-2022, în cadrul Proiectului “Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a centrului Guvernului României”,  finanțat prin Granturile Norvegiene 2014-2021(.pdf)

Prin cele cinci componente: centru de guvernare, guvernare deschisă, guvernare digitală, integritate și inovare în sectorul public, din cadrul proiectului “Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a centrului Guvernului României”,  finanțat prin Granturile Norvegiene 2014-2021, se urmărește realizarea unei abordări mai coerente, mai structurate a guvernanței publice și o coordonare mai bună la centrul guvernului.

În plus, prin acest proiect s-a propus să se abordeze deconectarea percepută între politicile elaborate la nivel guvernamental și nevoile reale ale populației, în special ale grupurilor vulnerabile, în ceea ce privește calitatea prestării serviciilor.

Reamintim că, prioritățile fiecărei componente sunt:

Centrul Guvernului

Pentru creșterea capacității Centrului Guvernului de coordonare interministerială pentru a elabora și implementa politici publice în concordanță cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) asumate de România în cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU), componenta urmărește realizarea unei foi de parcurs pentru asigurarea coerenței politicilor pentru dezvoltare durabilă și organizarea a două workshop-uri.

Guvernare Deschisă

Dezvoltarea capacității de implementare a practicilor de guvernare deschisă în administrația publică din România. Componenta include evaluarea stadiului actual și a progreselor realizate de România în implementarea guvernării deschise. Ulterior, pe baza unor consultări cu actori instituționali și neguvernamentali de la nivel central și local, proiectul își propune elaborarea unui set de recomandări cu privire la modul de îmbunătățire a mecanismelor care facilitează implementarea politicilor și practicilor în domeniul guvernării deschise.

Guvernare Digitală

Sprijin pentru avansarea procesului de transformare digitală la nivelul sectorului public din România. Activitățile dedicate guvernării digitale au în vedere conceperea unui ghid pentru elaborarea și implementarea proiectelor de transformare digitală în administrația publică din România și identificarea de propuneri pentru un  viitor cadru/o viitoare strategie cu privire la guvernarea digitală.

Integritate Publică

Componenta vizează promovarea integrității în sistemul public de sănătate, sistemul național de educație și în cadrul întreprinderilor publice. Demersul include o evaluare inițială a sistemului de integritate publică al României în cele trei arii sus menționate, care va identifica punctele forte ale sistemului de integritate publică și va evidenția modul în care poate fi consolidată agenda anticorupție. Vor fi demarate activități, precum dialogul cu factorii interesați din cele trei domenii, o campanie de conștientizare și ateliere de lucru care vizează creșterea integrității, reducerea corupției și promovarea integrității organizaționale.

Inovarea Sectorului Public

Activitățile din cadrul acestei componente au în vedere stabilirea nivelului capacității de inovare în sectorul public și realizarea unui plan de acțiune pentru creșterea acesteia în cadrul administrației publice centrale, la nivelul ministerelor. Proiectul prevede realizarea unei evaluări inițiale în vederea identificării nevoilor și barierelor inovării din sectorul public. Informațiile colectate se vor constitui un suport pentru elaborarea strategiei de inovare a sectorului public, pentru dezvoltarea capacității instituțiilor de a dezvolta și implementa metode inovative.

Principalele activități desfășurate în perioada 2021-2022 în cadrul proiectului au fost următoarele:

 1. Începerea proiectului a fost marcată prin Conferința de lansare a Proiectului “Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a centrului Guvernului României” ce a avut loc în data de 19 ianuarie 2022. Videoconferința a reunit un număr de circa 200 de participanți, reprezentând peste 60 de autorități publice centrale și locale (ministere, instituții autonome și subordonate, precum și primării de municipii) și peste 30 de organizații din societatea civilă. Comunicatul de presă a fost publicat pe site-ul SGG.GOV.RO, la secțiunea dedicată proiectului PNP003 la data de 21.01.2022.
 2. Secretariatul General al Guvernului a organizat în data de 17 martie 2022, în parteneriat cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), conferința de lansare a componentei 2 – Guvernare Deschisă a proiectului “Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a centrului Guvernului României”. Videoconferința a reunit un număr de peste 50 de participanți, reprezentând autorități publice centrale și locale (ministere și primării de municipii) și organizații din societatea civilă.

