Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 04.10.2021

-PROIECT DE LEGE privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea unor acte normative

-PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată

-PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului şi a Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997privind înființarea Societății „Compania națională de transporturi aeriene române –TAROM” – S.A.

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind condiţiile de acordare a despăgubirilor de viaţă, sănătate și bunuri pentru polițiștii de penitenciare

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile situate în comuna Luna, judeţul Cluj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar a imobilului 1833
aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile situate în orașul Lipova, judeţul Arad, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar a imobilului 2315
aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2795 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, darea în folosința gratuită a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, pe o perioadă de 20 de ani, a
unor părţi din imobilele 768, 2344, 2795 și 2829, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne –
Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași (UM 0908 Iași) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru bunurile aflate în administrarea Regiei Autonome Administrația Română a Serviciilor
de Trafic Aerian ROMATSA R.A.

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară

Sari la conținut