Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 02.10.2021

-PROIECT DE LEGE privind căutarea persoanelor dispărute

-PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

-PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2021 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri și a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine și caprine

-PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.313/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru dezvoltare durabilă

-PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Achiziţie avioane mediu-curier”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 861/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 şi a Planului naţional de acţiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării în România a Reuniunii miniştrilor apărării în format B9, în perioada 7 – 8 octombrie 2021

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Maramureș, Sibiu, Alba, Bihor, Cluj, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Teleorman, Dolj, Gorj, Brașov, Constanța, Prahova, Ilfov, Buzău, Arad și Giurgiu

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului și Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă

-PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei de urbanism ”Planul urbanistic general al comunei Ieud, județul Maramureș”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei de urbanism ”Planul urbanistic general al orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei municipiului Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Mânăstirea, judeţul Călărași

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Boișoara, judeţul Vâlcea

-NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Județean Călărași, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al județului Călărași în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Barbu Știrbei” al județului Călărași

 

 

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară

Sari la conținut