Principalul obiectiv al Componentei 2 – Guvernare Deschisă are ca obiectiv dezvoltarea capacității de implementare a practicilor de guvernare deschisă în administrația publică din România prin următoarele activități:

 • Evaluarea stadiului actual și a progreselor realizate de România în implementarea guvernării deschise raportat la cele 10 prevederi ale recomandării OCDE privind guvernarea deschisă;
 • Elaborarea unui set de recomandări privind consolidarea capacității SGG de îmbunătățire a mecanismelor și practicilor de guvernare deschisă, inclusiv capacitatea de stabilire a mecanismelor de colaborare cu societatea civilă pentru implementarea cu succes a politicilor în domeniu de la nivelul Secretariatului General al Guvernului;
 • Sprijinirea dezvoltării unui plan de măsuri concret care să permită o mai bună coordonare și implementare a inițiativelor de guvernare deschisă și definirea indicatorilor pentru monitorizarea și evaluarea bazată pe date a impactului inițiativelor guvernamentale deschise;
 • Diseminarea bunelor practici de guvernare deschisă din România la nivel național și internațional.

În cadrul evenimentului au avut intervenții reprezentanți ai guvernelor Spaniei și Braziliei care au împărtășit atât experiența colaborării cu OECD, cât și exemple de bună practică în domeniul guvernării deschise inițiate și implementate la nivelul acestora. De asemenea, au fost discutate perspective asupra guvernării deschise la nivel național prin intervenții ale reprezentanților ministerelor, cât și ai societății civile. Comunicatul de presă – Eforturi comune ale SGG și OECD pentru promovarea Guvernării Deschise în România, a fost publicat pe site-ul SGG.GOV.RO, la secțiunea dedicată proiectului PNP la data de 22.03.2022.

 1. În perioada 17 – 20 Mai 2022, a fost organizată  o misiune de tip fact-finding, la București, în cadrul proiectului ”Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României”.

Misiunea a avut ca și subiect principal ”Utilizarea cadrului de coerență a politicilor pentru Dezvoltare Durabilă (CPDD) ca punct de reper pentru identificarea și depășirea blocajelor în ceea ce privește Planul Național de Acțiune (PNA) pentru facilitarea implementării Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă a României 2030” și a reunit un număr de circa 200 de participanți.

Agenda misiunii a cuprins întâlniri cu reprezentanți din nucleele de dezvoltare durabilă (SDG hubs) din ministere de linie, reprezentanți ai Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă și ai societății civile, ai Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă, ai Parlamentului României, Secretariatul General al Guvernului, etc.

În urma misiunii, au fost identificați următorii pași:

 • Identificarea mecanismelor care ar putea avea mai mult impact și mai multă eficiență în abordarea blocajelor identificate în Faza 1;
 • Sprijinirea de către OCDE a dezvoltării unei foi de parcurs pentru implementarea PNA și îndrumări către ministerele de resort/nucleele de dezvoltare durabilă;
 • Sprijinirea dezvoltării unui cadru de monitorizare pentru a urmări implementarea și evaluarea PNA.

Acțiunea a fost marcată prin Comunicatul de presă – Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României, comunicat publicat pe site-ul SGG.GOV.RO, la secțiunea dedicată proiectului, în data de 12.07.2022.

 1. Pentru componenta 5 – Inovarea sectorului public, au avut loc în perioada mai – iunie 2022 următoarele misiuni:

În data de 19 mai 2022 – a fost organizat un seminar virtual (online), pentru realizarea unei evaluări în vederea identificării nevoilor și barierelor inovării din sectorul public. Echipa de experți ai Observatorului pentru Inovarea Sectorului Public (OPSI) din cadrul OECD, au realizat un sondaj general pe baza datelor culese din misiunea efectuată în luna martie 2022 – chestionare semistructurale aplicate online. Rezultatele obținute din partea instituțiilor din cadrul administrațiilor publice au fost în numar de 82 de răspunsuri complete și 98 de răspunsuri parțiale, iar din partea instituțiilor  nonguvernamentale s-au primit 15 răspunsuri complete și 20 de răspunsuri parțiale.

În perioada 07-09 iunie 2022 – s-au desfășurat în  format fizic,  la sediul Secretariatului General al Guvernului, trei grupuri de lucru (workshop-uri) ce au avut ca participanți atât reprezentanți ai instituțiilor la nivel de execuție, nivel mediu cât și de la nivelul demnitarilor/secretarilor de stat din cadrul tuturor ministerelor.

Evenimentele au avut ca și subiect principal stabilirea nivelului capacității de inovare în sectorul public și realizarea unui suport pentru elaborarea viitoarei strategii de inovare a sectorului public, prevăzută ca etapă intermediară în Planul Național de Redresare și Reziliență, în vederea dezvoltării capacității instituțiilor centrale de a dezvolta și implementa metode inovative.

Comunicatul de presă – Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României, comunicat publicat pe site-ul SGG.GOV.RO, la secțiunea dedicată proiectului, în data de 21.07.2022.

 1. În perioada 4 – 8 iulie 2022 – s-au desfășurat, la Palatul Victoria, 15 sesiuni de discuții și workshop-uri alături de peste 20 de reprezentanți ai ministerelor, autorităților subordonate ministerelor, autorităților autonome și autorităților administrației publice locale, atât la nivel decizional, cât și la nivel de execuție. De asemenea, au fost organizate și alte două astfel de sesiuni alături de reprezentați ai mediului academic și organizațiilor societății civile active în domeniul guvernării deschise.

Scopul principal al evenimentelor a urmărit evaluarea stadiului actual al progreselor înregistrate de România în privința implementării și aplicării principiilor guvernării deschise în administrația publică, în vederea stabilirii de recomandări privind consolidarea capacității SGG de îmbunătățire a mecanismelor și practicilor de guvernare deschisă.

Comunicatul de presă – Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României, comunicat publicat pe site-ul SGG.GOV.RO, la secțiunea dedicată proiectului, în data de 26.07.2022.

 1. În data de 11 octombrie 2022, Secretariatul General al Guvernului a organizat, în marja misiunii OECD în România, Seminarul public despre capacitatea de inovare (Public seminar on innovative capacity) eveniment public ca s-a desfășurat la Palatul Victoria.

Seminarul a avut ca obiect lansarea oficială a ”Raportul de evaluare a capacității de inovare”, ca rezultat al demersurilor derulate pe parcursul acestui an, în cadrul Componentei 5 „Inovarea sectorului public”.

În cadrul implementării Componentei 5. Inovarea sectorului public,  a fost finalizată etapa de evaluare a nivelului capacității de inovare al administrației centrale și a fost elaborat ”Raportul de evaluare a capacității de inovare”, astfel că lansarea oficială a acestui raport a avut loc cu prilejul seminarului din 11 octombrie 2022.

Pentru realizarea acestui raport, au fost derulate multiple activități dedicate măsurării nivelului de inovare de la nivelul administrației publice centrale (aplicare de chestionare, interviuri online, workshop-uri, la care au participat atât reprezentanți de la nivel tehnic cât și politic ai tuturor ministerelor, ai Curții de Conturi, ai mediului academic și al organizațiilor nongvernamentale, precum și ai mediului de afaceri care au răspuns demersului nostru). Raportul a reprezentat rezultatul cercetării privind modul în care Guvernul României și-a dezvoltat capacitatea internă de a utiliza strategic și sistemic inovația pentru a obține rezultate publice.

În data de 07.10.2022 a fost publicat Comunicatul – Secretariatul General al Guvernului organizează, în marja misiunii OECD în România, Seminarul public despre capacitatea de inovare (Public seminar on innovative capacity).

 1. În data de 29 noiembrie 2022 s-a desfășurat Seminarul privind rolul strategiilor sectoriale în atingerea țintelor Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 (SNDDR 2030),  organizat de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă (DDD), în marja proiectului  “Capacitate sporită de coordonare la centrul guvernului pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD)”, seminar ce a facilitat schimbul de experiență între profesioniști din România și Italia,  explorând dacă și cum instrumentele dezvoltate pentru operaționalizarea noului “Plan de acțiune al Italiei privind coerența politicilor pentru dezvoltare durabilă”, matricea de coerență și fișa de coerență, elaborate la nivel regional, ar putea sprijini DDD în formularea recomandărilor la nivel central în vederea implementării Planului Național de Acțiune pentru implementarea SNDDR 2030 (PNA).

Participanții au studiat/identificat modalitatea în care măsurile, indicatorii aferenți strategiilor sectoriale pot contribui la atingerea țintelor SNDDR 2030. Exercițiul s-a focalizat pe ODD 12 – “Consum și producție responsabile”.

Atelierul, desfășurat în format hibrid a reunit peste 60 participanți atât din mediul public cât și din mediul privat, ONG, a fost un exercițiu reușit, contribuind la  identificarea acelor acțiuni intersectoriale și a modului în care acestea ar putea fi extinse la scară largă și integrate în exerciții privind implementarea politicilor și bugetarea.

 

Romanian Innovative Capacity Report (Interim Assessment Report) (.pdf)

Video (mp4)Prezentarea ”Raportului de evaluare a capacității de inovare” a avut loc la Palatul Victoria, la data de 11.10.2022, în cadrul „Public seminar on innovative capacity” organizat de Secretariatul General al Guvernului  în marja misiunii OECD în România  

Detalii: https://sgg.gov.ro/1/11-10-2022-dezbatere-despre-capacitatea-de-inovare-public-seminar-on-innovative-capacity-eveniment-organizat-in-marja-misiunii-de-lucru-a-oecd-in-romania/

 

07.10.2022 Comunicat – Secretariatul General al Guvernului organizează, în marja misiunii OECD în România, Seminarul public despre capacitatea de inovare (Public seminar on innovative capacity)

În data de 11 octombrie 2022, Secretariatul General al Guvernului organizează, în marja misiunii OECD în România, Seminarul public despre capacitatea de inovare (Public seminar on innovative capacity) eveniment public care va avea loc la Palatul Victoria.

Seminarul va avea ca obiect lansarea oficială a ”Raportul de evaluare a capacității de inovare”, ca rezultat al demersurilor derulate pe parcursul acestui an, în cadrul Componentei 5 „Inovarea sectorului public”.

Secretariatul General al Guvernului, în parteneriat cu Ministerul Justiției și Autoritatea pentru Digitalizarea României implementează proiectul „Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României”.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 3,020,000 €, oferit de Norvegia în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Mai multe informații despre proiect și despre Programul „ Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”: www.frds.ro; www.eeagrants.ro.

În vederea implementării interne a standardelor OCDE stabilite în ”Declarația privind inovarea sectorului public” la care Secretariatul General al Guvernului a aderat în anul 2019, Guvernul României, prin acest proiect, își propune să introducă conceptul de inovare la nivelul administrației publice centrale, ca modalitate pentru a atinge obiectivele și prioritățile României de a fi aliniat pe deplin cu acest document juridic în parcursul său de a deveni stat membru OCDE.

La acest moment, în cadrul implementării Componentei 5. Inovarea sectorului public a proiectului sus-menționat, Observatorul pentru Inovare în Sectorul Public din cadrul OCDE a finalizat, împreună cu Secretariatul General al Guvernului etapa de evaluare a nivelului capacității de inovare al administrației centrale și a fost elaborat ”Raportul de evaluare a capacității de inovare”, urmând ca lansarea oficială a acestui raport să aibă loc cu prilejul seminarului din 11 octombrie 2022.

Pentru realizarea acestui raport, au fost derulate multiple activități dedicate măsurării nivelului de inovare de la nivelul administrației publice centrale (aplicare de chestionare, interviuri online, workshop-uri, la care au participat atât reprezentanți de la nivel tehnic cât și politic ai tuturor ministerelor, ai Curții de Conturi, ai mediului academic și al mediului ong, precum și ai mediului de afaceri care au răspuns demersului nostru). Rezultatul acestor activități face obiectul raportului care va fi prezentat oficial de echipa OCDE din cadrul Observatorului pentru Inovarea Sectorului Public. Raportul reprezintă rezultatul cercetării privind modul în care Guvernul României și-a dezvoltat capacitatea internă de a utiliza strategic și sistemic inovația pentru a obține rezultate publice.

 • Sinteza raportului, poate fi accesată aici:

Consolidarea capacității Guvernului României

-versiune engleză (.pdf)

-versiune română (.pdf)

 

26.07.2022 Comunicat – Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României (.pdf) (.doc)

 În cadrul proiectului ”Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României”, pentru componenta 2 – Dezvoltarea capacității de implementare a practicilor de guvernare deschisă în administrația publică din România, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), cu sprijinul Secretariatul General al Guvernului, a organizat, la București, în perioada 4 – 8 iulie 2022 următoarea misiune:

În data de 4 iulie 2022 – misiunea experților OCDE a fost deschisă prin organizarea întâlniri la nivel înalt între Alessandro Bellantoni, Șeful Unității pentru Guvernare Deschisă și Spațiu Civic din cadrul OCDE, și Tudor Buzatu, alături de Alexandru-Cristian Vasilescu, Secretari de Stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului. Discuția s-a axat pe tema realizării demersurilor necesare pentru implementarea cu succes a tuturor componentelor aferente proiectului și asigurarea implicării României în crearea unor mecanisme sustenabile de dezvoltare a capacității de coordonare la centrul Guvernului. Prin atingerea obiectivelor din cadrul proiectului va fi asigurată sinergia dintre politicile elaborate la nivel guvernamental și nevoile reale ale populației, în special cele ale grupurilor vulnerabile, prin creșterea calității politicilor publice și a implementării acestora.

În perioada 4 – 8 iulie 2022 – s-au desfășurat, la Palatul Victoria, 15 sesiuni de discuții și workshop-uri alături de peste 20 de reprezentanți ai ministerelor, autorităților subordonate ministerelor, autorităților autonome și autorităților administrației publice locale, atât la nivel decizional, cât și la nivel de execuție. De asemenea, au fost organizate și alte două astfel de sesiuni alături de reprezentați ai mediului academic și organizațiilor societății civile active în domeniul guvernării deschise.

Scopul principal al evenimentelor a urmărit evaluarea stadiului actual al progreselor înregistrate de România în privința implementării și aplicării principiilor guvernării deschise în administrația publică, în vederea stabilirii de recomandări privind consolidarea capacității SGG de îmbunătățire a mecanismelor și practicilor de guvernare deschisă.

 

În urma acestor activități , OECD a prezentat pașii următori:

 • Elaborarea unui set de recomandări privind consolidarea capacității SGG de îmbunătățire a mecanismelor și practicilor de guvernare deschisă, inclusiv capacitatea de stabilire a mecanismelor de colaborare cu societatea civilă pentru implementarea cu succes a politicilor în domeniu de la nivelul Secretariatului General al Guvernului;
 • Sprijinirea dezvoltării unui plan de măsuri concret care să permită o mai bună coordonare și implementare a inițiativelor de guvernare deschisă și definirea indicatorilor pentru monitorizarea și evaluarea bazată pe date a impactului inițiativelor guvernamentale deschise;
 • Diseminarea bunelor practici de guvernare deschisă din România la nivel național și internațional.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 3,020,000 €, oferit de Norvegia în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

 

21.07.2022 Comunicat de presa – Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României (.pdf) (.doc)

În cadrul proiectului ”Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României”, pentru componenta 5 – Inovarea sectorului ublic, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), cu sprijinul Secretariatul General al Guvernului au organizat, la București, în perioada mai – iunie 2022 următoarele misiuni:

În data de 19 mai 2022 – a fost organizat un seminar virtual (online), pentru realizarea unei evaluări în vederea identificării nevoilor și barierelor inovării din sectorul public. Echipa de experți ai Observatorului pentru Inovarea Sectorului Public (OPSI) din cadrul OECD, au realizat un sondaj general pe baza datelor culese din misiunea efectuată în luna martie 2022 – chestionare semistructurale aplicate online. Rezultatele obținute din partea instituțiilor din cadrul administrațiilor publice au fost în numar de 82 de răspunsuri complete și 98 de răspunsuri parțiale, iar din partea instituțiilor  nonguvernamentale s-au primit 15 răspunsuri complete și 20 de răspunsuri parțiale.

În perioada 07-09 iunie 2022 – s-au desfășurat în  format fizic,  la sediul Secretariatului General al Guvernului, trei grupuri de lucru (workshop-uri) ce au avut ca participanți atât reprezentanți ai instituțiilor la nivel de execuție, nivel mediu cât și de la nivelul demnitarilor/secretarilor de stat din cadrul tuturor ministerelor.

Evenimentele au avut ca și subiect principal stabilirea nivelului capacității de inovare în sectorul public și realizarea unui suport pentru eleborarea viitoarei strategii de inovare a sectorului public, prevăzută ca etapă intermediară în Planul Național de Redresare și Reziliență, în vederea dezvoltării capacității instituțiilor centrale de a dezvolta și implementa metode inovative.

Astfel, în urma acestor activități , OECD a prezentat pașii următori:

 • Elaborarea unui plan de acțiuni pentru introducerea conceptului de inovare în cadrul administrației centrale;
 • Constituirea și pilotarea primului laborator pentru inovare la Centrul Guvernului în cadrul căruia se va dezvolta un instrument unic (toolkit), pentru realizarea portofoliilor de inovare ale instituțiilor, respectiv dezoltarea inovativă a activităților derulate la nivelul acestora.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 3,020,000 €, oferit de Norvegia în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

12.07.2022 Comunicat – Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României (.doc) (.pdf)

În perioada 17 – 20 Mai 2022, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) cu sprijinul Secretariatul General al Guvernului a organizat  o misiune de tip fact-finding, la București, în cadrul proiectului ”Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României”.

Misiunea a avut ca și subiect principal ”Utilizarea cadrului de coerenţă a politicilor pentru Dezvoltare Durabilă (CPDD) ca punct de reper pentru identificarea și depășirea blocajelor în ceea ce privește Planul Național de Acțiune (PNA) pentru facilitarea implementării Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă a României 2030” și a reunit un număr de circa 200 de participanți.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 3,020,000 €, oferit de Norvegia în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Din partea OECD au fost prezenți:

 • doamna Carina Lindberg, Consilier Politici – Unitatea de coerenţă a politicilor pentru Dezvoltare Durabilă;
 • domnul Ernesto Soria Morales, Senior Analyst pentru  coerența politicilor pentru Dezvoltare Durabilă.

Agenda misiunii a cuprins întâlniri cu reprezentanți din nucleele de dezvoltare durabilă (SDG hubs) din ministere de linie, reprezentanți ai Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă și ai societății civile, ai Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă, ai Parlamentului României, Secretariatul General al Guvernului, etc.

Astfel, în urma misiunii, doamna Carina Lindberg (OECD) a prezentat câteva concluzii:

 • S-au înregistrat progrese importante în îmbunătățirea CPDD pentru o implementare consolidată a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), de exemplu PNA, formare profesională/training în ocupația ”expert dezvoltare durabilă”, setul de indicatori statistici naționali pentru dezvoltare durabilă.
 • Noile decizii guvernamentale care au fost adoptate în cadrul PNRR sunt deosebit de importante – trebuie să se asigure integrarea sistematică a dezvoltării durabile încă de la începutul elaborării politicilor publice, respectiv:
  • Hotărârea privind aprobarea metodologiei de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare și actualizare a strategiilor guvernamentale;
  • Hotărârea pentru aprobarea metodologiei de elaborare, monitorizare și raportare a Planurilor Strategice Instituționale și a programelor bugetare;
  • Hotărârea pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a impactului documentelor de politici publice și a proiectelor de acte normative, inclusiv metodologia „One In, One Out”;
 • Provocările rămân în ceea ce privește coordonarea pe verticală, respectiv implicarea autorităților și a factorilor interesați de la nivel local, colectarea datelor, corelarea politicilor sectoriale și identificarea conexiunilor între acestea.

Pași următori, după această fază a misiunii OCDE:

 • Identificarea mecanismelor care ar putea avea mai mult impact și mai multă eficiență în abordarea blocajelor identificate în Faza 1;
 • Sprijinirea de către OCDE a dezvoltării unei foi de parcurs pentru implementarea PNA și îndrumări către ministerele de resort/ nucleele de dezvoltare durabilă;
 • Sprijinirea dezvoltării unui cadru de monitorizare pentru a urmări implementarea și evaluarea PNA.

 

22.03.2022 Comunicat – Eforturi comune ale SGG și OECD pentru promovarea Guvernării Deschise în România (pdf) (doc)

Secretariatul General al Guvernului a organizat în data de 17 martie 2022, în parteneriat cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), conferința de lansare a componentei Guvernare Deschisă a proiectului “Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a centrului Guvernului României”.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 3,020,000 €, oferit de Norvegia în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

În deschiderea evenimentului, au adresat mesaje participanților:

 • Bogdan Cătălin-Ghelbere – Secretar General Adjunct al Guvernului;
 • Sheena Elaine Keller, Ofițer Principal de Sector – Preocupări Orizontale și Organizații Partenere Internaționale, Biroul de Management Financiar / Granturi SEE/Norvegia;
 • Alessandro Bellantoni, Directorul Diviziei pentru Guvernare Deschisă și Spațiu Civic, OECD.

 

Videoconferința a reunit un număr de peste 50 de participanți, reprezentând autorități publice centrale și locale (ministere și primării de municipii) și organizații din societatea civilă.

 

Componenta are ca obiectiv dezvoltarea capacității de implementare a practicilor de guvernare deschisă în administrația publică din România prin următoarele activități:

 • Evaluarea stadiului actual și a progreselor realizate de România în implementarea guvernării deschise raportat la cele 10 prevederi ale recomandării OCDE privind guvernarea deschisă;
 • Elaborarea unui set de recomandări privind consolidarea capacității SGG de îmbunătățire a mecanismelor și practicilor de guvernare deschisă, inclusiv capacitatea de stabilire a mecanismelor de colaborare cu societatea civilă pentru implementarea cu succes a politicilor în domeniu de la nivelul Secretariatului General al Guvernului;
 • Sprijinirea dezvoltării unui plan de măsuri concret care să permită o mai bună coordonare și implementare a inițiativelor de guvernare deschisă și definirea indicatorilor pentru monitorizarea și evaluarea bazată pe date a impactului inițiativelor guvernamentale deschise;
 • Diseminarea bunelor practici de guvernare deschisă din România la nivel național și

internațional.

În deschiderea evenimentului, Secretarul General Adjunct al Guvernului, Bogdan Cătălin Ghelbere a reiterat prioritatea pe care Secretariatul General al Guvernului o acordă dezvoltării capacității de coordonare la centrul guvernului. Totodată, a menționat importanța unor mecanisme sustenabile prin care se urmărește dezvoltarea capacității de implementare a practicilor de guvernare deschisă în administrația publică din România. Facilitarea, prin standarde și mecanisme de lucru, a colaborării permanente dintre guvern și societatea civilă pentru implementarea reformelor de guvernare deschisă, reprezintă una dintre prioritățile de bază ale Secretariatului General al Guvernului.

 

Dna. Sheena Elaine Keller, Granturi SEE/Norvegia, a subliniat că în calitate de finanțator va urmări și sprijini implementarea proiectului, precum și evoluțiile ulterioare ale acestuia după încheierea finanțării, având în vedere importanța strategică națională pe care o are proiectul.

 

Dl. Alessandro Bellantoni, Directorul Unității pentru Guvernare Deschisă și Spațiu Civic, OECD a subliniat că o guvernare publică solidă este astăzi mai importantă decât oricând pentru a servi mai bine cetățenii. El a salutat buna colaborare pe care Guvernul României o are cu OECD și a apreciat eforturile depuse pentru crearea unei administrații publice care este pregătită să facă față provocărilor emergente de politică.

 

In cadrul evenimentului au avut intervenții reprezentanți ai guvernelor Spaniei și Braziliei care au împărtășit atât experiența colaborării cu OECD, cât și exemple de bună practică în domeniul guvernării deschise inițiate și implementate la nivelul acestora. De asemenea, au fost discutate perspective asupra guvernării deschise la nivel național prin intervenții ale reprezentanților ministerelor, cât și ai societății civile.

 

Prin cele 5 componente dedicate, proiectul reprezintă o abordare strategică integrată a domeniilor dezvoltării durabile, guvernării deschise, digitalizării, integrității publice și inovării sectorului public, menită să conducă atât la consolidarea capacității sectorului public de a oferi servicii de calitate și transparente cetățenilor, precum și la elaborarea de politici publice eficiente în aceste domenii.

 


21.01.2022 COMUNICAT

Conferința de lansare a Proiectului “Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a centrului Guvernului României” -19 Ianuarie, 2022

Secretariatul General al Guvernului a organizat astăzi, 19 ianuarie 2022, în parteneriat cu Ministerul Justiției, Autoritatea pentru Digitalizarea României și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), conferința de lansare a proiectului “Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a centrului Guvernului României”.

În deschiderea evenimentului, au adresat mesaje participanților:

 • Bogdan Cătălin-Ghelbere – Secretar General Adjunct al Guvernului;
 • László Borbély – Consilier de Stat, coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă;
 • Mihai Pașca – Secretar de Stat, Ministerul Justiției;
 • Dragoș-Cristian Vlad – Președinte, Autoritatea pentru Digitalizarea României;
 • Janos Bertok, Director adjunct pentru Guvernare Publică, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică ;
 • Mihaela Peter – Director executiv, Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Videoconferința a reunit un număr de circa 200 de participanți, reprezentând peste 60 de autorități publice centrale și locale (ministere, instituții autonome și subordonate, precum și primării de municipii) și peste 30 de organizații din societatea civilă.

Scopul proiectului lansat este de a crește capacitatea de coordonare la centrul guvernului prin abordarea coerentă și structurată a agendei publice de reforme guvernamentale. Prin cele 5 componente dedicate, proiectul reprezintă o abordare strategică integrată a domeniilor dezvoltării durabile, guvernării deschise, digitalizării, integrității publice și inovării sectorului public, menită să conducă atât la consolidarea capacității sectorului public de a oferi servicii de calitate și transparente cetățenilor, precum și la elaborarea de politici publice eficiente în aceste domenii.

Prin îndeplinirea obiectivelor proiectului se va asigura sinergia dintre politicile elaborate la nivel guvernamental și nevoile reale ale populației, în special cele ale grupurilor vulnerabile, prin creșterea calității politicilor publice și a implementării acestora.

În deschiderea evenimentului, Secretarul General Adjunct al Guvernului, Bogdan Cătălin Ghelbere a reiterat importanța și interesul Secretariatului General al Guvernului (SGG) în dezvoltarea capacității de coordonare la centrul guvernului. Totodată, a menționat importanța unor mecanisme sustenabile pentru componenta privind Guvernarea Deschisă, prin care se urmărește dezvoltarea capacității de implementare a practicilor de guvernare deschisă în administrația publică din România și respectiv pentru componenta privind Inovarea Sectorului Public, prin care se urmărește evaluarea și creșterea capacități de inovare în administrația publică centrală. De asemenea, acesta a subliniat cooperarea constructivă și eficientă pe care instituțiile din România, de la nivel guvernamental, o realizează cu OECD, a cărei expertiză este utilizată și în cadrul  proiectului lansat.

Domnul Consilier de Stat László Borbély a punctat eforturile instituționale realizate de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă în vederea îmbunătățirii capacitații administrației publice pentru implementarea celor 17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă. Crearea unui puternic cadru instituțional bine interconectat, cât și formarea personalului pentru meseria nou înființată de expert în dezvoltare durabilă se află printre elementele subliniate în intervenție. Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă este implicat în proiect în cadrul componentei 1 care vizează îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă prin întărirea capacității de coordonare la Centrul Guvernului din România.

Domnul Secretar de Stat Mihai Pașca a subliniat că a patra componentă a proiectului vizează promovarea integrității în trei sectoare: sănătatea, educația și întreprinderile publice. ”Suntem optimiști că acest proiect, în mod special, și cadrul strategiei naționale anticorupție, la modul general, vor reuși să determine imboldul necesar asumării unei agende anticorupție credibile în cele trei sectoare”. Reprezentantul Ministerului Justiției a reiterat importanța stabilirii unui dialog cu ministerele de resort, în special cu Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, pentru a asigura un angajament susținut pentru implementarea corectă a componentei de integritate.

Domnul Dragoș-Cristian Vlad, președinte al Autorității pentru Digitalizarea României a vorbit despre importanța transformării digitale a României „Rezultatele Componentei 3 Guvernarea Digitală vor fi valorificate de  guvernul României pentru proiectele  următoare, pentru digitalizarea efectivă a serviciilor publice.

Janos Bertok, adjunct al Directoratului pentru Guvernare Publică al OECD, a subliniat că o guvernare publică solidă este astăzi mai importantă decât oricând pentru a servi mai bine cetățenilor, întreprinderilor și pentru a crea condițiile pentru ca guvernele să urmărească o creștere economică durabilă și favorabilă incluziunii. A salutat angajamentul guvernului României de a colabora cu OECD pentru a consolida încrederea și a promova crearea unei administrații publice care este pregătită să facă față provocărilor.

”În calitate de Operator de Program, FRDS va urmări și sprijini implementarea proiectului, precum și evoluțiile ulterioare ale acestuia, după încheierea finanțării, având în vedere importanța strategică națională. Echipa noastră vă urează mult succes, credem cu tărie că după o pregătire atât de bună a proiectului, lucrul cu un grup excelent de experți și beneficiind de un parteneriat național și internațional relevant va facilita îndeplinirea obiectivelor propuse”, a declarat doamna Mihaela Peter, director executiv al Fondului Român de Dezvoltare Socială.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 3,020,000 €, oferit de Norvegia în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.(.pdf)/(.docx)

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ 06.12.2021

Secretariatul General al Guvernului în parteneriat cu Ministerul Justiției și Autoritatea pentru Digitalizarea României implementează proiectul „Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României”, care are ca scop creșterea capacității de coordonare la centrul guvernului prin abordarea coerentă și structurată a agendei publice de reforme guvernamentale.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 3,020,000 €, oferit de Norvegia în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Proiectul se axează pe cinci componente prioritare:

 • Centrul Guvernului

Pentru creșterea capacității Centrului Guvernului de coordonare interministerială pentru a elabora și implementa politici publice în concordanță cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) asumate de România în cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU), componenta urmărește realizarea unei foi de parcurs pentru asigurarea coerenței politicilor pentru dezvoltare durabilă și organizarea a două workshop-uri.

 • Guvernare Deschisă

Dezvoltarea capacității de implementare a practicilor de guvernare deschisă în administrația publică din România. Componenta include evaluarea stadiului actual și a progreselor realizate de România în implementarea guvernării deschise. Ulterior, pe baza unor consultări cu actori instituționali și neguvernamentali de la nivel central și local, proiectul își propune elaborarea unui set de recomandări cu privire la modul de îmbunătățire a mecanismelor care facilitează implementarea politicilor și practicilor în domeniul guvernării deschise.

 • Guvernare Digitală

Sprijin pentru avansarea procesului de transformare digitală la nivelul sectorului public din România. Activitățile dedicate guvernării digitale au în vedere conceperea unui ghid pentru elaborarea și implementarea proiectelor de transformare digitală în administrația publică din România și identificarea de propuneri pentru un  viitor cadru/ o viitoare strategie cu privire la guvernarea digitală.

 • Integritate Publică

Componenta vizează promovarea integrității în sistemul public de sănătate, sistemul național de educație și în cadrul întreprinderilor publice. Demersul include o evaluare inițială a sistemului de integritate publică al României în cele trei arii sus menționate, care va identifica punctele forte ale sistemului de integritate publică și va evidenția modul în care poate fi consolidată agenda anticorupție. Vor fi demarate activități, precum dialogul cu factorii interesați din cele trei domenii, o campanie de conștientizare și ateliere de lucru care vizează creșterea integrității, reducerea corupției și promovarea integrității organizaționale.

 • Inovarea Sectorului Public

Activitățile din cadrul acestei componente au în vedere stabilirea nivelului capacității de inovare în sectorul public și realizarea unui plan de acțiune pentru creșterea acesteia în cadrul administrației publice centrale, la nivelul ministerelor. Proiectul prevede realizarea unei evaluări inițiale în vederea identificării nevoilor și barierelor inovării din sectorul public. Informațiile colectate se vor constitui un suport pentru elaborarea strategiei de inovare a sectorului public, pentru dezvoltarea capacității instituțiilor de a dezvolta și implementa metode inovative..

Beneficiari vor fi atât reprezentanți ai aparatului guvernamental (ministere, agenții guvernamentale), cât și ai administrației publice locale (consilii județene, municipii, orașe), precum și ai unor actori relevanți pentru obiectele proiectului, din mediul de afaceri și din societatea civilă.

Proiectul va asigura sinergia dintre politicile elaborate la nivel guvernamental și nevoile reale ale populației, în special cele ale grupurilor vulnerabile, prin creșterea calității politicilor publice și a implementării acestora.

Mai multe informații despre proiect și despre Programul „ Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”: www.frds.ro; www.eeagrants.ro

ANUNT (.doc)

ANUNT (.pdf)

Sari la conținut